Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1201 - 1300 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1201. Barbara Knežević 17/01/1767 ž Stanko Marija 0
1202. Marija Gregorović 03/02/1767 ž Gabrijel Ruža Matić 0
1203. Aleksandar Babić 08/02/1767 m Josip Ruža Babić 0
1204. Mato Lešić 08/02/1767 m Blaž Marija Benaković 0
1205. Manda Šokčević 18/02/1767 ž Abram Eva Galović 0
1206. Ruža Šokčević 18/02/1767 ž Abram Eva Galović 0
1207. Mato Čivić 22/02/1767 m Petar Helena Birićić 0
1208. Đuro Knežević 28/02/1767 m Marko Manda Čivić 0
1209. Ruža Lešić 01/03/1767 ž Josip Ana Živković 0
1210. Marija Stojanović 03/03/1767 ž Antun Kata 0
1211. Manda Ilišević 04/03/1767 ž Marko Manda Vuković 0
1212. Jozefa Kedačić 15/03/1767 ž Tadija Marija Vuković 0
1213. Jozefa Vuković 19/03/1767 ž Šimun Lucija Lešić 0
1214. Ana Knežević 30/03/1767 ž Josip Barbara Mitr?? 0
1215. Adam Matić 30/03/1767 m Josip Lucija Lešić 0
1216. Kola Vlaović 02/04/1767 ž Mato Marija Ilišević 0
1217. Ivica Gregorović 03/04/1767 m Mato Lucija Vincetić 0
1218. Marija Kopić 03/04/1767 ž Mato Ana Knežević 0
1219. Đuro Šokčević 19/04/1767 m Josip Ruža Stivaničević 0
1220. Marko Babić 20/04/1767 m Mato Ruža Luković 0
1221. Đuro Gregorović 20/04/1767 m Lovro Uršula Katušić 0
1222. Aga Katušić 20/04/1767 ž Franjo Manda Kopić 0
1223. Đuro Babić 23/04/1767 m Lovro Cecilija Knežević 0
1224. Manda Knežević 23/04/1767 ž Andrija Eva Čivić 0
1225. Jakob Lešić 29/04/1767 m Marijan Manda Čivić 0
1226. Helena Knežević 30/04/1767 ž Marijan Manda 0
1227. Antun Stivaničević 06/05/1767 m Mato Jozefa Lešić 0
1228. Ivan Ilišević 07/05/1767 ž Marko Ivica Kadić 0
1229. Antun Kopić 10/05/1767 m Martin Cecilija Mihić 0
1230. Ivan Mišković 14/05/1767 m Ivan Pola Kedačić 0
1231. Elisabeta Vuković 14/05/1767 ž Mijo Manda Ilišević 0
1232. Ivan Gregorović 17/05/1767 m Aleksa Stana Šokčević 0
1233. Stanko Vuković 17/05/1767 m Blaž Aga Verić 0
1234. Ivan Knežević 24/05/1767 m Josip Ruža Babić 0
1235. Kuzma Lešić 28/05/1767 m Mato Marta Šokčević 0
1236. Antun Katušić 04/06/1767 m Petar Marija Stojanović 0
1237. Živko Knežević 04/06/1767 m Ivan Kata Vincetić 0
1238. Antun Kedačić 07/06/1767 m Mato Ruža Krnić 0
1239. Antun Krnić 07/06/1767 m Živko Janja Vuković 0
1240. Marija Mišković 20/06/1767 ž Tadija Marta Tadić 0
1241. Petar Babić 24/06/1767 m Marko Kata Mihić 0
1242. Mandalena Katušić 24/06/1767 ž Lovro Klara Paradžiković 0
1243. Petar Vuković 27/06/1767 m Blaž Manda Stojanović 0
1244. Ilija Krnić 02/07/1767 m Mato Ana ??Nović 0
1245. Aleksandar Knežević 09/07/1767 m Mato Manda Matić 0
1246. Margarita Kedačić 13/07/1767 ž Ivan Ana Mišković 0
1247. Bono Babić 02/08/1767 m Mijo Eva Kedačić 0
1248. Marija Čivić 02/08/1767 ž Adam Aga Vuković 0
