Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 15001 - 15100 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR.
IME PREZIME
15001. Đuro Šokčević 09/04/1880 m Ivan Bara Kopić 57
15002. Đurđa Vuković 09/04/1880 ž Ivo Ruža Jovičić 133
15003. Kata Vuković 09/04/1880 ž Ivo Ruža Jovičić 133
15004. Sofija Knežević 11/04/1880 ž Šimo Kata Katušić 101
15005. Helena 16/04/1880 ž nezakonito Kata Vrušević 278
15006. Đuro Kopić 17/04/1880 m Stjepan Marija Mihić 703
15007. Đuro Kopić 21/04/1880 m Lovro Petra Poljak 320
15008. Marija Radosavljević 01/05/1880 ž Andrija Anka ? 419
15009. Sofija Gregorović 04/05/1880 ž Ðuro Franca Kopić 543
15010. Florijan Stojanović 04/05/1880 m Mato Lukra Stojanović 497
15011. Ivan Karavidović 13/05/1880 m Šimo Ana Blažek 348
15012. Juliana Horvat 21/05/1880 ž Ivan Liza Davidović 0
15013. Liza Verić 30/05/1880 ž Šimun Đula Katušić 433
15014. Marga Kopić 08/06/1880 ž Toma Pola Babić 696
15015. Marija Babić 11/06/1880 ž Stanko Ivica Krnić 249
15016. Ivan Vuković 18/06/1880 m Grga Marica Mišković 629
15017. Ivan Vuković 18/06/1880 m Mato Matija Vuković 507
15018. Eva Ilišević 19/06/1880 ž Antun Liza Gregoović 135
15019. Ivica Katušić 20/06/1880 ž Ivan Manda Matić 89
15020. Ivan Vuković 24/06/1880 m Mijo Anka Knežević 188
15021. Terezija Knežević 26/06/1880 ž Ðuro Jelena Lešić 277
15022. Petar Babić 28/06/1880 m nezakonito Lukra Babić 594
15023. Franjo Kedačić 01/07/1880 m Marko Ivica Biuklić 325
15024. Grga Kedačić 01/07/1880 m Nedo Bara Stivaničević 438
15025. Ilija Mišković 12/07/1880 m Nikola Martinka Stivaničević 711
15026. Agata Delić 18/07/1880 ž Antun Đula Matić 221
15027. Franca Delić 18/07/1880 ž Antun Đula Matić 221
15028. Lovro Gregorović 25/07/1880 m Antun Ivica Stojanović 90
15029. Stjepan Jeršabek 07/08/1880 m Franjo Barbara Hujek 0
15030. Stjepan Marijanac 08/08/1880 m Andrija Jelena Krištić 0
15031. Lovro Stivaničević 08/08/1880 m Mato Petra Kopić 47
15032. Roko Mišković 12/08/1880 m Josip Marta Stojanović 118
15033. Stjepan Babić 13/08/1880 m Šimun Terza Stivaničević 68
15034. Marija Katušić 16/08/1880 ž Bartol Franca Verić 245
15035. Marija Vić 16/08/1880 ž Franjo Kata Tachtler 301
15036. Stjepan Kopić 18/08/1880 m Blaž Franca Knežević 61
15037. Ivan Kopić 18/08/1880 m Ðuro Janja Verić 415
15038. Marija Stojanović 19/08/1880 ž Luka Kata Knežević 589
15039. Bara Vuković 19/08/1880 ž Jakob Sofa ? 113
15040. Stjepan Vuković 19/08/1880 m Valeta Matija Vuković 463
15041. Marija Veselčić 25/08/1880 ž Mijo Janja ? 0
15042. Kata Verić 31/08/1880 ž Nikola Marija Verić 599
15043. Marija Babić 06/09/1880 ž Ivan Janja Šokčević 68
15044. Marija Babić 10/09/1880 ž Luka Anka Knežević 337
15045. Marija Vuković 11/09/1880 ž Luka Klara Štivić 11
15046. Mato Kedačić 14/09/1880 m Pavao Manda Knežević 3
15047. Matijka Gregorović 21/09/1880 ž Ilija Kata Katušić 436
15048. Mijo Maurin 25/09/1880 m Josip Terezija Grković 303
15049. Sofija Štivić 25/09/1880 ž Luka Matija Stojanović 123
