Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1501 - 1600 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1501. Sofija Stojanović 24/05/1770 ž Marko Manda Čivić 0
1502. Uršula Katušić 04/06/1770 ž Lovro Klara Perašinović 0
1503. Ivica Knežević 04/06/1770 ž Stanko Eva Ðaković 0
1504. Antun Kopić 04/06/1770 m Ðuro Kata Vuković 0
1505. Antun Stojanović 06/06/1770 m Antun Manda Guić 0
1506. Antun Stivaničević 13/06/1770 m Ilija Kata Gregorović 0
1507. Ivica Vuković 13/06/1770 ž Ilija Jozefa Petričević 0
1508. Ivica Stojanović 20/06/1770 ž Antun Jozefa Guić 0
1509. Ivan Vuković 20/06/1770 m Adam Ruža Čivić 0
1510. Ivica Knežević 24/06/1770 ž Hermenegiluli Marija Verić 0
1511. Rozalija Kopić 27/06/1770 ž Martin Rakitić 0
1512. Marija Stojanović 01/07/1770 ž Petar Ana Matuzović 0
1513. Pavao Gregorović 08/07/1770 m Božo Marija Stivaničević 0
1514. Petar Gregorović 12/07/1770 m Martin Marija Babić 0
1515. Lovro Matić 12/07/1770 m Josip Lucija Pessić 0
1516. Marijan Vuković 25/07/1770 m Marijan Marija Šokčević 0
1517. Stana Šokčević 29/07/1770 ž Abram Eva Jelović 0
1518. Ana Gregorović 31/07/1770 ž Vinko Eva Matić 0
1519. Marta Kedačić 02/08/1770 ž Ana Ana Mišković 0
1520. Aga Babić 12/08/1770 ž Lovro Manda Stojanović 0
1521. Roko Kedačić 15/08/1770 m Ana Ana Knežević 0
1522. Mato Stojanović 19/08/1770 m Andrija Ruža Šokčević 0
1523. Đurđa Knežević 23/08/1770 ž Marko Marta Gregorović 0
1524. Ivan Stojanović 26/08/1770 m Ðuro Justina Verić 0
1525. Manda Kopić 02/09/1770 ž Mato Ana Knežević 0
1526. Marija Vuković 02/09/1770 ž Josip Barbara Kotorčević 0
1527. Stana Vuković 02/09/1770 ž Josip Barbara Kotorčević 0
1528. Mato Gregorović 05/09/1770 m Gabrijel Ruža Matić 0
1529. Šimun Katušić 08/09/1770 m Petar Marija Stojanović 0
1530. Kata Vuković 09/09/1770 ž Mato Matija Kokanović 0
1531. Mato Biuklić 10/09/1770 m Marijan Ruža Stojanović 0
1532. Rozalija Čivić 10/09/1770 ž Marijan Marta Dikliić 0
1533. Manda Stojanović 17/09/1770 ž Stanko Anđa Krnić 0
1534. Mato Terzić 20/09/1770 m Ilija Marija Petrović 0
1535. Luka Verić 20/09/1770 m Ana Ruža Stivaničević 0
1536. Matija Mišković 21/09/1770 ž Aleksa Lucija Müch 0
1537. Ilarije Knežević 30/09/1770 m Marko Apolonija Čivić 0
1538. Brigita Gregorović 07/10/1770 ž Tadija Marica Vuković 0
1539. Kata Vuković 11/10/1770 ž Luka Eva Stojanović 0
1540. Vinko Stojanović 14/10/1770 m Augustin Eva Štivić 0
1541. Marko Verić 14/10/1770 m Antun Ana Kopić 0
1542. Luka Verić 14/10/1770 m Marko Ana Zubović 0
1543. Šimun Vlaović 14/10/1770 m Blaž Kata Mihić 0
1544. Martin Kopić 18/10/1770 m Kuzma Petra Kaclüć 0
1545. Rozalia Knežević 04/11/1770 ž Marko Petra Matić 0
1546. Kata Stojanović 04/11/1770 ž Stjepan Lucija Delić 0
1547. Martin Vuković 04/11/1770 m Andrija Ruža Stojanović 0
1548. Kata Stojanović 07/11/1770 ž Ivan Aga Štivić 0
