Veliki rat

- klikni na foto za više -

 

Popis gubitaka i Vijesti o ranjenicima i bolesnicima iz Babine Grede


1.Popis gubitaka ( Verlustliste ) za 1914. i 1915. i 1916. godinu – Babina Greda

Tijekom rata Ministarstvo rata Austro – Ugarske monarhije izdavalo je službeni bilten sa popisom gubitaka među vojnim osobama, dakle onima koji su „ izbačeni iz stroja“, bilo da su poginuli, ranjeni, bolesni ili zarobljeni. Bilten ne sadrži imena svih stradalih vojnika u tom razdoblju po svoj prilici samo vojnika čije obitelji nisu bile direktno obaviještene o svojim najbližim – tako je izvještavano u biltenu sa vijestima o ranjenima i bolesnima. Popis u svakom slučaju ne daje potpune podatke o stradalim vojnicima jer nedostaju neke liste –osobiti iz 1917/18. Primjera radi na popisu nema poginulih vojnika iz Štitara za koje pouzdano znam da su poginuli tih godina. Osim toga valja naglasiti kako zbog tehnički mogućnosti prijenosa podataka i ratnog stanja ( vijesti dolaze sa bojišta ) vijesti se objavljuju sa zakašnjenjem. U popisu su moguće i pogreške, zbog toga se Ministarstvo rata ograđuje i za potpunost i ispravnost preštampavanja podataka ne preuzima odgovornost. Popis donosi niz podataka o vojnoj službi i stradavanju a usporedbom sa ratnim putem ( dalje u tekstu ) može se po prilici odrediti ratište i vrijeme stradavanja.

“ lipanj – srpanj“ 1915. godine

Dani ljeta 1915. godine zacijelo su najcrnji dani Babine Grede tijekom 1. svjetskog rata. Tijekom lipnja i srpnja 1915. u Babinu Gredu stižu vijesti o stradavanju 25 vojnika – umrli, ranjeni, bolesni ili zarobljeni. Ako uzmemo u obzir kako su vijesti o stradavanjima stizale i neposredno obiteljima stradalih vojnika onda je taj broj zacijelo veći. Možete zamisliti raspoloženju u selu tih dana.

Značenje kratica;

EinjFreiw.- jednogodišnji dragovoljac
Gefr.- razvodnik
IR. Nr. – pješačka pukovnija br.
LIR. – pješ. puk. kraljevskog domobranstva
LstIBrig – pučko-ustaška pješačka brigada
LstIR – pučko-ustaška pješačka pukovnija
UR. Nr. – ulanska (konjička) pukovnija
FHR. – haubička pukovnija
FKR. – topnička pukovnija
Esk – eskadron
Komp.- satnija
verw.- ranjen
tot.- mrtav
Inft. – pješak
Res.Inft. – pričuvni pješak
Jäg. – lovac
Kan. – topnik
FJB – lovačka bojna
Sapper – inžinjerac
SappB- inžinjerijska bojna
kriegsgef. – ratni zarobljenik
Feldw. – narednik
Korp.- desetnik
Kdtt. – Kadet-čin srednje vojne škole
Zugsf. – vodnik
TrainDiv. – opskrbna jedinica
VerpflMag. – skladište hrane
Marschkomp.- pohodna satnija
MGA – Maschinengewehrabteilung – odjel strojnica
SanSold. – sanit
Red oznaka

Ime – šarža – vojno tijelo – pododio – zavičajna zemlja – kotar – mjesto – godina rođenja – vijest.

Vijest objavljena;

Verlustliste 20. Oktober 1914

Lešić Ilija, Fahrkan., FKR. Nr. 38, Batt. 4, Slavonien, Zupanja, Syrmien, Babina greda, 1892, verw.

Verlustliste 5. November 1914

Stojanović Stjepan, Reslnft., IR. Nr. 70,16. Komp., Slavonien, Zupanja, Srijem, Babina Greda, verw.

