Nadimci

- klikni na foto za više -

 

U mnogim selima u Slavoniji, a posebno kod starosjedioca Šokaca ima mnogo porodica ili kuća, a malo familijarnih imena. U Babinoj Gredi npr. na 1000 kuća otprilike dolazi 12 osnovnih prezimena.

Uspostavljanjem sela i graničarskih vlasti, selo se naglo širi i po broju stanovnika, zadruge se povećavaju te zbog toga neminovno dolazi do dioba zadruga ili obitelji, gdje svaka nova ponovno gradi svoju zadrugu i sl.
Vremenom seljani, ali i vlasti uviđaju da je sistem identifikacije postao otežan pa se seoski nadimci ("špicname") neformalno uvode u upotrebu. Kao ilustracija problema navodim primjer prezimena Vuković koje prezime imaju obitelji slijedećih nadimaka: lazini, davidovi, čepretića, grgoševi, petrovi, grgičini, markičini, zebini, ludovikovi, klecini, kurjačini i marinovi.

Seoski nadimci su i danas u upotrebi.

Pomoću nadimaka možemo uočiti i jednu tužnu činjenicu, a to je izumiranje (rjeđe iseljavanje) mnogobrojnih starih zadruga i familija.U selu više nema: mandušini, senkovi, bajkanovi, rapini, kutuzovića, orkini, markovi, čolini, pištini, basuljevi, adamovi, čobića, šovakini...