Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1 - 100 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR.
IME PREZIME
1. Franca Babić 07/04/1810 Ivan Đula Kutuzović 0
2. Petar Gregorović 08/04/1810 Ilija Manda Knežević 0
3. Mijo Babić 12/04/1810 Luka Eva Kadić 0
4. Ana Čivić 14/08/1810 Ðuro Ruža Stojanović 0
5. Roka Stivaničević 15/08/1810 Marko Pola Babić 0
6. Bartol Vuković 22/08/1810 Andrija Kola Lešić 0
7. Jakob Lešić 30/08/1810 Ilija Kola Verić 0
8. Šimun Petričević 21/10/1813 Mijo Eva Knežević 0
9. Karlo Matić 30/10/1813 Ðuro Ana Kedačić 0
10. Martin Vuković 30/10/1813 Ivan Sofija Petarčević 0
11. Martin Stivaničević 10/11/1813 Luka Marija Verić 0
12. Andrija Gregorović 15/11/1813 Lazo Klara Katušić 0
13. Kata Babić 23/11/1813 Roka Marta Petarčević 0
14. Terezija Čivić 28/11/1813 Šimun Đula Knežević 0
15. Barica Gregorović 28/11/1813 Ilija Pola ? 0
16. Marijan Kopić 07/12/1813 Šimun Ruža Konkordt 0
17. Jozija Kopić 12/12/1813 Mato Marica Čivić 0
18. Janja Babić 19/12/1813 Martin Ivica Varzić 0
19. Pola Kedačić 19/12/1813 Dominik Hedviga Vuković 0
20. Eva Knežević 21/12/1813 Ilarije Orca Stojanović 0
21. Eva Kopić 21/12/1813 Bartol Kata Sastić 0
22. Anastazija Kopić 25/12/1813 Karlo Kata Katušić 0
23. Ivan Vuković 26/12/1813 Josip Kata Mišković 0
24. Pavo Gregorović 29/12/1813 Andrija Marija Katušić 0
25. Ivan Kopić 29/12/1813 Ivan Marta Gregorović 0
26. Franca Kovačević 31/12/1813 Ðuro Liza Gregorović 0
27. Ivan Vuković 29/01/1814 Stanko Ana Matić 0
28. Stjepan Katušić 04/02/1814 Pavao Barbara Matić 0
29. Pola Babić 06/02/1814 Mijo Jozija Stojanović 0
30. Ferda Đaković 07/02/1814 Nikola Jozija Lešić 0
31. Mato Bačić 08/02/1814 Ðuro Kata Lešić 0
32. Delfa Stojšić 11/02/1814 Adam Pavka Štivić 0
33. Đuro Čivić 24/04/1829 Joakim Ana Lwšić 151
34. Đuro Đaković 24/04/1829 Ivan Terezija Knežević 76
35. Đula Vuković 26/04/1829 Martin Stana Vuković 128
36. Manda Gregorović 29/04/1829 Ilija Eufemija Kedačić 226
37. Jakob Kedačić 29/04/1829 Vinko Terezija Kopić 3
38. Barbara Štivić 29/04/1829 Lovro Aga Stojanović 127
39. Fema Vlaović 29/04/1829 Franjo Marija Stivaničević 99
40. Šimo Đaković 03/07/1834 Ivan Terezija Knežević 76
41. Kata Stojanović 09/06/1835 Marko Marija Čivić 153
42. Lovro Stivaničević 26/07/1835 Petar Manda Stojanović 118
43. Ana Babić 11/08/1835 Marko Marta Knežević 264
44. Eva Lešić 11/08/1835 Antun Manda Verić 24
45. Kata Šokčević 22/10/1835 Ivan Ana Delić 300
46. Manda Kedačić 21/01/1836 Ilarije Aga Gregorović 16
47. Pola Babić 13/02/1836 Jakob Ivica Babić 62
48. Mato Vuković 15/02/1836 Ivan Barbara Knežević 188
49. Roka Knežević 17/02/1836 Lovro Aga Gregorović 281
50. Pola Vuković 15/11/1837 Marko Ana Knežević 10