1549. Martin Vuković 11/11/1770 m Marijan Manda Lučić 0
1550. Kata Knežević 18/11/1770 ž Marko Terezija Babić 0
1551. Elisabeta Knežević 19/11/1770 ž Antun Mara Babić 0
1552. Stjepan Verić 25/11/1770 m Martin Ruža Vuković 0
1553. Andrija Stojanović 02/12/1770 m Ðuro Janja Katušić 0
1554. Nikola Vuković 02/12/1770 m Ilija Kata Kedačić 0
1555. Barbara Vuković 02/12/1770 ž Šimun Kata 0
1556. Stanko Stojanović 23/12/1770 m Dominik Anka Komesarović 0
1557. Adam Vuković 23/12/1770 m Blaž Manda Stojanović 0
1558. Ivan Verić 30/12/1770 m Ðuro Ruža Vuković 0
1559. Marija Gregorović 02/02/1771 ž Josip Manda Kovačević 0
1560. Mato Knežević 02/02/1771 m Kuzma Aga Zemunčević 0
1561. Marija Vuković 02/02/1771 ž Aleksandar Ruža Čivić 0
1562. Đuro Kotorac 04/02/1771 m Pavo Ruža Gregorović 0
1563. Pola Babić 10/02/1771 ž Ðuro Helena Virić 0
1564. Sofija Kedačić 10/02/1771 ž Danijel Aga Kokanović 0
1565. Pavao Kopić 10/02/1771 m Martin Cecilija Mihić 0
1566. Paulina Mišković 02/03/1771 ž Vinko Helena Lučić 0
1567. Sofija Gregorović 12/03/1771 ž Antun Kata Vuković 0
1568. Josip Gregorović 17/03/1771 m Antun Ana Knežević 0
1569. Josip Babić 19/03/1771 m Marko Aga Verić 0
1570. Kata Kllissević 25/03/1771 ž Ðuro Kata Gregorović 0
1571. Ana Biuklić 28/03/1771 ž Ana Manda Mikulić 0
1572. Đuro Vlaović 31/03/1771 m Ivan Marija Matić 0
1573. Đuro Verić 14/04/1771 m Kuzma Ivica Kokanović 0
1574. Sofija Krnić 23/04/1771 ž Luka Marija Knežević 0
1575. Filip Vuković 28/04/1771 m Petar Marija Sarić 0
1576. Marta Babić 01/05/1771 ž Josip Ruža Bačić 0
1577. Rozalija Vuković 01/05/1771 ž Augustin Manda Čivić 0
1578. Andrija Gregorović 05/05/1771 m Marko Marta Lešić 0
1579. Stanko Babić 12/05/1771 m Petar Aga Vassić 0
1580. Elisabeta Gregorović 19/05/1771 ž Božo Ruža 0
1581. Marko Kopić 21/05/1771 m Marijan Klara Ovničević 0
1582. Adam Čivić 02/06/1771 m Stanko Sofija Vujnović 0
1583. Ivan Vuković 18/06/1771 m Ludovik Anka Babić 0
1584. Ivica Čivić 19/06/1771 ž Petar Helena Billić 0
1585. Pavao Kopić 20/06/1771 m Ðuro Marta Stojanović 0
1586. Ivica Katušić 23/06/1771 ž Pavo Manda Đaković 0
1587. Ivica Vuković 23/06/1771 ž Marijan Kola Čivić 0
1588. Ilija Vereć 07/07/1771 m Antun Matija Kedačić 0
1589. Ana Babić 18/07/1771 ž Mijo Eva Kedačić 0
1590. Jakob Knežević 22/07/1771 m Antun Uršula Stojanović 0
1591. Adam Lešić 04/08/1771 m Marijan Manda Čivić 0
1592. Ivan Vuković 07/08/1771 ž Marijan Ruža 0
1593. Bartol Stojanović 18/08/1771 m Ivan Martina Janković 0
1594. Bartol Stivaničević 24/08/1771 m Damjan Marta Knežević 0
1595. Rozalija Mišković 29/08/1771 ž Tadija Marta Seratlina 0
1596. Jozefa Stivaničević 01/09/1771 ž Stjepan Marta Oršolić 0
1597. Marijan Knežević 11/09/1771 m Mato Eva Verić 0
1598. Mato Čivić 14/09/1771 m Imra Marta Kopić 0
1599. Mato Lešić 14/09/1771 m Ðuro Aga Lučić 0
1600. Mato Stojanović 15/09/1771 m Martin Marta Katušić 0