Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 901 - 1000 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
901. Rozalija Kopić 02/03/1763 ž Ivan Klara 0
902. Ivan Verić 02/03/1763 m Antun Matija 0
903. Đuro Vuković 06/03/1763 m Marijan Kola 0
904. Jozefa Štivić 15/03/1763 ž Luka Brigita 0
905. Lovro Lešić 16/03/1763 m Martin Marija 0
906. Josip Babić 17/03/1763 m Marijan Manda 0
907. Josip Vuković 20/03/1763 m Bernard Ruža 0
908. Stana Šokčević 24/03/1763 ž Andrija Marta 0
909. Marko Mišković 27/03/1763 m Tadija Marta 0
910. Marko Vuković 30/03/1763 m Andrija Ruža 0
911. Marija Šokčević 04/04/1763 ž Abram Eva 0
912. Đuro Verić 04/04/1763 m Šimun Marija 0
913. Đuro Vuković 04/04/1763 m Mato Aga 0
914. Marija Terzić 05/04/1763 ž Nikola Kata 0
915. Marta Vlaović 12/04/1763 ž Antun Lucija 0
916. Đuro Štivić 23/04/1763 m Antun Kata 0
917. Manda Biuklić 25/04/1763 ž Marijan Ruža 0
918. Marko Matić 25/04/1763 m Božo Ana 0
919. Marta Matić 25/04/1763 ž Božo Ana 0
920. Adam Kopić 04/05/1763 m Martin Kata 0
921. Filip Gregorović 05/05/1763 m Blaž Kata 0
922. Manda Knežević 05/05/1763 ž Ivan Marija 0
923. Manda Livić 05/05/1763 ž Ilija Marija 0
924. Justina Štivić 05/05/1763 ž Božo Kola 0
925. Barbara Štivić 05/05/1763 ž Mato Aga 0
926. Eva Stojanović 05/05/1763 ž Marko Manda 0
927. Antun Lešić 26/05/1763 m Ivan Kata 0
928. Aga Stojanović 26/05/1763 ž Antun Kata 0
929. Antun Knežević 07/06/1763 m Božo Helena 0
930. Manda Kedačić 26/06/1763 ž Mato Ruža 0
931. Ilija Knežević 03/07/1763 m Marijan Manda 0
932. Ilija Stivaničević 07/07/1763 m Marijan Ivica 0
933. Ana Knežević 10/07/1763 ž Antun Uršula 0
934. Ana Verić 17/07/1763 ž Ðuro Ruža 0
935. Ana Kopić 28/07/1763 ž Marijan Klara 0
936. Dominik Katušić 06/08/1763 m Franjo Manda 0
937. Adam Kedačić 06/08/1763 m Marko Pola 0
938. Ivan Knežević 06/08/1763 m Ivan Manda 0
939. Ivan Kopić 06/08/1763 m Mijo Manda 0
940. Lovro Terzić 10/08/1763 m Ilija Marija 0
941. Helena Babić 16/08/1763 ž Marko Manda 0
942. Adam Čivić 04/09/1763 m Blaž Marija 0
943. Mijo Knežević 07/09/1763 m Bartol Ana 0
944. Marija Krnić 08/09/1763 ž Dominik Aga 0
945. Angela Lešić 08/09/1763 ž Lovro Ana 0
946. Adam Ilišević 27/09/1763 m Luka Kata 0
947. Marta Stojanović 09/10/1763 ž Marijan Aga 0
948. Šimun Krnić 26/10/1763 m Vinko Jozefa 0
949. Martin Katušić 05/11/1763 m Filip Kata 0
950. Mirko Knežević 05/11/1763 m Martin Aga 0
951. Martin Lešić 05/11/1763 m Lovro Ana 0
952. Martin Mišković 06/11/1763 m Šimun Marija 0
953. Elisabeta Stojanović 13/11/1763 ž Vinko Marija 0
954. Kata Lešić 25/11/1763 ž Franjo Kata 0
955. Marija Kedačić 08/12/1763 ž Šimun Manda 0
956. Kata Babić 18/12/1763 ž Mato Ruža 0
957. Adam Lešić 18/12/1763 m Ivan Ruža 0
958. Đula Babić 23/12/1763 ž Petar Aga 0
959. Eva Babić 23/12/1763 ž Petar Aga 0
960. Elisabeta Stojanović 25/12/1763 ž Vinko Marija 0
961. Božo Vlaović 25/12/1763 m Mato Marija 0
962. Ivan Matić 27/12/1763 m Vinko Manda 0
963. Manda Babić 06/01/1764 ž Mato Ruža 0
964. Leopold Katušić 10/01/1764 m Ðuro Manda 0
965. Vinko Knežević 15/01/1764 m Antun Marija 0
966. Vinko Knežević 15/01/1764 m Gabrijel Uršula 0
967. Janja Kopić 15/01/1764 ž Karlo Marta 0
968. Vinko Kopić 20/01/1764 m Marijan Kata 0
969. Mijo Kopić 22/01/1764 m Mato Ana 0
970. Pavao Gregorović 25/01/1764 m Marko Marta 0
971. Ana Kopić 27/01/1764 ž Franjo Ruža 0
972. Marijan Štivić 27/01/1764 m Jakob Ruža 0
973. Blaž Đaković 03/02/1764 m Josip Helena 0
974. Eva Ilišević 05/02/1764 ž Marko Ivica 0
975. Barbara Vuković 07/02/1764 ž Marijan Marija 0
976. Josip Lešić 09/02/1764 m Ðuro Manda 0
977. Manda Kopić 13/02/1764 ž Grga Kata 0
978. Valentin Rabić 14/02/1764 m Lovro Cecilija 0
979. Đula Verić 14/02/1764 ž Antun Matija 0
980. Mato Vuković 14/02/1764 m Ðuro Marija 0
981. Đula Gregorović 23/02/1764 ž Božo Marija 0
982. Šimun Gregorović 25/02/1764 m Marko Manda 0
983. Terezija Mišković 25/02/1764 ž Vinko Helena 0
984. Đuro Gregorović 09/03/1764 m Mato Lucija 0
985. Josip Čivić 11/03/1764 m Imra Marta 0
986. Đuro Lešić 14/03/1764 m Josip Ana 0
987. Josip Matić 14/03/1764 m Marko Kata 0
988. Josip Vuković 16/03/1764 m Antun Manda 0
989. Josip Krnić 17/03/1764 m Mato Ana 0
990. Benedikt Verić 22/03/1764 m Mato Stana 0
991. Đuro Čivić 26/03/1764 m Ilija Pola 0
992. Marta Čivić 01/04/1764 ž Adam Aga 0
993. Vinko Verić 05/04/1764 m Marko Ana 0
994. Barbara Čivić 08/04/1764 ž Petar Helena 0
995. Marko Krnić 08/04/1764 m Živko Janja 0
996. Đuro Vuković 08/04/1764 m Stjepan Stana 0
997. Đuro Čivić 11/04/1764 m Andrija Ana 0
998. Adalbert Katušić 22/04/1764 m Pavo Manda 0
999. Rozalija Knežević 23/04/1764 ž Mato Manda 0
1000. Aleksandar Knežević 27/04/1764 m Ilija Ana 0