Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1 - 100 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Franca Babić 07/04/1810 Ivan Đula Kutuzović 0
2. Petar Gregorović 08/04/1810 Ilija Manda Knežević 0
3. Mijo Babić 12/04/1810 Luka Eva Kadić 0
4. Ana Čivić 14/08/1810 Ðuro Ruža Stojanović 0
5. Roka Stivaničević 15/08/1810 Marko Pola Babić 0
6. Bartol Vuković 22/08/1810 Andrija Kola Lešić 0
7. Jakob Lešić 30/08/1810 Ilija Kola Verić 0
8. Šimun Petričević 21/10/1813 Mijo Eva Knežević 0
9. Karlo Matić 30/10/1813 Ðuro Ana Kedačić 0
10. Martin Vuković 30/10/1813 Ivan Sofija Petarčević 0
11. Martin Stivaničević 10/11/1813 Luka Marija Verić 0
12. Andrija Gregorović 15/11/1813 Lazo Klara Katušić 0
13. Kata Babić 23/11/1813 Roka Marta Petarčević 0
14. Terezija Čivić 28/11/1813 Šimun Đula Knežević 0
15. Barica Gregorović 28/11/1813 Ilija Pola ? 0
16. Marijan Kopić 07/12/1813 Šimun Ruža Konkordt 0
17. Jozija Kopić 12/12/1813 Mato Marica Čivić 0
18. Janja Babić 19/12/1813 Martin Ivica Varzić 0
19. Pola Kedačić 19/12/1813 Dominik Hedviga Vuković 0
20. Eva Knežević 21/12/1813 Ilarije Orca Stojanović 0
21. Eva Kopić 21/12/1813 Bartol Kata Sastić 0
22. Anastazija Kopić 25/12/1813 Karlo Kata Katušić 0
23. Ivan Vuković 26/12/1813 Josip Kata Mišković 0
24. Pavo Gregorović 29/12/1813 Andrija Marija Katušić 0
25. Ivan Kopić 29/12/1813 Ivan Marta Gregorović 0
26. Franca Kovačević 31/12/1813 Ðuro Liza Gregorović 0
27. Ivan Vuković 29/01/1814 Stanko Ana Matić 0
28. Stjepan Katušić 04/02/1814 Pavao Barbara Matić 0
29. Pola Babić 06/02/1814 Mijo Jozija Stojanović 0
30. Ferda Đaković 07/02/1814 Nikola Jozija Lešić 0
31. Mato Bačić 08/02/1814 Ðuro Kata Lešić 0
32. Delfa Stojšić 11/02/1814 Adam Pavka Štivić 0
33. Marijan Verić 31/07/1838 Stjepan Reza Kopić 174 Šmitovi
34. Antun Vuković 23/08/1838 Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
35. Franca Čivić 23/09/1843 Franjo Aga Vuković 34 Šakini
36. Pola Stivaničević 27/03/1850 Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
37. Kata Milošević 11/11/1854 Ðuro Mara Stojanović 7
38. Barbara Knežević 15/11/1854 Ivo Pola Knežević 247 Stankovi
39. Đuro Čivić 24/04/1829 Joakim Ana Lwšić 151 Mijaljevi
40. Đuro Đaković 24/04/1829 Ivan Terezija Knežević 76
41. Đula Vuković 26/04/1829 Martin Stana Vuković 128
42. Manda Gregorović 29/04/1829 Ilija Eufemija Kedačić 226
43. Jakob Kedačić 29/04/1829 Vinko Terezija Kopić 3
44. Barbara Štivić 29/04/1829 Lovro Aga Stojanović 127 Lazini
45. Fema Vlaović 29/04/1829 Franjo Marija Stivaničević 99
46. Šimo Đaković 03/07/1834 Ivan Terezija Knežević 76
47. Kata Stojanović 09/06/1835 Marko Marija Čivić 153 Kundrini
48. Lovro Stivaničević 26/07/1835 Petar Manda Stojanović 118 Aleksini