Verlustliste 14. Dezember 1914

Stojanović Ivan, Gefr., k. u. LIR. Nr. 28, 4. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1891, verw.

Verlustliste 4. Februar 1915

Matić Lovro, Inft., k. u. LIR. Nr. 28, 5. Komp., Slavonien, Zupanja, Babinagreda, 1893, verw.

Verlustliste 2. März 1915

Lešić Andrija. ResZugsf., k. u. LIR. Nr. i S j Konp., Slavonien, Zupanja; Babina Greda, 1887, kriegsgef,.

Lešić Antun, Infi, k n. LIR: Nr/’28, ‘7.’Komp.-, Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1893, tot (26.—30./11.1914). K

Lešić Antun, Reslnft., k. u. LIR.’Nr. 28, 7.’ Komp.,Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1883, tot (26 – 30./11.1914). ???

Verlustliste 22. April 1915

Vuković Mijo, Reslnft., k. u. LIR. Nr. 26,1. Komp., Slavonion, Zupanja, Babina-Greda, 1882, verw.

Verlustliste 5. Juni 1915

Horvatović Lovro, Inft., IR. Nr. 70, 4. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1893, verw.

Ilišević Stjepan, Inft., IR. Nr. 70, 12. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, verw.

Gregorović Antun, Inft., IR. Nr. 70, 1. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, verw.

Knežević Ivan, Inft., IR. Nr. 70,1. Komp., Slavonien, Zupanja,Babina Greda, verw.

Kopić Ilija, Inft. TitGefr., IR. Nr. 70, 5. Komp., Slavonien, Zupanja, Babinagreda, 1890, kriegsgef. (Nis, Serbien.)!

Kopić Ivan, Inft., IR. Nr. 70, 3-./VIII. Marschkomp., verw.

Stojanović Franjo, Zugsf., IR. Nr. 70, 11. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, verw.

Stojanović Lovro, Inft., IR. Nr. 70, 15. Komp., verw.

Šokčević Franjo, Inft, IR. Nr. 70, StbsAbt, Slavonien, Zupanja, Babina Greda, tot (12./3. 1915).

Verlustliste 18. Juni 1915

Bačić Ilija, Jäg., FJB. Nr 31, G. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1890, verw.

Verlustliste 30. Juni 1915

Vuković Mijo, Reslnft., k. u. LIR. Nr. 26, 8. Komp.,.Slavonien, Zupanja, Babina Greda,. 1882, kriegsgef. (Nis, Serbien.)

Verlustliste 20. Juli 1915

Babić Imra, Inft., k. u. LstlR. Nr. 28, Slavonien, Zupanja, Srijem,Babina greda, 1874, kriegsgef. (Nis, Serbien.)

Babić Roka, ResKorp., k. u. LIR. Nr. 28, 2. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1885, kriegsgef.

Kopić Blaž, ResGefr., k. u. LIR. Nr. 28, 2. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina-Greda, 1885, verw.

Verlustliste 29. Juli 1915

Kopić Antun, Inft., k. u. LIR. Nr. 28, 2. Komp., Slavonien,Zupanja, Babina-Greda, 1894, kriegsgef.

Kopić Josip, Inft., k. u. LIR. Nr. 28, 2. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina-Greda, 1890, kriegsgef.

Čivić Antnun, Inft,, k. u. LIR. Nr. 28, 2. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Grcda, 1878, kriegsgef.

Čivić Bartol., Inft., k. n. LIR. Nr. 28, 11. Komp., Slavonien,Zupanja, Babina Greda, 1894, kriegsgef.

Kedačić Lovro, Reslnft., k. u. LIR. Nr. 28,11. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1888, kriegsgef.

Pauk Filip, Zugsf., k. u. LIR. Nr. 28, 2. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1876, kriegsgef.

Stojanović Petar, Reslnft., k. u. LIR. Nr. 28, 11. Komp., Slavo. Zupanja,Babina Greda,1892,kriegsgef.

Babić Jurja Stjepan, Inft., k. u. LIR. Nr. 28,9. Komp., Slavonien,Zupanja, Babina Greda, 1881, tot (20.—28-/2.1915).

