Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1 - 100 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR.
IME PREZIME
1. ? Lešić 15/07/1858 ž Božo Bara Kovačević 26
2. ? Stojanović 24/11/1866 m Stanko Kata Lešić 27
3. ? Knežević 06/12/1873 ž Ivan Bara Lešić 298
4. ?ula Stojanović 25/02/1781 ž Vinko Anka Komesarović 0
5. ?ula Vuković 06/04/1781 ž Martin Kata Živkovich 0
6. ?ula Stojanović 04/04/1782 ž Ðuro Ivica Katušić 0
7. ?ula ?aković 12/03/1783 ž Ðuro Ruža Ðaković 0
8. ?uro Gregorović 08/04/1781 m Stanko Ana Čivić 0
9. ?uro Vrikovich 09/04/1781 m Mato Matija Kokanović 0
10. ?uro Stojanović 12/04/1781 m Andrija Ruža Gregorović 0
11. ?uro Gregorović 24/04/1781 m Ivan Marija Legtor? 0
12. ?uro Vlaović 03/03/1782 m Martin Marija Mišković 0
13. ?uro Verić 27/02/1783 m Nikola Marta Stojanović 0
14. ?uro Vuković 09/03/1783 m Antun Liza 0
15. ?uro Lešić 14/03/1783 m Ivan Marija Stojanović 0
16. ?uro Matić 31/03/1783 m Marko Eva Knežević 0
17. ?uro Verić 13/04/1783 m Martin Ana Kedačić 0
18. ?uro Babić 03/09/1783 m Ðuro Kata Tomić 0
19. ?uro Kedačić 05/03/1784 m Josip Kata Knežević 0
20. Abram Vuković 21/11/1811 m Antun Eva Stojanović 0
21. Abram Babić 08/01/1812 m Krsta Ana Kladarić 0
22. Adalbert Đaković 21/04/1811 m Nikola Jozefa Lešić 0
23. Adalbert Knežević 16/04/1814 m Ðuro Kata Lešić 0
24. Adalbert Đaković 21/06/1816 m Alojz Kata Kopić 0
25. Adalbert Stojanović 07/04/1817 m Leopold Pola Vuković 0
26. Adalbert Knežević 28/08/1817 m Šimun Elisabeta Kobašević 0
27. Adalbert Biuklić 26/03/1818 m Antun Ana Vuković 0
28. Adalbert Gregorović 22/04/1818 m Stjepan Ana Kopić 0
29. Adalbert Kotorac 07/04/1820 m Ilija Ivica Ðaković 0
30. Adalbert Šokčević 15/04/1820 m Albert Helena Katušić 0
31. Adalbert Babić 26/03/1823 m Krsta Ana Kladarić 0
32. Adalbert Štivić 23/04/1823 m Ðuro Ruža Vuković 0
33. Adalbert Kopić 23/11/1824 m Ðuro Ruža 0
34. Adalbert Babić 17/04/1827 m Žaverije Ana 176
35. Adalbert Babić 14/04/1828 m Ðuro Ruža Kopić 264
36. Adalbert Babić 05/04/1829 m Stanko Marija Knežević 249
37. Adalbert Gregorović 05/04/1830 m Ignjacije Đula Lešić 49
38. Adalbert Matić 14/04/1831 m Ðuro Sofija Kovačević 36
39. Adalbert Verić 05/04/1832 m Ivan Eva Stivaničević 178
40. Adalbert Lešić 23/04/1833 m Ilija Aga Kopić 107
41. Adalbert Terzić 05/04/1835 m Ðuro Barbara 169
42. Adalbert Kopić 20/03/1840 m Ðuro Ruža Gregorović 295
43. Adalbert Lešić 11/04/1844 m Stanko Ana Vuković 20
44. Adalbert Vuković 17/04/1847 m Ðuro Barbara Čivić 137
45. Adalbert Babić 05/11/1848 m Grga Janja Kopić 68
46. Adalbert Katušić 22/04/1764 m Pavo Manda 0
47. Adalbert Kopić 03/04/1766 m Marijan Kata Vuković 0
48. Adalbert Stojanović 29/01/1773 m Mato Stana Vuković 0
49. Adalbert Vuković 22/04/1779 m Petar Marija Topalović 0
