Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1 - 100 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR.
IME PREZIME
1. Marija Kovačević 07/02/1726 ž Marko 0
2. Petar Knežević 12/08/1738 m Petar 0
3. Ruža Stojanović 10/09/1738 ž Bartol 0
4. Bono Stojanović 16/03/1741 m Mijo 0
5. Marija Vuković 19/03/1747 ž Blaž 0
6. Filip Stivaničević 17/03/1749 m Ilija 0
7. AnaMarija Gregorović 08/05/1749 ž Mato 0
8. Marijan Katušić 14/10/1753 m Franjo 0
9. Filip Stivaničević 29/04/1762 m Nikola 0
10. Marijan Stivaničević 03/02/1768 m Nikola 0
11. Barbara Čivić 01/10/1769 ž Petar 0
12. Rozalija Kopić 27/06/1770 ž Martin Rakitić 0
13. Antun Babić 26/05/1776 m Josip Bačić 0
14. Kuzma Kedačić 27/09/1790 m Martin 0
15. Luka Stivaničević 16/10/1790 m Šimun 0
16. Terezija Vuković 16/10/1791 ž Marijan 0
17. Janja Kopić 02/01/1793 ž Ivan Gregorović 0
18. Marta Vuković 29/08/1793 ž Pavo 0
19. Franca Gregorović 15/03/1794 ž Pavo Štivić 0
20. Kuzma Petričević 27/09/1794 m Pavo Vuković 0
21. Stjepan Kopić 26/12/1794 m Ðuro 0
22. Mijo Knežević 10/09/1795 m Josip 0
23. Srećko Vuković 13/10/1798 n Luka Grela 0
24. Toma Čivić 13/12/1798 m Adam Martinić 0
25. Srećko Stivaničević 03/08/1799 m Mijo 0
26. Pavao Vuković 24/01/1800 m Ðuro 0
27. Adam Stojanović 24/12/1802 m Blaž 0
28. Pola Knežević 07/02/1804 ž 0
29. Ana Gregorović 07/01/1807 ž Kuzma 0
30. Marko Lešić 26/04/1808 m Stanko 0
31. Marija Stojanović 15/08/1818 ž Mijo 0
32. Mato Čivić 20/02/1822 m Mijo Stojanović 0
33. Janja Verić 20/02/1822 ž Marko 0
34. Marko Babić 18/01/1827 m Bartol 0
35. Ivan Krnić 22/01/1837 m Pavo 258
36. Kata Šadek 01/11/1842 ž Mijo 3
37. Terezija DeKasa 03/08/1843 ž DominiFranjo 0
38. Ruža 18/09/1848 ž Stjepan 318
39. Matilta Stojanović 26/02/1849 ž Marina 129
40. Kata Krnić 12/08/1849 ž Antun Stojanović 146
41. Emilia Stenge 01/01/1850 ž Ivan Gozornika 0
42. Anka Vuković 23/02/1850 ž Luka Kedačić 311
43. Grga Knežević 27/02/1850 m Božo Stivaničević 292
44. Đuro Čivić 08/04/1850 m Ivan Knežević 159
45. Ana Čivić 23/07/1850 ž Marko Vuković 201
46. Šimo Knežević 01/11/1850 m Marijan Stojanović 162
47. Ana Vuković 25/07/1851 ž Marko Knežević 10
48. Barbara Bošnjak 21/09/1851 ž Antun Piller 290
49. Ana Knežević 15/07/1852 ž Šimun Boćić 92
50. Mara Babić 22/11/1852 ž Franjo Kopić 62
51. Ruža Knežević 17/12/1852 ž Ðuro Babić 309
52. Matija Stojanović 11/02/1853 m Blaž 259
53. Kata Gregorović 20/02/1853 ž Andrija Kneževć 49
54. Josia Babić 15/03/1853 ž Ivan Vuković 60
55. Barbara Babić 01/03/1854 ž Grga Kopić 68
56. Božo Babić 25/12/1865 m Šimun Manda 53
57. Eva 26/10/1876 ž 0
58. Marija Lešić 28/01/1877 m Lovro 403
59. Paulina Kalman 29/05/1886 ž Ladislav 0
60. Kata Kutuzović 18/04/1858 ž Ðuro ? Rudolf 14
61. Terezija Kovačević 28/09/1858 ž Ivan ? Filipović 57
62. Đuro Mišković 08/03/1859 m Marko ? Petričević 218
63. Đuro Čivić 13/04/1863 m Antun ? Gregorović 353
64. Andrija Vuković 28/11/1863 m Andrija ? Lešić 12
65. Manda Knežević 28/01/1875 ž Šimun ? 247
66. Đuro Vuković 17/04/1876 m Martin ? Verić 0
67. Jozefa Stojanović 13/01/1782 ž Ðuro ?ur?a Čivić 0
68. Terezija Lešić 03/09/1853 ž Šimun Aga Verić 25
69. Mara Mišković 10/11/1853 ž Lovra Aga Vuković 118
70. Antun Verić 25/05/1854 m Pavo Aga Lolić 173
71. Ivo Gregorović 02/06/1854 m Josip Aga Gregorovića 63
72. Kata Vuković 08/10/1854 ž Pavo Aga Vuković 127
73. Kata Vuković 20/10/1854 ž Lovro Aga 128
74. Joso Mišković 06/03/1855 m Adam Aga Biuklić 117
75. Marija Gregorović 21/03/1855 ž Antun Aga Knežević 227
76. Lovro Vuković 03/08/1855 m Adam Aga Stojanović 332
77. Marija Vuković 05/11/1855 ž Antun Aga Stojanović 132
78. Brigita Mišković 07/01/1856 ž Lovro Aga Vuković 118
79. Margarita Gregorović 08/06/1856 ž Josip Aga Stivaničević 63
80. Karlo Vuković 31/10/1856 m Pavao Aga 127
81. Kata Babić 04/11/1856 ž Lovro Aga Gregorović 264
82. Franca Mišković 07/07/1857 ž Adam Aga Vuković 117
83. Fema Stivaničević 27/10/1857 ž Josip Aga Gregorović 47
84. Josip Vuković 16/03/1858 m Adam Aga Stojanović 332
85. Franca Vuković 14/05/1858 ž Pavo Aga Stojanović 127
86. Petar Gregorović 25/06/1858 m Stjepan Aga Stivaničević 63
87. Ivica Babić 27/08/1858 ž Lovro Aga Gregorović 264
88. Mato Vuković 10/09/1858 m Lovro Aga Mušić 128
89. Andrija Mišković 30/11/1858 m Lovro Aga Vuković 118
90. Mato Kopić 21/02/1859 m Mijo Aga Stivaničević 209
91. Lukra Mišković 01/03/1859 ž Adam Aga Mišković 117
92. Eva Stivaničević 07/04/1859 ž Josip Aga Gregorović 47
93. Marija Verić 26/12/1859 ž Ðuro Aga Stivaničević 178
94. Janja Vuković 15/01/1860 ž Pavo Aga Vuković 311
95. Matija Vuković 19/02/1860 ž Pavo Aga Stojanović 127
96. Đuro Krnić 10/03/1860 m Mijo Aga Babić 364
97. Đurđa Gregorović 12/04/1860 ž Ðuro Aga Knežević 90
98. Janja Babić 20/01/1861 ž Lovro Aga Gregorović 264
99. Gabra Vuković 23/03/1861 m Antun Aga Stojanović 332
100. Šimun Babić 28/10/1861 m Valentin Aga Knežević 68