Verlustliste 3. August 1915

Babić Grga, Inft., IR. Nr. “70, 1. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1887, verw.

Babić Ivan,Inft., IR. Nr. 70, 8. Marschkomp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, tot (5. —14./6. 1915).

Babić Ivan, Inft., IR. Nr. 70, 10. Komp^, Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1883, kriegsgef.

Kedačić Marijan, Inft., IR, Nr. 70, 2. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1894, tot (18./5. 1915).

Katušić Martin, Inft., IR. Nr. 70, 8. Jlirschkomp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, verw.

Stivaničević Jakob, Inft., IR. Nr. 70, 1. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1892, verw.

Verić Pavao, Inft., IR. Nr. 70, 1. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1893, tot (1.-31./5.1915).

Verlustliste 7. August 1915

Matić Grga, Inft., k. u. LstIR. Nr. 28, Slavonien, Zupanja, Babina greda, 1880, kriegsgef. (Nis, Serbien.)

Verlustliste 17. August 1915

Babić Tomo, Inft., IR. Nr. 70, 8. Marschkomp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1893, verw.

Petričević Andrija, Inft, IR. Nr. 70,^8. Marschkomp., Slavonien, Zupanja, Babina greda, 1889, verw.

Verlustliste 28. September 1915

Stojanović Grga, Inft., IR. Nr. 70, 2. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda. 1891, verw.

Verlustliste 5. Oktober 1915

Stivaničević Adam, Inft, k. u. IR. Nr. 28, 6. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina-Greda, 1879, verw.

Vuković Mijo, Inft., k. u. LIR. Nr. 28, 1. Komp., Slavonien,Zupanja, Babina-Greda, 1879, verw.

Verlustliste 7. Oktober 1915

Gregorović Mato, Korp., UR. Nr. 12, 4. Esk., Slavonien, Zupanja, Babina greda, 1892, verw..

Verlustliste 9. November 1915

Gregorović Mijo, Inft., IR. Nr. 70, 3. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda,’ 1890, verw.

Katušić Mato, Inft.. IR. Nr. 70, 15, Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1881, veiw.

Petričević Filip, Inft., IR. Nr. 70, 2. Komp., Slavonien, Zupania,Babina Greda, 1878, verw.

Radosavljević Antun, Inft,, IR ‘Nr. 70,1. ErsKomp., Slavonien, Zupania, Babinagreda, 1893; kriegsgef., Rußland,

Radosavljević Martin, Inft., IE, Nr. 70, 11. Komp,, Slavonien, Zupanja, Babina greda, 1896, verw.

Verić Antun, Zugsf,, IR, Nr, 70, 4, Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1884, tot (1.-31. /8. 1915),

Stojanović Lovro, Inft., IR.Nr. 70,12. Komp., Slavonicn, Zupanja, Babina Greda, 1893,. verw.

Ilišević Ilija, Inft., IE. Nr. 70, 11. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina greda, 1895, verw.

Verlustliste 27. Dezember 1915

Kedačić Antun, Inft., k. u. LstEtappB. Nr. 1/28, 1. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1873; verw.

Verlustliste 8. Januar 1916

Čivić Andrija, . Gefr. Korp., IR. Nr. 70, ‘ 8. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina-Greda, 1884; tot (14./9. 1915).

Vuković Mata, Inft., IE. Nr. 70, 4. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina Greda, 1878; tot (1.-10./9. 1915),

Verlustliste 8. Februar 1916

Krnić Andrija, Ul., UR. Nr. 12, einegeteilt bei der SchDiv.der 10. KavTrpDiv., Slavonien, Zupanja, Babina greda, 1892; tot (26./10. 1915).

Verlustliste 15. Februar 1916

Kedačić Blaž, ErsRes. Gefr., IR. Nr. 70, ErsBäon. 4, Slavonien, Zupanja, Babina greda, 1883; kriegsgef., N. Lomow, Gouvernement Pensa, Rußland.