50. Adalbert Vuković 29/03/1785 m Antun Marta Babić 0
51. Adalbert Vugić 22/04/1789 m Stjepan Manda ćosić 0
52. Adalbert Kedačić 18/04/1792 m Marko Ana Lučić 0
53. Adalbert Biuklić 08/03/1794 m Mato Marija Lešić 0
54. Adalbert Babić 23/04/1796 m Pavo Ivica Vuković 0
55. Adalbert Čivić 09/04/1799 m Josip Sofija Knežević 0
56. Adalbert Lešić 10/04/1803 m Šimun Aga Stojanović 0
57. Adalbert Petričević 12/04/1804 m Gašpar Justina Kadić 0
58. Adalbert Knežević 17/04/1804 m Marijan Marija Gregorović 0
59. Adalbert Čivić 19/04/1804 m Augustin Delfa Kopić 0
60. Adalbert Stojanović 23/04/1804 m Luka Đula Gregorović 0
61. Adalbert Vuković 31/03/1806 m Mato Terezija Lešić 0
62. Adalbert Vuković 11/04/1807 m Ivan Đula Stojanović 0
63. Adalbert Verić 12/04/1808 m Pavo Cecilija Gregorović 0
64. Adalbert Verić 12/04/1808 m Antun Petra Lešić 0
65. Adalbert Verić 22/04/1856 m Mijo Marija Kopić 172
66. Adalbert Vuković 22/03/1863 m Adam Aga Stojanović 332
67. Adalbert Stojanović 20/03/1864 m Ilija Kata Lešić 154
68. Adalbert Mišković 12/04/1869 m Marko Ruža Petričević 118
69. Adalbert Đaković 20/04/1870 m Andrija Ana Knežević 359
70. Adalbert Gregorović 14/04/1871 m Matija Đurđa Stojšić 197
71. Adalbert Stojanović 20/04/1882 m Franjo Pola Verić 205
72. Adalbert Vuković 25/03/1781 m Martin Magdalena Corvich 0
73. Adalbert Lešić 30/03/1783 m Martin Ana Ðaković 0
74. Adalbert Šokčević 18/04/1783 m Martin Eva Ðaković 0
75. Adam Kedačić 24/12/1851 m Mijo Barbara Lešić 104
76. Adam Verić 22/12/1854 m Ivan Jozija Verić 166
77. Adam Stivaničević 23/12/1854 m Marko Lucija Lešić 72
78. Adam 15/12/1857 m Marija Kopić 194
79. Adam Čivić 18/12/1858 m Ivan Kata Bašlinović 323
80. Adam Knežević 11/12/1859 m Marijan Lukra Novalić 247
81. Adam Kutuzović 25/12/1859 m Josip Bara Verić 86
82. Adam Štivić 20/06/1863 m Antub Marta Petričević 280
83. Adam Čivić 08/07/1863 m Andrija Matija Stivaničević 34
84. Adam Gregorović 22/12/1863 m Antun Lucija Verić 306
85. Adam Vuković 25/06/1865 m Luka Klara Štivič 11
86. Adam Vuković 22/12/1865 m Ðuro Eva Petričević 10
87. Adam Kopić 11/12/1866 m Mijo Ana Knežević 212
88. Adam Stojanović 12/12/1867 m Valentin Ana Bunjevac 167
89. Adam Šokčević 24/12/1868 m Jakob Terezija Vuković 57
90. Adam Krnić 22/12/1870 m Antun Bara Stojanović 21
91. Adam Kaičić 16/12/1873 m Ilija Lucija Pavić 274
92. Adam Babić 18/12/1873 m Jakob Matija Petričević 85
93. Adam Čivić 01/03/1874 m Ðuro Kata Čivić 0
94. Adam Lešić 23/12/1875 m Andrija Bara Vuković 104
95. Adam Vuković 23/12/1877 m Vinko Janja Gregorović 116
96. Adam Vuković 18/12/1878 m Božo Ivica Kedačić 9
97. Adam Štivić 24/12/1878 m Lovro Lucija Vuković 501
98. Adam Stivaničević 24/12/1879 m Adam Kata Lešić 72
99. Adam Kedačić 15/12/1881 m Ðuro Eva Biuklić 697
100. Adam Vuković 23/12/1883 m Ilija Marija Ivezić 18