Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1101 - 1200 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1101. Mato Babić 22/09/1765 m Ðuro Ivica Malovtin 0
1102. Jozefa Gregorović 22/09/1765 ž Marko Manda Stivaničević 0
1103. Mijo Čivić 23/09/1765 m Adam Aga Vuković 0
1104. Mijo Stojanović 25/09/1765 m Vinko Marica 0
1105. Luka Babić 10/10/1765 m Petar Ruža Knežević 0
1106. Delfa Gregorović 13/10/1765 ž Josip Kata 0
1107. Terezija Kedačić 16/10/1765 ž Ivan Ana Mišković 0
1108. Terezija Štivić 18/10/1765 ž Andrija Kola Mišković 0
1109. Aga Knežević 27/10/1765 ž Ernest Marija 0
1110. Toma Gregorović 04/12/1765 m Mato Ruža Vlaović 0
1111. Toma Babić 15/12/1765 m Mato Ruža Gregorović 0
1112. Barbara Knežević 05/01/1766 ž Ivan Kata Vničević 0
1113. Sofija Stojanović 06/01/1766 ž Andrija Ruža Šokčević 0
1114. Terezija Čivić 12/01/1766 ž Marijan Marta Diklianić 0
1115. Marija Kovačević 12/01/1766 ž Ivan Kata Lešić 0
1116. Vinko Babić 15/01/1766 m Ilija Ruža Mihić 0
1117. Eva Knežević 17/01/1766 ž Antun Marija Babić 0
1118. Barbara Stivaničević 20/01/1766 ž Marijan Ivica Babić 0
1119. Marijan Čivić 02/02/1766 m Jeronim Marta Kopić 0
1120. Marija Vlaović 02/02/1766 ž Mato Marija Ilišević 0
1121. Josip Vuković 07/02/1766 m David Manda Štivić 0
1122. Mato Kedačić 13/02/1766 m Šimun Manda Rakitić 0
1123. Manda Kopić 13/02/1766 ž Ðuro Kata Vuković 0
1124. Ruža Kopić 16/02/1766 ž Mijo Manda Čivić 0
1125. Pola Stojanović 16/02/1766 ž Antun Manda Guics 0
1126. Mato Đaković 17/02/1766 m Luka Manda 0
1127. Barbara Vuković 23/02/1766 ž Antun Uršula 0
1128. Sofija Lešić 24/02/1766 ž Marijan Manda 0
1129. Đuro Knežević 01/03/1766 m Martin Aga Komesarović 0
1130. Đuro Biuklić 04/03/1766 m Ivan Manda Nikolić 0
1131. Marija Gregorović 12/03/1766 ž Marko Marta 0
1132. Đuro Kopić 12/03/1766 m Ðuro Ruža 0
1133. Ruža Knežević 16/03/1766 ž Ilija Ana Ćosić 0
1134. Marta Stivaničević 16/03/1766 ž Ilija Kata Gregorović 0
1135. Aga Vuković 22/03/1766 ž Jakob Lucija Babić 0
1136. Đuro Verić 25/03/1766 m Martin Ana Kedačić 0
1137. Ana Knežević 30/03/1766 ž Marijan Manda 0
1138. Marko Babić 31/03/1766 m Ðuro Helena Verić 0
1139. Marko Gregorović 31/03/1766 m Božo Marija Stivaničević 0
1140. Stanko Vuković 31/03/1766 m Martin Marija Šokčević 0
1141. Ana Katušić 03/04/1766 ž Pavo Manda Ðaković 0
1142. Adalbert Kopić 03/04/1766 m Marijan Kata Vuković 0
1143. Veronika Štivić 06/04/1766 ž Jakob Ruža Mišković 0
1144. Petar Biuklić 14/04/1766 m Marijan Ruža Stojanović 0
1145. Đuro Čivić 21/04/1766 m Marko Marija 0
1146. Eva Šarčević 02/05/1766 ž Petar Marija Čivić 0
1147. Kata Verić 05/05/1766 ž Ðuro Ruža Petričević 0
1148. Anastazija Kopić 11/05/1766 ž Franjo Ruža Knežević 0