51. Marijan Verić 31/07/1838 Stjepan Reza Kopić 174
52. Antun Vuković 23/08/1838 Pavo Barbara Stivaničević 9
53. Franca Čivić 23/09/1843 Franjo Aga Vuković 34
54. Pola Stivaničević 27/03/1850 Ilija Manda Katušić 71
55. Kata Milošević 11/11/1854 Ðuro Mara Stojanović 7
56. Barbara Knežević 15/11/1854 Ivo Pola Knežević 247
57. Gašpar Kedačić 03/01/1812 m Dominik Hedviga Vuković 0
58. Marko Kopić 06/01/1812 m Gašpar Kata Katušić 0
59. Abram Babić 08/01/1812 m Krsta Ana Kladarić 0
60. Antun Gregorović 10/01/1812 m Marijan Marija Lešić 0
61. Kuzma Kopić 10/01/1812 m Šimun Ruža Konkordt 0
62. Antun Gregorović 17/01/1812 m Antun Jozefa Šokčević 0
63. Antun Katušić 17/01/1812 m Antun Aga Knežević 0
64. Mirko Konkord 19/01/1812 m Franjo Marija Vuković 0
65. Vinko Stojanović 20/01/1812 m Anðelko Sofija Vuković 0
66. Karlo Milošević 22/01/1812 m Marko Birgittha ćosić 0
67. Marijan Knežević 31/01/1812 m Kazimir Viktorija Lučić 0
68. Blaž Katušić 03/02/1812 m Pavo Barbara Matić 0
69. Mato Petričević 07/02/1812 m Marko Kata Kedačić 0
70. Mato Čivić 19/02/1812 m Filip Marija Gregorović 0
71. Đuro Kopić 23/02/1812 m Nikola Marta Gregorović 0
72. Mato Knežević 01/03/1812 m Mijo Terezija Babić 0
73. Gabriel Lešić 11/03/1812 m Antun Marta Vuković 0
74. Jakob Stojanović 13/03/1812 m Lazar Terezija Čivić 0
75. Đuro Stojanović 21/03/1812 m Marko Sofija Vuković 0
76. Đuro Biuklić 24/03/1812 m Andrija Kata Katušić 0
77. Ivan Knežević 28/03/1812 m Bartol Franca Kadić 0
78. Marko Petričević 04/04/1812 m Luka Anka Knežević 0
79. Đuro Matić 06/04/1812 m Božo Calćeria Gregorović 0
80. Marko Đaković 12/04/1812 m Nikola Jozefa Lešić 0
81. Đuro Stivaničević 15/04/1812 m Ivan Ruža Verić 0
82. Đuro Stojanović 17/04/1812 m Marko Barbara Vuković 0
83. Marko Knežević 25/04/1812 m David Kata Terzić 0
84. Jakob Babić 30/04/1812 m Ðuro Regina Knežević 0
85. Šimun Terzić 09/05/1812 m Antun Sofija Kopić 0
86. Ivan Babić 11/05/1812 m Franjo Ruža 0
87. Mijo Lucsić 22/05/1812 m Mato Aga Šćianić 0
88. Antun Knežević 26/05/1812 m Kazimir Kata Bačić 0
89. Pavao Babić 27/05/1812 m Ivan Marija Verić 0
90. Jakob Petričević 09/06/1812 m Blaž Sofija Stojanović 0
91. Živko Stojanović 09/06/1812 m Vinko Ana Krnić 0
92. Šimun Vuković 27/06/1812 m Antun Stana Gregorović 0
93. Petar Gregorović 28/06/1812 m Ignjacije Franca Knežević 0
94. Ilija Biuklić 16/07/1812 m Antun Aga Verić 0
95. Ilija Delić 16/07/1812 m Ivan Eva Lešić 0
96. Ilija Stojanović 20/07/1812 m Marko Kata 0
97. Jakob Vuković 24/07/1812 m Stanko Terezija Jarić 0
98. Lovro Stojanović 27/07/1812 m Mato Marija Krnić 0
99. Lovro Vuković 30/07/1812 m Ivan Stana Stojanović 0
100. Hyeronimus Delić 02/08/1812 m Pavo Marija Stojanović 0