Verlustliste 26. Februar 1916

Stojanović Blaž, Inft., k, u. LIR. Nr. 28, 3. Komp., Slavonien,Zupanja, Babina Greda, 1894, kriegsgef., Zarizyn, Gouverne ­ment Saratov, Rußland.

Konjarević Branko, Inft., k, u. LIR. Nr. 28, 1. Komp., Slavonien, Zupanja, Babina greda, 1894; kriegsgef., Rußland.

Vijesti o ranjenicima i bolesnicima za 1914., 1915. i 1916. godinu – Babina Greda

( Nachrichten über Verwundete und Verletzte )

Tijekom rata Ministarstvo rata Austro – Ugarske monarhije, preko Zajedničkog centralnog ureda za iskazivanje vijesti o ranjenima i bolesnima među vojnim osobama, izdavalo je službeni bilten sa popisom ranjenih, bolesnih i umrlih vojnih osoba. Bilten je sadržavao samo imena onih ranjenika i bolesnika čije obitelji nisu bile direktno obaviještene o zdravstvenom stanju svojih najbližih. Dakle popis ne daje potpune podatke o ranjenima, bolesnima i umrlima tijekom navedenih ratnih godina. Osim toga valja naglasiti kako zbog tehnički mogućnosti prijenosa podataka i ratnog stanja ( vijesti dolaze sa bojišta ) vijesti se objavljuju sa zakašnjenjem. U popisu su moguće pogreške, zbog toga se i Ured ograđuje i za potpunost i ispravnost preštampavanja vijesti ne preuzima odgovornost. Neke liste i nedostaju.

Red oznaka:

Ime – šarža – vojno tijelo – pododio – rodno mjesto – godina rođenja – kako je ranjen ili bolestan – umro – sadašnje boravište – napomena.

Vijest objavljena;

21. Oktober 1914

Verić Marijan, Inft, IR. Nr. 70, 14. Komp., Babina greda, 1882, Schußwunde, 14./9. 1914 gestorben in der Reservesanitätsabteilung H/21, beerdigt am polnischen Friedhof in Sianki.

23. Oktober 1914

Bačić Mijo, Jäg., FJB. 31. 4. Komp., Babina Greda, 1890,Schuß i. d. r. Oberarm, k. u. k. ResSpit. in Brünn

3. November 1914

Stojanović Ivan, Gefr.. k. u. LIR. Nr. 28, 4. Komp.,Babina greda. 1891, Schuß i. d. r. Hand, Spital des k. u. Staatshengstcndepots in Kiskundorozsma.

5. November 1914

Vuković Toma, Kutscher, MilGruppKomm. 1/46, Arb-M Abt. 2, Babina Greda, Hufsclüag, Mobiles ResSpit. Nr. 3 8 in Grk.

12. November 1914

Vuković Anton, ZivFuhrm., IR. Nr. 46, 2. Komp., Babina greda. Hufschlag a. 1. Fuß, Allg. Krankenhaus in Fehertemplom.

13. November 1914

Lešić Ilija, Kan., FKR. Nr. 38, Batt. 4, Babina Greda, 1892, Schuß i. d. r. Knie. Vereins-Kriegsspital in Budapest, Rövösz utca.

16. November 1914

Bačić Ilija, Jag., FJB. Nr. 31, 16. Komp., Babina Greda,1890, Schuß i. d. r. Oberarm, ResSpit. Nr. 1 in Königliche Weinberge.

18. November 1914

Bačić Ilija, Jäg., FJB. Nr. 31, 10. Komp.. Babina Greda, 1890, Schuß i. d. r. Oberarm, ResSpit. Nr. 1 in Königliche Weinberge.

22. November 1914

Stojanović Stjepan, Gefr., IR. Nr. 70,16. Komp., Babina Greda, 1889, Schußwunde, ResSpit: in Karänsebes.

28. November 1914

Stivaničević Mato. Inft.. IR. Nr. 70. 2. ErsKomp., Babina Greda, 1885, Schußverletzung a. d. Brust u. a. 1. Arm Vereinsfilialspital in Dunaföldvar.

