Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1 - 100 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Marija Kovačević 07/02/1726 ž Marko 0
2. Petar Knežević 12/08/1738 m Petar 0
3. Ruža Stojanović 10/09/1738 ž Bartol 0
4. Bono Stojanović 16/03/1741 m Mijo 0
5. Marija Vuković 19/03/1747 ž Blaž 0
6. Filip Stivaničević 17/03/1749 m Ilija 0
7. AnaMarija Gregorović 08/05/1749 ž Mato 0
8. Marijan Katušić 14/10/1753 m Franjo 0
9. Filip Stivaničević 29/04/1762 m Nikola 0
10. Marijan Stivaničević 03/02/1768 m Nikola 0
11. Barbara Čivić 01/10/1769 ž Petar 0
12. Rozalija Kopić 27/06/1770 ž Martin Rakitić 0
13. Antun Babić 26/05/1776 m Josip Bačić 0
14. Kuzma Kedačić 27/09/1790 m Martin 0
15. Luka Stivaničević 16/10/1790 m Šimun 0
16. Terezija Vuković 16/10/1791 ž Marijan 0
17. Janja Kopić 02/01/1793 ž Ivan Gregorović 0
18. Marta Vuković 29/08/1793 ž Pavo 0
19. Franca Gregorović 15/03/1794 ž Pavo Štivić 0
20. Kuzma Petričević 27/09/1794 m Pavo Vuković 0
21. Stjepan Kopić 26/12/1794 m Ðuro 0
22. Mijo Knežević 10/09/1795 m Josip 0
23. Srećko Vuković 13/10/1798 n Luka Grela 0
24. Toma Čivić 13/12/1798 m Adam Martinić 0
25. Srećko Stivaničević 03/08/1799 m Mijo 0
26. Pavao Vuković 24/01/1800 m Ðuro 0
27. Adam Stojanović 24/12/1802 m Blaž 0
28. Pola Knežević 07/02/1804 ž 0
29. Ana Gregorović 07/01/1807 ž Kuzma 0
30. Marko Lešić 26/04/1808 m Stanko 0
31. Ivan Krnić 22/01/1837 m Pavo 258
32. Kata Šadek 01/11/1842 ž Mijo 3
33. Terezija DeKasa 03/08/1843 ž DominiFranjo 0
34. Ruža 18/09/1848 ž Stjepan 318
35. Matilta Stojanović 26/02/1849 ž Marina 129 Andrijaševi
36. Kata Krnić 12/08/1849 ž Antun Stojanović 146 Vinkovi
37. Emilia Stenge 01/01/1850 ž Ivan Gozornika 0
38. Anka Vuković 23/02/1850 ž Luka Kedačić 311 Petrovi
39. Grga Knežević 27/02/1850 m Božo Stivaničević 292
40. Đuro Čivić 08/04/1850 m Ivan Knežević 159
41. Ana Čivić 23/07/1850 ž Marko Vuković 201
42. Šimo Knežević 01/11/1850 m Marijan Stojanović 162 Matokovi
43. Ana Vuković 25/07/1851 ž Marko Knežević 10 Klecini
44. Barbara Bošnjak 21/09/1851 ž Antun Piller 290
45. Ana Knežević 15/07/1852 ž Šimun Boćić 92
46. Mara Babić 22/11/1852 ž Franjo Kopić 62 Markovi
47. Ruža Knežević 17/12/1852 ž Ðuro Babić 309
48. Matija Stojanović 11/02/1853 m Blaž 259 Pavini
49. Kata Gregorović 20/02/1853 ž Andrija Kneževć 49
50. Josia Babić 15/03/1853 ž Ivan Vuković 60 Frćkovi
51. Barbara Babić 01/03/1854 ž Grga Kopić 68 Joseilina
52. Božo Babić 25/12/1865 m Šimun Manda 53
53. Eva 26/10/1876 ž 0
54. Marija Lešić 28/01/1877 m Lovro 403
55. Paulina Kalman 29/05/1886 ž Ladislav 0
56. Marija Stojanović 15/08/1818 ž Mijo 0
