Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 12501 - 12600 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12501. Bara Knežević 05/11/1858 ž Vinko Eva Kopić 65
12502. Martin Kopić 07/11/1858 m Vinko Ana Knežević 243
12503. Mirko Stojanović 10/11/1858 m Mijo Fema Vlaović 27 Brnjakovi
12504. Stanko Stivaničević 11/11/1858 m Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
12505. Andrija Kovačević 14/11/1858 m Petar Terezija Gregorović 88 Kovačevi
12506. Cecilija Kopić 20/11/1858 ž Martin Ana Delić 61 Kovačevi
12507. FranjoŽaverije Čivić 25/11/1858 m Ivan Franca Krnić 261
12508. FranjoŽaverije Babić 30/11/1858 m Mijo Matija Knežević 94
12509. Bara Kopić 30/11/1858 ž Ilija Ivica Šokčević 54
12510. Andrija Mišković 30/11/1858 m Lovro Aga Vuković 118 Aleksini
12511. FranjoŽaverije Čivić 02/12/1858 m Stanko Marija Kovačević 261
12512. Marija Gregorović 07/12/1858 ž Ivan Ana Gregorović 58
12513. Lucija Verić 11/12/1858 ž Filip Delfa Katušić 167 Ivančevi
12514. Lucija Vuković 11/12/1858 ž Šimun Đula Vuković 136
12515. Adam Čivić 18/12/1858 m Ivan Kata Bašlinović 323
12516. Eva Kedačić 21/12/1858 ž Pavo Kata Gregorović 1
12517. Eva Stojanović 22/12/1858 ž Franjo Marija Gregorović 214 Alepovi
12518. Eva Petričević 24/12/1858 ž Ðuro Manda Knežević 120
12519. Božo Vuković 25/12/1858 m Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
12520. Genoveva Gregorović 31/12/1858 ž Mijo Fema Čivić 340 Uvalini
12521. Janja 07/01/1859 ž Matija Stojanović 145 Alepovi
12522. Janja Kopić 10/01/1859 ž Mato Stana Babić 81
12523. Antun Stojanović 10/01/1859 m Ilija Kata Lešić 154
12524. Antun Stojanović 11/01/1859 m Ðuro Kata Petričević 257
12525. Janja Vuković 12/01/1859 ž Mijo Bara Štivić 111 Bubanovi
12526. Marija Knežević 13/01/1859 ž Mato Pola Babić 248
12527. Antun Knežević 17/01/1859 m Lovro Kata Gregorović 281 Matokovi
12528. Janja Kopić 17/01/1859 ž Josip Kata Knežević 212 Karlićevi
12529. Fabijan Mišković 19/01/1859 m Petar Kata Janković 118 Aleksini
12530. Janja Šokčević 20/01/1859 ž Franjo Klara Lešić 300
12531. Pavo Vuković 24/01/1859 m Ðuro Eva Čivić 345
12532. Franca Knežević 27/01/1859 ž Anttun Marija Gregorović 87 Šovakini
12533. Marija Turković 30/01/1859 ž Lovro Maria Dorbola 279
12534. Marijan Verić 02/02/1859 m Marko Eva Šunić 339
12535. Toma Verić 08/02/1859 m Mato Kata Stivaničević 172
12536. Fema Knežević 11/02/1859 ž Andrija Matija Stojanović 162 Matokovi
12537. Franca Krnić 11/02/1859 ž Antun Bara Verić 148
12538. Lukra Katušić 12/02/1859 ž Marko Đula Babić 66
12539. Fema Knežević 13/02/1859 ž Božo Bara Verić 298 Šestini
12540. Mato Katušić 17/02/1859 m Mijo Marija Gregorović 242
12541. Mato Babić 18/02/1859 m Blaž Kata Šimić 74 Maričini
12542. Mato Stojanović 19/02/1859 m Blaž Ivica Stojanović 155 Vidakovi
12543. Mato Verić 20/02/1859 m Ivan Jozefa Verić 166 Čolini
12544. Mato Kopić 21/02/1859 m Mijo Aga Stivaničević 209 Marijančevi
12545. Mato Babić 22/02/1859 m Živko Slava Babić 249 Strameštrovi
12546. Mato Lučić 22/02/1859 m Ferda Eva Vuković 108
12547. Đuro Milošević 26/02/1859 m Ðuro Marija Vuković 7
12548. Jozefa Vuković 26/02/1859 ž Mato Eva Stojanović 332 Markičini
12549. Đuro Knežević 27/02/1859 m Lovro Ruža Stojanović 266
