Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1301 - 1400 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1301. Sofija Stojanović 22/04/1768 ž Antun Manda Guris 0
1302. Marko Čivić 23/04/1768 m Andrija Ana Stivaničević 0
1303. Filip Ilišević 26/04/1768 m Marko Magdalena Vuković 0
1304. Mandalena Gregorović 30/04/1768 ž Ivan Cecilija Krnić 0
1305. Aga Verić 01/05/1768 ž Kuzma Ivica Varzić 0
1306. Delfa Katušić 05/05/1768 ž Filip Kata Vuković 0
1307. Ana Kovačević 08/05/1768 ž Dominik Aga Stojanović 0
1308. Ivan Vuković 12/05/1768 m Petar Marija Babić 0
1309. Antun Lešić 19/05/1768 m Josip Ana Živković 0
1310. Sofija Krnić 23/05/1768 ž Vinko Jozefa Kokanović 0
1311. Antun Čivić 24/05/1768 m Jeronim Marta Kopić 0
1312. Marija Lešić 24/05/1768 ž Franjo Kata Vuković 0
1313. Antun Štivić 24/05/1768 m Andrija Kola Mišković 0
1314. Ivan Đaković 26/05/1768 m Luka Madalna Zemunčević 0
1315. Antun Krnić 30/05/1768 m Mato Ana Stojanović 0
1316. Eva Kedačić 02/06/1768 ž Ivan Ana Terzić 0
1317. Antun Kedačić 02/06/1768 m Šimun Manda Rakitić 0
1318. Antun Knežević 02/06/1768 m Martin Aga Komesarović 0
1319. Marija Lešić 02/06/1768 ž Blaž Marica 0
1320. Marta Mišković 02/06/1768 ž Šimun Marija Lešić 0
1321. Rozalija Krnić 06/06/1768 ž Luka Marija Knežević 0
1322. Eva Lešić 09/06/1768 ž Mato Marija Čivić 0
1323. Petar Vuković 16/06/1768 m Antun Manda Čivić 0
1324. Marija Verić 29/06/1768 ž Ðuro Ruža Petričević 0
1325. Manda Stojanović 10/07/1768 ž Andrija Ruža Šokčević 0
1326. Marija Babić 24/07/1768 ž Petar Ruža Knežević 0
1327. Lovro Kedačić 31/07/1768 m Mato Ruža Krnić 0
1328. Dominik Stojanović 02/08/1768 m Živko Pavka Mišković 0
1329. Ilija Vlaović 02/08/1768 m Rafael Ruža Katušić 0
1330. Manda Gregorović 07/08/1768 ž Gabrijel Ruža Matić 0
1331. Manda Knežević 07/08/1768 ž Bartol Ana Babić 0
1332. Klara Čivić 12/08/1768 ž Stanko Sofija Vujnović 0
1333. Kata Vuković 14/08/1768 ž Marijan Manda Lešić 0
1334. Roko Stivaničević 15/08/1768 m Mato Uršula Petričević 0
1335. Kata Biuklić 28/08/1768 ž Marijan Ruža Stojanović 0
1336. Šimun Kopić 04/09/1768 m Ilija Marija Stivaničević 0
1337. Antun Vuković 11/09/1768 m Ilija Kata Kedačić 0
1338. Ivan Vuković 14/09/1768 m Ivan Kata Stojanović 0
1339. Đuro Knežević 20/09/1768 m Stanko Eva Ðaković 0
1340. Kuzma Babić 25/09/1768 m Josip Ruža Bačić 0
1341. Delfina Katušić 25/09/1768 ž Ðuro Manda Gregorović 0
1342. Mijo Verić 29/09/1768 m Toma Uršula Vuković 0
1343. Marta Stivaničević 02/10/1768 ž Nikola Manda Stojanović 0
1344. Luka Vuković 16/10/1768 m Andrija Ruža Stojanović 0
1345. Šimun Kopić 23/10/1768 m Ivan Aga Lučić 0
1346. Šimun Verić 23/10/1768 m Martin Ana Kedačić 0
1347. Veronika Matić 28/10/1768 ž Luka Eva Čivić 0
1348. Kata Kedačić 01/11/1768 ž Danijel Aga Šimić 0
1349. Aleksandar Knežević 01/11/1768 m Josip Ruža Babić 0
