Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1 - 100 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. ? Lešić 15/07/1858 ž Božo Bara Kovačević 26
2. ? Stojanović 24/11/1866 m Stanko Kata Lešić 27 Brnjakovi
3. ? Knežević 06/12/1873 ž Ivan Bara Lešić 298 Šestini
4. ?ula Stojanović 04/04/1782 ž Ðuro Ivica Katušić 0
5. ?ula Stojanović 25/02/1781 ž Vinko Anka Komesarović 0
6. ?ula Vuković 06/04/1781 ž Martin Kata Živkovich 0
7. ?ula ?aković 12/03/1783 ž Ðuro Ruža Ðaković 0
8. ?uro Lešić 14/03/1783 m Ivan Marija Stojanović 0
9. ?uro Matić 31/03/1783 m Marko Eva Knežević 0
10. ?uro Verić 13/04/1783 m Martin Ana Kedačić 0
11. ?uro Verić 27/02/1783 m Nikola Marta Stojanović 0
12. ?uro Gregorović 08/04/1781 m Stanko Ana Čivić 0
13. ?uro Stojanović 12/04/1781 m Andrija Ruža Gregorović 0
14. ?uro Vrikovich 09/04/1781 m Mato Matija Kokanović 0
15. ?uro Vlaović 03/03/1782 m Martin Marija Mišković 0
16. ?uro Kedačić 05/03/1784 m Josip Kata Knežević 0
17. ?uro Vuković 09/03/1783 m Antun Liza 0
18. ?uro Babić 03/09/1783 m Ðuro Kata Tomić 0
19. ?uro Gregorović 24/04/1781 m Ivan Marija Legtor? 0
20. Abram Vuković 21/11/1811 m Antun Eva Stojanović 0
21. Abram Babić 08/01/1812 m Krsta Ana Kladarić 0
22. Adalbert Kedačić 18/04/1792 m Marko Ana Lučić 0
23. Adalbert Biuklić 08/03/1794 m Mato Marija Lešić 0
24. Adalbert Babić 23/04/1796 m Pavo Ivica Vuković 0
25. Adalbert Čivić 09/04/1799 m Josip Sofija Knežević 0
26. Adalbert Lešić 10/04/1803 m Šimun Aga Stojanović 0
27. Adalbert Petričević 12/04/1804 m Gašpar Justina Kadić 0
28. Adalbert Knežević 17/04/1804 m Marijan Marija Gregorović 0
29. Adalbert Čivić 19/04/1804 m Augustin Delfa Kopić 0
30. Adalbert Stojanović 23/04/1804 m Luka Đula Gregorović 0
31. Adalbert Vuković 31/03/1806 m Mato Terezija Lešić 0
32. Adalbert Vuković 11/04/1807 m Ivan Đula Stojanović 0
33. Adalbert Verić 12/04/1808 m Pavo Cecilija Gregorović 0
34. Adalbert Verić 12/04/1808 m Antun Petra Lešić 0
35. Adalbert Đaković 21/04/1811 m Nikola Jozefa Lešić 0
36. Adalbert Lešić 30/03/1783 m Martin Ana Ðaković 0
37. Adalbert Šokčević 18/04/1783 m Martin Eva Ðaković 0
38. Adalbert Vuković 25/03/1781 m Martin Magdalena Corvich 0
39. Adalbert Katušić 22/04/1764 m Pavo Manda 0
40. Adalbert Kopić 03/04/1766 m Marijan Kata Vuković 0
41. Adalbert Stojanović 29/01/1773 m Mato Stana Vuković 0
42. Adalbert Vuković 22/04/1779 m Petar Marija Topalović 0
43. Adalbert Vuković 29/03/1785 m Antun Marta Babić 0
44. Adalbert Vugić 22/04/1789 m Stjepan Manda ćosić 0
45. Adalbert Kopić 20/03/1840 m Ðuro Ruža Gregorović 295
46. Adalbert Lešić 11/04/1844 m Stanko Ana Vuković 20 Adnađev
47. Adalbert Vuković 17/04/1847 m Ðuro Barbara Čivić 137
48. Adalbert Babić 05/11/1848 m Grga Janja Kopić 68 Joseilina
49. Adalbert Verić 22/04/1856 m Mijo Marija Kopić 172
50. Adalbert Vuković 22/03/1863 m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
