Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1001 - 1100 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1001. Marta Stivaničević 01/05/1764 ž Stjepan Ana Bošnjaković 0
1002. Rozalija Terzić 10/05/1764 ž Filip Ana 0
1003. Petar Stojanović 31/05/1764 m Martin Marta 0
1004. Eva Babić 07/06/1764 ž Ilija Ruža 0
1005. Bernard Lešić 07/06/1764 m Marko Manda 0
1006. Antun Čivić 10/06/1764 m Marijan Marta 0
1007. Antun Knežević 12/06/1764 m Josip Ruža 0
1008. Tadija Mišković 08/07/1764 m Tadija Marta 0
1009. Marta Lešić 09/07/1764 ž Antun Kata 0
1010. Manda Vuković 19/07/1764 ž Andrija Ruža 0
1011. Marta Verić 29/07/1764 ž Kuzma Ivica 0
1012. Elisabeta Babić 05/08/1764 ž Ðuro Janja 0
1013. Lovro Gregorović 05/08/1764 m Mato Ana 0
1014. Lovro Vuković 12/08/1764 m Marijan Ruža 0
1015. Marija Matić 15/08/1764 ž Josip Lucija 0
1016. Petar Babić 19/08/1764 m Marko Aga 0
1017. Bartol Čivić 19/08/1764 m Stjepan Kristina 0
1018. Stjepan Gregorović 21/08/1764 m Lovro Uršula 0
1019. Bartol Vuković 24/08/1764 m David Manda 0
1020. Adam Čivić 30/08/1764 m Stanko Sofija 0
1021. Jakob Babić 02/09/1764 m Luka Lucija 0
1022. Ivica Knežević 02/09/1764 ž Antun Uršula 0
1023. Marija Katušić 07/09/1764 ž Lovro Klara 0
1024. Kata Gregorović 10/09/1764 ž Ivan Ana 0
1025. Manda Knežević 10/09/1764 ž Božo Helena 0
1026. Ana Babić 16/09/1764 ž Ðuro Helena 0
1027. Ivan Kedačić 19/09/1764 m Ivan Ana 0
1028. Kuzma Vuković 27/09/1764 m Jakob Marija 0
1029. Ivan Ilišević 02/10/1764 m Ðuro Kata 0
1030. Martin Lešić 07/10/1764 m Marijan Manda 0
1031. Kata Gregorović 08/10/1764 ž Ivan Cecilija 0
1032. Luka Kedačić 18/10/1764 m Mijo Klara 0
1033. Uršula Stojanović 18/10/1764 ž Andrija Ruža 0
1034. Marta Matić 28/10/1764 ž Luka Eva 0
1035. Kata Mišković 28/10/1764 ž Ivan Pola 0
1036. Marta Stivaničević 05/11/1764 ž Mato Jozefa 0
1037. Elisabeta Vuković 05/11/1764 ž Šimun Lucija 0
1038. Martin Vuković 07/11/1764 m Ilija Kata 0
1039. Kata Lešić 11/11/1764 ž Mato Ivica 0
1040. Elisabeta Ilišević 12/11/1764 ž Marko Manda 0
1041. Martin Terzić 12/11/1764 m Ilija Marija 0
1042. Andrija Đaković 20/11/1764 m Luka Manda 0
1043. Kata Vuković 20/11/1764 ž Dominik Barbara 0
1044. Cecilija Biuklić 25/11/1764 ž Ivan Manda 0
1045. Andrija Knežević 25/11/1764 m Josip Barbara 0
1046. Nikola Babić 02/12/1764 m Petar Ruža 0
1047. Andrija Lešić 02/12/1764 m Ivan Lucija 0
1048. Marija Stojanović 02/12/1764 ž Antun Manda 0
1049. Barbara Kopić 09/12/1764 ž Marijan Klara 0
1050. Nikola Verić 09/12/1764 m Mato Helena 0
1051. Marijan Babić 13/12/1764 m Josip Cecilija 0
1052. Adam Kedačić 24/12/1764 m Luka Lucija 0