57. Mato Čivić 20/02/1822 m Mijo Stojanović 0
58. Janja Verić 20/02/1822 ž Marko 0
59. Marko Babić 18/01/1827 m Bartol 0
60. Kata Kutuzović 18/04/1858 ž Ðuro ? Rudolf 14
61. Terezija Kovačević 28/09/1858 ž Ivan ? Filipović 57
62. Đuro Mišković 08/03/1859 m Marko ? Petričević 218 Dudin
63. Đuro Čivić 13/04/1863 m Antun ? Gregorović 353 Rusovi
64. Andrija Vuković 28/11/1863 m Andrija ? Lešić 12 Čepretići
65. Manda Knežević 28/01/1875 ž Šimun ? 247 Stankovi
66. Đuro Vuković 17/04/1876 m Martin ? Verić 0
67. Jozefa Stojanović 13/01/1782 ž Ðuro ?ur?a Čivić 0
68. Janja Babić 20/01/1861 ž Lovro Aga Gregorović 264
69. Gabra Vuković 23/03/1861 m Antun Aga Stojanović 332 Markičini
70. Šimun Babić 28/10/1861 m Valentin Aga Knežević 68 Joseilina
71. Jakob Gregorović 30/03/1862 m Ðuro Aga Knežević 90
72. Petronila Mišković 29/06/1862 m Lovro Aga Vuković 118 Aleksini
73. Jakob Kopić 15/07/1862 m Mijo Aga Kopić 209 Marijančevi
74. Mato Vuković 30/08/1862 m Pavo Aga Vuković 127 Lazini
75. Melkior Babić 31/12/1862 m Valentin Aga Knežević 68 Joseilina
76. Adalbert Vuković 22/03/1863 m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
77. Ilija Gregorović 03/07/1863 m Josip Aga Stivaničević 363 Bibini
78. Ilija Vuković 16/07/1863 m Lovro Aga Mušić 128
79. Marija Verić 09/08/1863 ž Ðuro Aga Stivaničević 178 Šumarovi
80. Mato Krnić 09/09/1863 m Mijo Aga Babić 364 Marušini
81. Lukra Knežević 18/09/1863 ž Marko Aga Vuković 265 Gogoljevi
82. Marija Gregorović 18/02/1864 ž Ðuro Aga Knežević 90
83. Marija Babić 09/11/1864 ž Valentin Aga Knežević 68 Joseilina
84. Mijo Mišković 11/02/1865 m Lovro Aga Vuković 118 Aleksini
85. Stana Vuković 14/06/1865 ž Pavo Aga Vuković 127 Lazini
86. Franjo Vuković 11/09/1865 m Adam Aga Petričević 0
87. Mijo Mišković 08/07/1866 m Lovro Aga Vuković 118 Aleksini
88. Mato Verić 31/08/1866 m Ðuro Aga Stivaničević 178 Šumarovi
89. Bara Stojanović 30/11/1866 ž Blaž Aga Gregorović 27 Brnjakovi
90. Marija Đaković 12/11/1867 ž Ivan Aga Jajčanin 127 Lazini
91. Andrija Verić 28/11/1868 m Grga Aga Stivaničević 178 Šumarovi
92. Nikola Đaković 08/01/1870 m Ivan Aga Jajčanin 0
93. Ana Mišković 29/06/1870 ž Lovro Aga Vuković 453 Aleksini
94. Stanko Verić 10/02/1871 m Grga Aga Stivaničević 178 Šumarovi
95. Nikola Đaković 05/12/1871 m Ivan Aga Jajčanin 0
96. Toma Stojanović 18/12/1871 m Šimun Aga Mišković 214 Alepovi
97. Đuro Gregorović 19/04/1872 m Josip Aga Stivaničević 363 Bibini
98. Matija Verić 09/01/1874 ž Ðuro Aga Stivaničević 178 Šumarovi
99. Manda Verić 06/09/1876 ž Grga Aga Stivaničević 565
100. Ivan Verić 26/01/1879 m Grga Aga Stivaničević 565