49. Ana Babić 11/08/1835 Marko Marta Knežević 264
50. Eva Lešić 11/08/1835 Antun Manda Verić 24 Ulini
51. Kata Šokčević 22/10/1835 Ivan Ana Delić 300
52. Manda Kedačić 21/01/1836 Ilarije Aga Gregorović 16
53. Pola Babić 13/02/1836 Jakob Ivica Babić 62 Markovi
54. Mato Vuković 15/02/1836 Ivan Barbara Knežević 188
55. Roka Knežević 17/02/1836 Lovro Aga Gregorović 281 Matokovi
56. Pola Vuković 15/11/1837 Marko Ana Knežević 10 Klecini
57. Mato Petričević 17/03/1814 m Silvester Ruža Vuković 0
58. Josip Stojšić 17/03/1814 m Mijo Helena Lučić 0
59. Josip Gregorović 19/03/1814 m Ðuro Đula Štivić 0
60. Gabriel Knežević 23/03/1814 m Bartol Franca Kadić 0
61. Stanko Krnić 27/03/1814 m Jakob Matija Ilišević 0
62. Franjo Konkord 31/03/1814 m Josip Jozefa Kocić 0
63. Ivan Gregorović 08/04/1814 m Marko Eva Farić 0
64. Đuro Knežević 09/04/1814 m Ðuro Manda Kopić 0
65. Kazimir Lešić 13/04/1814 m Josip Ana Gregorović 0
66. Adalbert Knežević 16/04/1814 m Ðuro Kata Lešić 0
67. Đuro Krnić 24/04/1814 m Josip Stana Kopić 0
68. Marko Krnić 24/04/1814 m Jakob Marija 0
69. Mijo Kopić 02/05/1814 m Ivan Ana Gregorović 0
70. Đuro Babić 05/05/1814 m Josip Marija Vuković 0
71. Mijo Matić 05/05/1814 m Božo Jela Gregorović 0
72. Antun Knežević 08/05/1814 m Kazimir Viktorija Lučić 0
73. Marko Vuković 14/05/1814 m Petar Ana 0
74. Ivica Kopić 16/05/1814 m Šimun Marija Knežević 0
75. Antun Šokčević 19/05/1814 m Albert Helena Katušić 0
76. Marijan Kopić 24/05/1814 m Antun Barbara Babić 0
77. Antun Verić 08/06/1814 m Pavo Cecilija Gregorović 0
78. Antun Knežević 10/06/1814 m Petar Uršula Živković 0
79. Antun Lešić 13/06/1814 m Roko Đula 0
80. Pavao Kedačić 01/07/1814 m Lazar Kata Kopić 0
81. Mato Knežević 03/07/1814 m Marijan Marija 0
82. Ilija Stivaničević 05/07/1814 m Josip Marija Vuković 0
83. Kazimir Terzić 02/08/1814 m Albert Aga Kadić 0
84. Lovro Knežević 06/08/1814 m Karlo Marija Terzić 0
85. Stjepan Kopić 19/08/1814 m Ðuro Marija Kedačić 0
86. Marko Vuković 12/09/1814 m Ðuro Barbara Čivić 0
87. Mijo Lešić 23/09/1814 m Mijo Marija Gregorović 0
88. Mirko Vuković 24/09/1814 m Marijan Pola Thurson 0
89. Rafael Stojanović 11/10/1814 m Luka Franca Galović 0
90. Luka Vuković 16/10/1814 m Martin Barbara Gregorović 0
91. Šimun Stivaničević 19/10/1814 m Mijo Đula Kedačić 0
92. Antun Milošević 14/11/1814 m Marko Brigita ćosić 0
93. Andrija Vuković 15/11/1814 m Pavo Klara Vuković 0
94. Ferdo Verić 17/11/1814 m Ivan Manda Felić 0
95. Andrija Babić 21/11/1814 m Pavo Kata Knežević 0
96. Ilija Kopić 29/11/1814 m Josip Veronika Vincetić 0
97. Žaverije Čivić 02/12/1814 m Mato Đula Kadić 0
98. Božo Knežević 12/12/1814 m Marko Kata Mišković 0
99. Toma Gregorović 16/12/1814 m Luka Terezija Ðaković 0
100. Adam Ilišević 24/12/1814 m Mato Helena Tokalić 0