51. Adalbert Stojanović 20/03/1864 m Ilija Kata Lešić 154
52. Adalbert Mišković 12/04/1869 m Marko Ruža Petričević 118 Aleksini
53. Adalbert Đaković 20/04/1870 m Andrija Ana Knežević 359
54. Adalbert Gregorović 14/04/1871 m Matija Đurđa Stojšić 197 Andrićevi
55. Adalbert Stojanović 20/04/1882 m Franjo Pola Verić 205
56. Adalbert Knežević 16/04/1814 m Ðuro Kata Lešić 0
57. Adalbert Đaković 21/06/1816 m Alojz Kata Kopić 0
58. Adalbert Stojanović 07/04/1817 m Leopold Pola Vuković 0
59. Adalbert Knežević 28/08/1817 m Šimun Elisabeta Kobašević 0
60. Adalbert Biuklić 26/03/1818 m Antun Ana Vuković 0
61. Adalbert Gregorović 22/04/1818 m Stjepan Ana Kopić 0
62. Adalbert Kotorac 07/04/1820 m Ilija Ivica Ðaković 0
63. Adalbert Šokčević 15/04/1820 m Albert Helena Katušić 0
64. Adalbert Babić 26/03/1823 m Krsta Ana Kladarić 0
65. Adalbert Štivić 23/04/1823 m Ðuro Ruža Vuković 0
66. Adalbert Kopić 23/11/1824 m Ðuro Ruža 0
67. Adalbert Babić 17/04/1827 m Žaverije Ana 176 Brdarovi
68. Adalbert Babić 14/04/1828 m Ðuro Ruža Kopić 264
69. Adalbert Babić 05/04/1829 m Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
70. Adalbert Gregorović 05/04/1830 m Ignjacije Đula Lešić 49
71. Adalbert Matić 14/04/1831 m Ðuro Sofija Kovačević 36
72. Adalbert Verić 05/04/1832 m Ivan Eva Stivaničević 178 Šumarovi
73. Adalbert Lešić 23/04/1833 m Ilija Aga Kopić 107
74. Adalbert Terzić 05/04/1835 m Ðuro Barbara 169
75. Adam Gregorović 24/12/1812 m Andrija Đula Vlaović 0
76. Adam Ilišević 24/12/1814 m Mato Helena Tokalić 0
77. Adam Vuković 20/10/1816 m Marko Jozefa Stojanović 0
78. Adam Gregorović 23/12/1816 m Antun Terezija Čivić 0
79. Adam Čivić 24/12/1818 m Mijo Marija Gregorović 0
80. Adam Knežević 02/08/1819 m Mijo Manda Verić 0
81. Adam Mišković 21/12/1819 m Josip Marija Milošević 0
82. Adam Kedačić 28/12/1819 m Roko Manda Delić 0
83. Adam Vuković 24/09/1823 m Šimun Kata Verić 0
84. Adam Knežević 15/12/1823 m Ivan Manda Babić 0
85. Adam Vuković 05/05/1825 m Ivan Manda Gregorović 0
86. Adam Ilišević 05/04/1826 m Karlo Klara Vuković 0
87. Adam Gregorović 09/12/1826 m Marijan Aga Stojanović 0
88. Adam Stojanović 14/02/1827 m Augustin Marija 0
89. Adam Stojanović 23/12/1827 m Martin Terezija Gregorović 153 Kundrini
90. Adam Kopić 21/02/1828 m Pavo Đula Štivić 211
91. Adam Stojšić 02/06/1828 m Lovro Manda Lučić 102 Stošića
92. Adam Knežević 17/12/1829 m Josip Marija 160 Stankovi
93. Adam Vuković 20/12/1830 m Albert Manda Mišković 191
94. Adam Šadek 22/12/1831 m Mijo Kata Knežević 0
95. Adam Šokčević 23/12/1832 m Dominik Lucija Kedačić 300
96. Adam Stivaničević 23/12/1834 m Marijan Terezija Kopić 51 Jozići
97. Adam Stojšić 09/09/1743 m Marko Marija 0
98. Adam Vuković 28/03/1745 m Grga Kata 0
99. Adam Đaković 26/12/1753 m Augustin Ana 0
100. Adam Kedačić 23/05/1754 m Mato Marija 0