1249. Marta Gregorović 02/08/1767 ž Josip Kata Vuković 0
1250. Mandalena Čivić 13/08/1767 ž Jakob Manda Verić 0
1251. Ana Kopić 20/08/1767 ž Martin Kata Rakitić 0
1252. Bartol Babić 23/08/1767 m Marijan Manda Knežević 0
1253. Rozalija Stivaničević 03/09/1767 ž Marijan Ivica Babić 0
1254. Mato Verić 12/09/1767 m Marko Ana 0
1255. Ruža Verić 12/09/1767 ž Marko Ana 0
1256. Mijo Babić 13/09/1767 m Petar Aga Mihić 0
1257. Mato Čivić 20/09/1767 m Bartol Ivica Kadić 0
1258. Mijo Vuković 28/09/1767 m Marijan Ruža Vuković 0
1259. Ivan Babić 03/10/1767 m Vinko Ruža 0
1260. Franca Knežević 03/10/1767 ž Antun Marija Babić 0
1261. Kata Kopić 10/10/1767 ž Marko Marija Babić 0
1262. Helena Terzić 11/10/1767 ž Filip Ana Delić 0
1263. Kata Petričević 14/10/1767 ž Lovro Ivica Ilišević 0
1264. Kata Kopić 02/11/1767 ž Josip Barbara Vuković 0
1265. Andrija Lešić 08/11/1767 m Marko Manda Sivković 0
1266. Martin Tovrić 11/11/1767 m Ivan Manda Lešić 0
1267. Martin Vuković 11/11/1767 m Ðuro Marija 0
1268. Kata Gregorović 25/11/1767 ž Božo Ruža Knežević 0
1269. Toma Vuković 12/12/1767 m Mato Aga Krnić 0
1270. Karlo Kopić 18/12/1767 m Ðuro Marta Stojanović 0
1271. Marija Vuković 31/12/1767 ž Petar Kola Lešić 0
1272. Vinko Lešić 06/01/1768 m Lovro Ana Čivić 0
1273. Helena Verić 10/01/1768 ž Božo Ruža Čivić 0
1274. Marija Vuković 10/01/1768 ž Šimun Kata Martinović 0
1275. Marija Lešić 15/01/1768 ž Mijo Marta Stojanović 0
1276. Kata Vuković 21/01/1768 ž Stjepan Anka Verić 0
1277. Pavao Biuklić 24/01/1768 m Ivan Manda Mišković 0
1278. Pavao Stojanović 25/01/1768 m Stanko Anđa Krnić 0
1279. Marijan Gregorović 03/02/1768 m Marko Manda Stivaničević 0
1280. Marijan Stivaničević 03/02/1768 m Nikola 0
1281. Marijan Knežević 07/02/1768 m Božo Kata 0
1282. Mato Mišković 07/02/1768 m Vinko Helena Lešić 0
1283. Mato Knežević 13/02/1768 m Filip Ana Slarić 0
1284. Mandalena Verić 15/02/1768 ž Ivan Ruža Kopić 0
1285. Matija Ilišević 17/02/1768 ž Ðuro Kata Kopić 0
1286. Ana Verić 21/02/1768 ž Mato Anka Kedačić 0
1287. Marija Vlaović 28/02/1768 ž Ivan Marija Matić 0
1288. Franca Kopić 06/03/1768 ž Ðuro Kata Vuković 0
1289. Đuro Štivić 08/03/1768 m Jakob Ruža Lešić 0
1290. Ana Babić 12/03/1768 ž Luka Lucija Krnić 0
1291. Marija Stivaničević 18/03/1768 ž Marko Jozefa Čivić 0
1292. Marija Đaković 20/03/1768 ž Mato Manda Knežević 0
1293. Jakob Babić 25/03/1768 m Ðuro Helena Verić 0
1294. Marko Vuković 31/03/1768 m David Manda Kevics 0
1295. Kata Gregorović 03/04/1768 ž Andrija Marija Vukić 0
1296. Mato Gregorović 05/04/1768 m Božo Kata Vukić 0
1297. Đuro Mišković 07/04/1768 m Aleksa Lucija Mijić 0
1298. Helena Knežević 14/04/1768 ž Hermegildi Marija Verić 0
1299. Đuro Gregorović 17/04/1768 m Ðuro Liza Babić 0
1300. Đuro Kopić 17/04/1768 m Marijan Kata Vukić 0