15050. Mijo Stojanović 25/09/1880 m Marko Eva Štivić 142
15051. Terezija Bošnjak 29/09/1880 ž Franjo Marija Grgurević 290
15052. Luka Gregorović 05/10/1880 m Imra Marija Babić 49
15053. Luka Vuković 13/10/1880 m Ivan Đurđa Gregorović 19
15054. Lucija Knežević 15/10/1880 ž Ilija Marta Kopić 165
15055. Šimun Džapo 16/10/1880 m Mijo Petra Radas 0
15056. Marija Knežević 26/10/1880 ž Lazar Matija Stojanović 180
15057. Stana Knežević 30/10/1880 ž Marko Ana Stivaničević 292
15058. Franca Stojšić 30/10/1880 ž Luka Lukra Knežević 355
15059. Kata Bikić 31/10/1880 ž Ivan Marta Pajton 0
15060. Martinka Stojanović 31/10/1880 ž Mato Kata Balenović 591
15061. Kata Petričević 01/11/1880 ž Ivan Marija Knežević 462
15062. Karlo Jablanac 04/11/1880 m nezakonito Ivka Jablanac 0
15063. Martin Slobo?anac 06/11/1880 m Stanko Ana Dahm 105
15064. Stjepan Babić 12/11/1880 m Marko Marija Katušić 617
15065. Bara Stivaničević 18/11/1880 ž Luka Eva Stivaničević 41
15066. Andrija Vuković 18/11/1880 m Marijan Anka Milošević 191
15067. Andro Vuković 20/11/1880 m Grga Đula Petričević 422
15068. Kata Kopić 26/11/1880 ž Ivan Matija Mišković 243
15069. Andrija Matić 01/12/1880 m Bartol Kata Stojanović 234
15070. Andrija Šadek 02/12/1880 m Stjepan Terezija Gregorović 380
15071. Marijan Babić 07/12/1880 m Mato Ana Knežević 693
15072. Marija Babić 07/12/1880 ž Jakob Matija Petričević 85
15073. Lucija Vuković 08/12/1880 ž Antun Petra Vuković 430
15074. Toma Kopić 15/12/1880 m Ilija Manda Biuklić 535
15075. Ilija Kopić 01/01/1881 m Ilija Marija Gregorović 181
15076. Luka Štivić 05/01/1881 m Adam Franca Petričević 280
15077. Josip Lobenwein 11/01/1881 m Martin Kata Kutuzović 14
15078. Agata Gregorović 04/02/1881 ž Martin Kata Knežević 684
15079. Đuro Terzić 15/02/1881 m Ðuro Anka Šokčević 97
15080. Matijka Stojšić 21/02/1881 ž Marijan Anka Babić 102
15081. Viktor Bauerlein 25/02/1881 m Jakob Katarine Piller 273
15082. Ivan Verić 26/02/1881 m Marijan Aga Čivić 0
15083. Franciska Babić 28/02/1881 ž Toma Eva Pandžić 593
15084. Lukra Stojanović 28/02/1881 ž Josip Kata Knežević 289
15085. Franjo Vuković 09/03/1881 m Josip Anka Kopić 132
15086. Josip Babić 13/03/1881 m Ivan Klara Babić 618
15087. Josip Kopić 13/03/1881 m nezakonito Stana Kopić 381
15088. Josip Lučić 15/03/1881 m Mato Lukra Knežević 108
15089. Josip Krnić 16/03/1881 m Grgur Sofija Knežević 364
15090. Marija Knežević 17/03/1881 ž Josip Franca Vuković 266
15091. Mato Katušić 27/03/1881 m Luka Đula Stojanović 29
15092. Marijan Kedačić 27/03/1881 m Martin Anka Stojanović 541
15093. Ivan Verić 27/03/1881 m Alda Marija Baletić 172
15094. Valentin Verić 28/03/1881 m Lovro Bara Stojanović 370
15095. Kata Šneberger 30/03/1881 ž Josip Eva Čivić 291
15096. Kata Štivić 02/04/1881 ž David Marija Verić 122
15097. Đurđa Babić 04/04/1881 ž Ivan Marija Vuković 576
15098. Alda Verić 04/04/1881 m Ivan Jozija Verić 370
15099. Kata Matić 05/04/1881 ž Marijan Franca Štivić 35
15100. Marko Vuković 20/04/1881 m Adam Kata Vuković 12