1350. Martin Gregorović 02/11/1768 m Mato Ruža Vlaović 0
1351. Martin Mišković 13/11/1768 m Tadija Marta Kadić 0
1352. Nikola Stojanović 04/12/1768 m Danijel Aga Babić 0
1353. Nikola Gregorović 06/12/1768 m Stanko Ana Čivić 0
1354. Marijan Gregorović 13/12/1768 m Marko Marta Lešić 0
1355. Lucija Vuković 13/12/1768 ž Luka Ivica Stojanović 0
1356. Toma Stojanović 18/12/1768 m Dominik Anka Komesarović 0
1357. Eva Biuklić 24/12/1768 ž Ivan Manda Mikulić 0
1358. Eva Verić 15/01/1769 ž Antun Ana Kopić 0
1359. Manda Kopić 25/01/1769 ž Ðuro Ruža Ilijašević 0
1360. Marija Verić 29/01/1769 ž Marijan Uršula Matković 0
1361. Ivan Lešić 05/02/1769 m Ðuro Aga Lučić 0
1362. Marija Katušić 06/02/1769 ž Mato Aga Verić 0
1363. Aga Lešić 12/02/1769 ž Lovro Ana Čivić 0
1364. Franca Babić 21/02/1769 ž Toma Kata Babić 0
1365. Eva Ilišević 21/02/1769 ž Luka Aga Kladarić 0
1366. Marija Knežević 28/02/1769 ž Josip Barbara Babić 0
1367. Jakob Vuković 06/03/1769 m Marijan Ruža Vuković 0
1368. Manda Kopić 10/03/1769 ž Martin Cecilija Mihić 0
1369. Đuro Verić 10/03/1769 m Mato Anka Verić 0
1370. Jozefa Čivić 12/03/1769 ž Marko Marija Stojanović 0
1371. Đuro Verić 12/03/1769 m Antun Matija Kedačić 0
1372. Josip Babić 17/03/1769 m Marko Kata Biuklić 0
1373. Barbara Petričević 17/03/1769 ž Petar Ana Delić 0
1374. Jakob Verić 23/03/1769 m Božo Ruža Čivić 0
1375. Marija Stojanović 26/03/1769 ž Marijan Aga Vuković 0
1376. Helena Vuković 30/03/1769 ž Šimun Lucija Lešić 0
1377. Marija Gregorović 02/04/1769 ž Ivan Cecilija Krnić 0
1378. Josip Kopić 02/04/1769 m Marijan Klara Dernić 0
1379. Kata Lešić 02/04/1769 ž Ivan Ruža Stivaničević 0
1380. Jakob Matić 02/04/1769 m Bonaventura Aga Stojanović 0
1381. Marko Vuković 09/04/1769 m Mato Matija Kokanović 0
1382. Đuro Babić 13/04/1769 m Mato Ruža Gregorović 0
1383. Rozalija Kopić 13/04/1769 ž Kuzma Marija Babić 0
1384. Marta Babić 16/04/1769 ž Ðuro Marija Malbašić 0
1385. Antun Knežević 16/04/1769 m Antun Uršula Stojanović 0
1386. Marija Čivić 17/04/1769 ž Mato Marija Stojanović 0
1387. Alojz Vuković 17/04/1769 m Marijan Manda Stojanović 0
1388. Đuro Katušić 18/04/1769 m Antun Marta Babić 0
1389. Marko Kopić 19/04/1769 m Adam Kata Stojanović 0
1390. Manda Kopić 20/04/1769 ž Kuzma Petra Kadić 0
1391. Pavo Mallević 20/04/1769 m Ðuro Ruža Stivaničević 0
1392. Manda Stojanović 20/04/1769 ž Ivan Kata Lučić 0
1393. Đula Matić 21/04/1769 ž Adam Kata Vuković 0
1394. Đula Gregorović 23/04/1769 ž Ivan Lucija Krnić 0
1395. Antun Kopić 24/04/1769 m Mato Marija Babić 0
1396. Danijel Babić 27/04/1769 m Danijel Marta Knežević 0
1397. Jakob Lešić 27/04/1769 m Franjo Kata Vuković 0
1398. Aga Stojanović 30/04/1769 ž Šimun Marija Veočić 0
1399. Franca Terzić 30/04/1769 ž Mato Manda Gregorović 0
1400. Filip Knežević 01/05/1769 m Mato Eva Verić 0