3. Dezember 1914

Kopić Bartol, Inft., IR. Nr. 70. 7. Komp., Babina Greda, 1891, Schuß i. d. Hand, Feldmarodeniiaus Nr. 1/16 in Capardi.

5. Dezember 1914

Zatezalo Rafael, Inft, IR Nr. 96, Brabena Greda, 1878, krank, RekonvHaus in St. Georgen a. d. Südbahn.

10. Dezember 1914

Knežević Mato, Gefr., k. u. LIR. Nr. 6. Babina Greda, 1890, Schuß i. d. r. Schenkel, Kriegsspital Jözsef Müegyetem in Budapest.

15. Dezember 1914

Verić Antun, TitKorp., IR. Nr. 70, 12. Komp., Babina Greda,1883. krank, Marodenhaus Nr. 1 in Budapest.

Vuković Đura, Inft., k. u. LIK. Nr. 28, 1. Komp., Babina greda, 1891, Schuß i. d. Kopf, mobiles ResSpit. Nr. 13 in Kozluk.

19. Dezember 1914

Verić Šima, Inft., k. u. LIR. Nr. 28, ErsBaon., Babina greda, 1885, krank, ResSpit. Nr. 1 in Osijek. .

Stojanović Marijan, Inft., IR. Nr. 28, 2. Komp., Babina Gredo, 1884, Schuß i. d. r. Hand. Vereinshilfsspital Nr. 1 in Wien, XVI.

30. Dezember 1914

Verić Antun, Korp., IR. Nr. 70. 12. Komp., Babina Gred,1883. wechsefieber. Marodenhaus Nr. 1 in Budapest.

31. Dezember 1914

Vuković Franjo, Inft., IR. Nr. 70, 13. Komp., Babina Greda, Slav., 1881, Schuß i. d. r. Ober- und Untersehenkel, Allg. Krankenhaus in Wien, IX.

2. Januar 1915

Babić Ivan, Inft;, IR. Nr. 70. 14 Komp., Babina greda, Zupanje, Schuß i. d r. Zeigefinger, ResSpit. in Reichenberg.

Babić Josip, Inft., IR. Nr. 97. 1. Komp., 1888, Schuß i. d. r. Hand, ResSpit. in Klosterneuburg.

4. Januar 1915

Knežević Mijo Marko, lnft., k. u. LIR. Nr. 26, 1. Komp., Babina. 1884, Schuß i. d. r. Arm, RekonvHeim, landwirtschaftl. Akademie in Keszthely.

7. Januar 1915

Verić Antun, Korp., IR. Nr. 70, 12. Komp., Babina-Greda, 1883, krank, Vereinshilfsspital in Szada.

8. Januar 1915

Radosavljević Antun, Inft., IR. Nr. 70, 1. ErsKomp., Babina Greda, Slavonien, krank, ResSpit. in Nagyszeben.

Lučić Petar, Inft., IR. Nr. 78, 6. Komp., Babina, 1893, Schuß i. d. r. Fuß, ResSpit. in Pecs.

16. Januar 1915

Verić Mato, Inft., IR. Nr. 70, 14. Komp., Babina Greda, 1890, Schuß i. d. 1. Hand, ResSpit. in Dobrzan.

19. Januar 1915

Gregorović Jakob, Zivilfuhrmann, Babina, 1861, Ruhr, 6./12. 1914 gestorben im ResSpit. in Brcko, beerdigt dortorts am röm.-kath. Friedhof, Grab Nr. 155.

Vuković Filip, Inft., IR. Nr. 70, 14. Komp., Babina Grada, 1886, krank, ResSpit. in Kuttenberg.

4. Februar 1915

Dan Elek, Gefr., IR. Nr. 70, 1. Komp., Babina, Slavonien, 1889, Typhus, Städt. Spital in Ungvär. ??