12550. Fema Knežević 28/02/1859 ž Ðuro Kata Mihić 265 Gogoljevi
12551. Lukra Mišković 01/03/1859 ž Adam Aga Mišković 117
12552. Đuro Štivić 02/03/1859 m Mijo Marija Verić 123
12553. Franca Kutuzović 06/03/1859 ž Josip Bara Verić 86
12554. Đuro Kopić 07/03/1859 m Luka Bara Lešić 59
12555. Đuro Mišković 08/03/1859 m Marko ? Petričević 218 Dudin
12556. Vinko Babić 09/03/1859 m Marko Marija Knežević 62 Markovi
12557. Josip Katušić 14/03/1859 m Blaž Ana Mišković 89 Bajkanovi
12558. Marija Kopić 23/03/1859 ž Ðuro Matija Matić 42
12559. Blaž Gregorović 27/03/1859 m Marijan Fema Knežević 226
12560. Đuro Stojanović 31/03/1859 m Blaž Jozefa Stojanović 215 Đurini
12561. Manda Babić 05/04/1859 ž Ivan Janja Vuković 360
12562. Marko Đaković 07/04/1859 m Jakob Terezija ćosić 75
12563. Eva Stivaničević 07/04/1859 ž Josip Aga Gregorović 47 Anđini
12564. Đurđa Terzić 10/04/1859 ž Valentin Stana Babić 97
12565. Đuro Verić 14/04/1859 m Mijo Marija Verić 172
12566. Đula Đaković 17/04/1859 ž Ivan Ana Petričević 64 Lukića
12567. Đurđa Stojanović 17/04/1859 ž Roko Jozefa Čivić 163 Filini
12568. Ladislav Knežević 18/04/1859 ž Ðuro Marija Babić 265 Gogoljevi
12569. Fema Verić 20/04/1859 ž Lovro Marija Kedačić 217 Ivančevi
12570. Đurđa Vuković 20/04/1859 ž Antun Janja Stojanović 132 Zebini
12571. Ana Kopić 22/04/1859 ž Martin Ruža Verić 42
12572. Marko Knežević 23/04/1859 m Andrija Ana Kocić 281 Matokovi
12573. Helena Lešić 25/04/1859 ž Ilija Jozefa Muller 277
12574. Janja Knežević 29/04/1859 ž Živko Bara Lešić 165 Belovi
12575. Jakob Kopić 29/04/1859 m Antun Manda Knežević 78
12576. Ana Šokčević 29/04/1859 ž Mato Franca Knežević 300
12577. Jakob Vuković 30/04/1859 m Franjo Bara Stojanović 199 Davidovi
12578. Lukra Knežević 01/05/1859 ž Mato Delfa Stojanović 162 Matokovi
12579. Jakob Kopić 02/05/1859 m Mijo Ruža Kovačević 61 Kovačevi
12580. Sofija Kopić 04/05/1859 ž Vinko Franca Benaković 346 Pranjini
12581. Kata Verić 09/05/1859 ž Jakob Manda Kopić 170 Šćepanovi
12582. Franca Gregorović 14/05/1859 ž Mirko Bara Gregorović 96
12583. Antun Stojanović 17/05/1859 m Bartol Ivica Lešić 259 Pavini
12584. Petronila Gregorović 25/05/1859 ž Antun Ana Lučić 330
12585. Manda Stojanović 27/05/1859 ž Pavo Matija Babić 153 Kundrini
12586. Živko Kotorac 28/05/1859 m Ivan Kata Kedačić 22 Kotorčevi
12587. Antun Ilišević 29/05/1859 m Andrija Franca Stojanović 139 Gluvakovi
12588. Eva Gregorović 30/05/1859 ž Mato Franca Katušić 43 Matini
12589. Marija Kopić 30/05/1859 ž Lovro Marija Kokanović 209 Marijančevi
12590. Ana Babić 01/06/1859 ž Roko Janja Gregorović 304 Frćkovi
12591. Manda Babić 06/06/1859 ž Franjo Marija Terzić 264
12592. Lovro Kopić 10/06/1859 m Stjepan Kata Čivić 54
12593. Ivan Vuković 17/06/1859 m Stanko Stana Stojanović 254
12594. Ivica Verić 19/06/1859 ž FranjoŽaverije Manda Gregorović 334 Šumarovi
12595. Ana Gregorović 21/06/1859 ž Pavo Đula Gregorović 39
12596. Ivan Lešić 21/06/1859 m Franjo Manda Vukvić 103 Čikića
12597. Petronila Kopić 23/06/1859 ž Ðuro Kristina Galović 212 Karlićevi
12598. Đula Đaković 25/06/1859 ž Franjo Stana Katušić 76
12599. Janja Đaković 25/06/1859 ž Franjo Stana Katušić 76
12600. Pavo Knežević 25/06/1859 m Mirko Kata Katušić 87 Šovakini