1149. Marija Matić 18/05/1766 ž Vinko Manda Kolarić 0
1150. Ana Knežević 03/06/1766 ž Antun Ana Vlaović 0
1151. Marta Vuković 12/06/1766 ž Mijo Marija Čivić 0
1152. Kata Vuković 12/06/1766 ž Bernard Ruža Lešić 0
1153. Ivan Matić 22/06/1766 m Luka Eva Čivić 0
1154. Marta Stivaničević 22/06/1766 ž Petar Helena Lešić 0
1155. Ivan Katušić 26/06/1766 m Filip Kata Lešić 0
1156. Ana Vlaović 26/06/1766 ž Ivan Marija Matić 0
1157. Ana Terzić 10/07/1766 ž Mato Manda 0
1158. Ana Verić 17/07/1766 ž Marijan Uršula 0
1159. Ilija Babić 18/07/1766 m Vinko Ana 0
1160. Manda Gregorović 22/07/1766 ž Ivan Cecilija 0
1161. Ivan Gregorović 03/08/1766 m Ivan Ana Šokčević 0
1162. Stanko Gregorović 03/08/1766 m Ivan Ana Šokčević 0
1163. Ruža Petričević 03/08/1766 ž Medardo Marija Delić 0
1164. Roko Gregorović 17/08/1766 m Marijan Marta Babić 0
1165. Roko Kedačić 17/08/1766 m Marko Manda 0
1166. Klara Stojanović 24/08/1766 ž Bartol Anđa 0
1167. Josip Knežević 31/08/1766 m Ivan Kata 0
1168. Elisabeta Vuković 05/09/1766 ž Dominik Barbara 0
1169. Marija Vuković 05/09/1766 ž Dominik Barbara 0
1170. Terezija Ilišević 21/09/1766 ž Luka Aga Kladarić 0
1171. Ana Kedačić 21/09/1766 ž Luka Lucija Vuković 0
1172. Mato Vuković 21/09/1766 m Martin Kola Čivić 0
1173. Mijo Čivić 27/09/1766 m Andrija Ana 0
1174. Mijo Krnić 29/09/1766 m Dominik Aga Stojanović 0
1175. Delfa Krnić 29/09/1766 ž Vinko Jozefa 0
1176. Kata Kutuzović 05/10/1766 ž Ðuro Ruža Knežević 0
1177. Šimun Vuković 09/10/1766 m Ludovik Anka Šokčević 0
1178. Ivan Knežević 16/10/1766 m Bartol Ana 0
1179. Manda Stojanović 16/10/1766 ž Marijan Janja 0
1180. Manda Vuković 16/10/1766 ž Luka Ivica 0
1181. Luka Čivić 19/10/1766 m Blaž Anđa 0
1182. Vinko Vuković 19/10/1766 m Mato Matija 0
1183. Terezija Vuković 20/10/1766 ž Josip Ruža Užarević 0
1184. Eva Stojanović 02/11/1766 ž Dominik Anka Komesarović 0
1185. Martin Vuković 17/11/1766 m Lovro Marija Stojanović 0
1186. Barbara Kopić 19/11/1766 ž Marijan Klara 0
1187. Andrija Babić 30/11/1766 m Josip Cecilija Kopić 0
1188. Lucija Krnić 10/12/1766 ž Luka Marija Knežević 0
1189. Kata Terzić 17/12/1766 ž Ilija Marija Dumerdžić 0
1190. Adam Knežević 25/12/1766 m Gabrijel Uršula 0
1191. Manda Knežević 27/12/1766 ž Božo Eva Verić 0
1192. Ivan Kopić 27/12/1766 m Karlo Marta Verić 0
1193. David Mišković 28/12/1766 m Aleksandar Lucija Mihić 0
1194. Rozalija Gregorović 31/12/1766 ž Martin Marija Babić 0
1195. Aga Kopić 06/01/1767 ž Martin Marija Knežević 0
1196. Kata Babić 11/01/1767 ž Marko Aga Verić 0
1197. Marta Verić 11/01/1767 ž Antun Matija Kedačić 0
1198. Marijan Vuković 13/01/1767 m Vinko Helena 0
1199. Antun Vuković 15/01/1767 m Josip Barbara Kotorčević 0
1200. Antun Babić 17/01/1767 m Ðuro Lucija Stivaničević 0