1053. Marija Vuković 05/01/1765 ž Ludovik Anka 0
1054. Eva Stojanović 22/01/1765 ž Ivan Marija 0
1055. Vinko Stojanović 22/01/1765 m Ivan Marija 0
1056. Janja Kedačić 27/01/1765 ž Tadija Marija Vuković 0
1057. Blaž Krnić 10/02/1765 m Mato Ana Stojanović 0
1058. Mato Lešić 10/02/1765 m Lovro Ana Čivić 0
1059. Kata Vuković 10/02/1765 ž Blaž Manda Stojanović 0
1060. Mato Babić 17/02/1765 m Josip Ruža Bačić 0
1061. Marta Knežević 17/02/1765 ž Bernard Eva Vuković 0
1062. Mato Verić 17/02/1765 m Marijan Uršula 0
1063. Ana Terzić 18/02/1765 ž Mato Manda Gregorović 0
1064. Barbara Vuković 20/02/1765 ž Blaž Aga Verić 0
1065. Terezija Vuković 20/02/1765 ž Blaž Aga Verić 0
1066. Kata Vuković 02/03/1765 ž Mato Eva Grih 0
1067. Jozefa Gregorović 04/03/1765 ž Ðuro Liza Babić 0
1068. Marko Vuković 04/03/1765 m Mijo Manda Jelačić 0
1069. Josip Kopić 05/03/1765 m Ilija Marija Stivaničević 0
1070. Franca Babić 09/03/1765 ž Ðuro Lucija Petarčević 0
1071. Jozefa Čivić 12/03/1765 ž Jakob Manda Verić 0
1072. Kata Stivaničević 12/03/1765 ž Nikola Manda Stojanović 0
1073. Jakob Vuković 22/03/1765 m Franjo Petra Stojanović 0
1074. Franca Čivić 25/03/1765 ž Blaž Kata Mišković 0
1075. Đuro Babić 26/03/1765 m Mijo Eva Kedačić 0
1076. Marijan Babić 26/03/1765 m Mijo Eva Kedačić 0
1077. Barbara Katušić 31/03/1765 ž Franjo Manda Kopić 0
1078. Marta Kopić 31/03/1765 ž Martin Kata Rakitić 0
1079. Marta Vlaović 31/03/1765 ž Ivan Manda Ćosić 0
1080. Veronika Vuković 31/03/1765 ž Nikola Manda Šokčević 0
1081. Gabriel Lešić 08/04/1765 m Lovro Ana Vuković 0
1082. Kata Čivić 14/04/1765 ž Josip Manda Jarić 0
1083. Marko Čivić 28/04/1765 m Toma Klara Užarević 0
1084. Ana Krnić 01/05/1765 ž Dominik Aga Stojanović 0
1085. Anastazija Verić 01/05/1765 ž Toma Uršula Mitrović 0
1086. Ivan Čivić 05/05/1765 m Petar Helena Billies 0
1087. Stanko Kopić 05/05/1765 m Mato Marija Knežević 0
1088. Ivan Knežević 09/05/1765 m Josip Marija Vuković 0
1089. Antun Čivić 23/05/1765 m Bartol Ivica Kraklih 0
1090. Antun Đaković 04/06/1765 m Josip Helena Babić 0
1091. Viktorija Turson 09/06/1765 ž Stjepan Manda Čivić 0
1092. Terezija Vuković 13/06/1765 ž Andrija Ruža Stojanović 0
1093. Ivica Vuković 24/06/1765 ž Antun Manda 0
1094. Pavao Lešić 28/06/1765 m Ivan Ruža Stivaničević 0
1095. Ilija Stivaničević 18/07/1765 m Mato Uršula Jekčević 0
1096. Ilija Stojanović 18/07/1765 m Marko Manda 0
1097. Lovro Vuković 10/08/1765 m Ðuro Marta Babić 0
1098. Klara Babić 25/08/1765 ž Petar Janja 0
1099. Lovro Čivić 14/09/1765 m Stanko Sofija Vujnović 0
1100. Klara Katušić 14/09/1765 ž Petar Marija Stojanović 0