9. Februar 1915

Gregorović Jakob, Zivilkutscher, Babina Gregra, Zupanja, 1861, Ruhr. ResSpit. in Brcko.

16. Februar 1915

Verić Marijan, Zugsf., k. u. LIR. Nr. 28, 6. Komp., Babina greda, 1879, Schuß i. d. r. Fuß, Vereinsspital, Filiale in Zupanja.

22. Februar 1915

Vuković Franjo, Kan., FKR. Nr. 38, Batt. 4. Babina Greda, 1892, Typhus, Szt Läszlö u. Gelleit-Spitai in Budapest

24. Februar 1915

Vuković Franjo, Kan., FKR. Nr. 38, 4. Batt., Babina, 1891, krank Kriegsspital in Budapest, Rezerüdi utca.

1. März 1915

Vuković Antun, Inlt.,,IR. Nr. 70, 8. Komp., Babina. 1883., Schuß i. d. Brust, Militiirspital in Oderberg, Bahnhof.

Čivić Bartol. Inft., k. u. LIR. Nr. 28. 3. ErsKomp., Babina greda, 1893. krank, ResSpit. Nr. 1 in Osijek.

3. März 1915

Vuković Tomo, Zivilist, VerpflK. Nr. 21, Staffel 1, Babina greda, 1863, krank, ResSpit Brcko in Ujveibäsz.

12. März 1915

Kopić Đuro, Inft., k. u. LIR. Nr. 28, 8. ErsKomp., Babina Greda, 1876. krank, ResSpit. Nr. 1 in Osijek.

26. März 1915

Bajerlein Viktor, Inft., IR. Nr. 70, 3. Komp., Babina, 1881, krank, VereinsResSpit. in Djakovo.

27. März 1915

Huber Alois, Inft., k. k. LstEtappB. Nr. 28, 2. Komp.,Babina, 1877, krank, VereinsResSpit. der israel. Kulturgemeinde in Ujvidek.

3. April 1915

Čivić Jakob, Zivilkutscher, Pferdespital in Torzsa, Babina Greda, 1886, krank, ResSpit. Brcko in Ujverbäsz

Stojanović Lovra, Inft., IR. Nr. 70 15. Komp., Babina, 1893, Schußwunde, ResSpit. in Troppau (ErzherzogRainer-Kaserne)

10. April 1915

Ilišević Stjepan, Inft.. IR. Nr. 70, 12. Komp.. Babina Greda,1894, Schuß i. d. 1. Hand, Militärspital in Kremsier, Koiriensktschule.

Stojanović Franz, Zugsf., IR. Nr. 70. 11. Komp., Babina greda, 1889, krank, Militär-Barackenspital in Jägerndoit.

Stojanović Mato Gefr., LIR. Nr. 28, 10. Komp., Babina, 1881, Typhus, ResSpit. Karänsebes in Vinkovci.

16. April 1915

Stojanović Mato, Gefr., k. u. LIR. Nr. 28, 10. Komp., Babina Greda. Slavonien, 1881, Typhus, ResSpit. Ilidža in Brcko.

24. April 1915

Babić Mato, Inft., k. u. LIR. . 28, Babine Greda, 1886,Schuß i. d. r. Fuß, EskonviHaus in Orezyfalva.

29. April 1915

Kopić Ivan, Inft., IR. Nr. 70, 3. Komp., Babina Greda, 1890, Schußwunde, Zitaspital in Budapest.

30. April 1915

Lešić Antun, Korp., k. u. LIR. Nr. 28, 1. ErsKomp., Babina, 1875, krank, ResSpit. Nr. 1 in Osijek.

8. Mai 1915

Babić Bartol, Inft., k. u. LArbAbt., Babina Greda, 1875, krank, ResSpit. Karänsebes, derzeit in Vinkovci.

Matić Andrija, Inft., IR. Nr. 70, StbsK. 1, Babina Greda, 1881, krank, ResSpit. Karänsebes, derzeit in Vinkovci.

20. Mai 1915

Kopić Lovro , Sapp., SappB. .Nr. 18, 3. Komp., Babina,1890, Schußverletzung mit Knochcnbrnch, Allg. Kranken ­haus in Kolomea.

26. Mai 1915

Lešić Antun, Korp., k. u. LIR. Nr. 28, 1. ErsKomp.., Babina, 1875, Lungentuberkulose, 8./4. 1915 gestorben im Res ­Spit. Nr. 1 in Osijek, beerdigt doitorts am Miliiärfriedhoi, Grab Nr. 1352.

2. Juli 1915

Vuković Grga, Kan., k. u. LFKR. Nr. 6, ChinaBatt., Babina, 1894, Schuß i. d. 1. Kopfseite, ResSpit. in Cilli.

Lešić Stjepan, Inft., IR. Nr. 70, 4. ErsKomp., Slavonien, Zupanja, Babina greda, 1893; kriegsgef., Arsamas, Gouvernement Nischgorod, Rußland.

8. Juli 1915

Stojanović Mato,Gefr., k. k. LIR. Nr. 28, 10.Komp.,Babino,1881,Typhus, ResSpit. in Brod a.S

4. Januar 1916

Matić Stjepan, Inft., IR. Nr. 70, 4. ErsKomp., Babina Greda,1884, krank, 3./10. 1914 gestorben im GarnSpit. Nr. 20 in Kassa, beerdigt dortorts am Zentralfriedhof, Gruppo 14.

Kedačić Antun, Inft., k. u. LIR. Nr. 28, 1. Komp., Babina, 1872, beide Augen blind, Gehirnhautentzündung, 31.10.1915 gestorben in der Univ. Klinik in Budapest, beerdigt dortorts am Köbanyaer Friedhof, Parzelle 5, Reihe 39, Grab Nr. 31.

8. April 1916

Vinetic Johann ( Vincetić Ivan ?? ). MilRechnObOfiz. d. Ruhest., k. u. k. EpidSpit. in Brod a. S.. Babina, 1860. Gehirnschlag, 24.1. 1916 gestorben im Epidemiespital in Brod a. S., beerdigt ain dortigen Milititrfriedhof, Grab Nr. 421.

18. April 1916

Verić Mato, Inft., EtappBaon. Kr. 128. Babina, 1874, Lungenentzündung, 3./2. 1916 gestorben im Feldspital Nr. 4/14, beordigt am Friedhof in Cetinje.

13. Juni 1916

Knežević Mijo, Inft., k. u. LIR. Nr. 28, 2. Komp., Babina, 1879, 8./4. 1916 gestorben im ResSpit. Nr. 1 in Osijek, beerdigt am dortigen Militärfriodhof, Grab Nr. 1125.

30. Juni 1916

Kopić Andrija, Inft., IR. Nr. 70, 15 Komp., Babina Greda, 1888, krank, 4./10. 1914 gestorben im Mob. ResSpit. Nr. beerdigt am Epidemiefriedhof in S.

24. Februar 1917

Gregorović Andrija, TrainSold., GebBäck. Nr. 7, Babina Greda, 1869, Lungenentzündung, 9.1. 1917 gestorben im ResSpit. Eger Ung. in Veldes, beerdigt in Veldes am Militärfriedhof.

7. August 1917

Babić Mato, Zivilarbeiter, Babina Greda, Tuberkulose, 28./2.1917, gestorben im Zita-Spital in Budapest, beerdigt am Köbanyer Friedhofe, Parz. 3/11. Reihe 6, Grab Nr. 2


Izvor:Mato Dominković, ožujak 2015.
mato.dominković@skole.hr
http://zupanjac.eu/

Ministarstvo rata Austro – Ugarske monarhije – Popis gubitaka – online. ( K.u k. Kriegministerium – Verlustliste )
Ministarstvo rata Austro – Ugarske monarhije – Zajednički centralni ured za iskazivanje vijesti o ranjenicima i bolesnicima – online.
( K.u k. Kriegministerium -Gemeinsames Zentralnachweisebureau Nachrichten über Verwundete und Verletzte )