Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1601 - 1700 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1601. Marija Vuković 15/09/1771 ž Bartol Kata 0
1602. Ruža Babić 27/09/1771 ž Ivan Anka Verić 0
1603. Ana Babić 06/10/1771 ž Toma Kata Stipo 0
1604. Franjo Verić 06/10/1771 m Božo Ruža Čivić 0
1605. Ana Vlaović 06/10/1771 ž Mato Marija Ilišević 0
1606. Marija Babić 12/10/1771 ž Mato Ruža Gregorović 0
1607. Luka Terzić 13/10/1771 m Filip Ana Delić 0
1608. Terezija Knežević 18/10/1771 ž Ilija Ana ćosić 0
1609. Antun Stojanović 20/10/1771 m Antun Manda Guić 0
1610. Marija Verić 24/10/1771 ž Ivan Ruža Stivaničević 0
1611. Ivan Kopić 27/10/1771 m Josip Barbara Vuković 0
1612. Karlo Čivić 03/11/1771 m Andrija Ana Stivaničević 0
1613. Marta Matić 10/11/1771 ž Ðuro Marija Gregorović 0
1614. Martin Stojanović 11/11/1771 m Živko Pavka Mišković 0
1615. Barbara Petričević 17/11/1771 ž Lovro Ana Stojanović 0
1616. Toma Lešić 11/12/1771 m Lovro Ana Čivić 0
1617. Božo Mišković 15/12/1771 m Ivan Apolonija Kevaćić 0
1618. Toma Vuković 15/12/1771 m Danijel Terezija Lučić 0
1619. Eva Babić 25/12/1771 ž Lovro Eva Kopić 0
1620. Ana Katušić 27/12/1771 ž Mato Aga Verić 0
1621. Ana Lešić 27/12/1771 ž Božo Ivica Varzić 0
1622. Mato Matić 29/12/1771 m Bono Aga Stojanović 0
1623. Vinko Terzić 05/01/1772 m Mato Manda Gregorović 0
1624. Vinko Knežević 12/01/1772 m Bartol Ana Babić 0
1625. Marija Vuković 15/01/1772 ž Petar Ruža Babić 0
1626. Klara Terzić 22/01/1772 ž Ilija Marija 0
1627. Pavao Delić 25/01/1772 m Augustin Ruža Terzić 0
1628. Blaž Kotorac 30/01/1772 m Pavo Ruža Gregorović 0
1629. Marijan Kotorac 30/01/1772 m Pavo Ruža Gregorović 0
1630. Pavao Babić 12/02/1772 m Josip Cecilija Kopić 0
1631. Ana Kopić 12/02/1772 ž Mato Marija Babić 0
1632. Pavao Gregorović 13/02/1772 m Ivan Ana Šokčević 0
1633. Mato Vuković 13/02/1772 m Josip Franca Gregorović 0
1634. Terezija Knežević 16/02/1772 ž Josip Barbara Babić 0
1635. Marija Vuković 16/02/1772 ž Pavo Ana Kopić 0
1636. Petar Lešić 17/02/1772 m Šimun Klara Palović 0
1637. Ana Kopić 24/02/1772 ž Kuzma Marija Babić 0
1638. Sofija Gregorović 01/03/1772 ž Stanko Ana Čivić 0
1639. Đula Kedačić 08/03/1772 ž Marko Pola Kadić 0
1640. Đuro Verić 08/03/1772 m Marijan Uršula Marković 0
1641. Jozefa Stojanović 12/03/1772 ž Ðuro Justina Verić 0
1642. Delfa Gregorović 13/03/1772 ž Ivan Cecilija 0
1643. Kata Stojanović 13/03/1772 ž Ðuro Đurđa Čivić 0
1644. Manda Stojanović 18/03/1772 ž Ðuro Ana Katušić 0
1645. Josip Biuklić 19/03/1772 m Ignjacije Helena Knežević 0
1646. Jozefa Biuklić 19/03/1772 ž Ignjacije Helena Knežević 0
1647. Jozefa Gregorović 19/03/1772 ž Gabrijel Ruža Matić 0
1648. Terezija Knežević 19/03/1772 ž Marko Petra Matić 0
1649. Josip Stojanović 19/03/1772 m Antun Matija Čivić 0
1650. Sofija Stojanović 19/03/1772 ž Ivan Kata Lučić 0
1651. Manda Gregorović 22/03/1772 ž Mato Ruža Vlaović 0
1652. Ambrozije Knežević 30/03/1772 m Stanko Eva Ðaković 0
1653. Đuro Kopić 01/04/1772 m Martin Marija Knežević 0
1654. Marko Kedačić 02/04/1772 m Tadija Marija Vuković 0
1655. Kata Kopić 16/04/1772 ž Karlo Marta Verić 0
1656. Đuro Stivaničević 19/04/1772 m Mato Jozefa Lešić 0
1657. Barbara Vuković 19/04/1772 ž Adam Ruža Čivić 0
1658. Ana Krnić 20/04/1772 ž Vinko Jozefa Belokapić 0
1659. Đuro Stivaničević 22/04/1772 m Jakob Manda Stojanović 0
1660. Eva Lešić 26/04/1772 ž Ivan Ruža Stivaničević 0
1661. Manda Gregorović 30/04/1772 ž Martin Marija Barić 0
1662. Marija Lešić 30/04/1772 ž Božo Manda Radaćić 0
1663. Manda Krnić 03/05/1772 ž Mato Ana Stojanović 0
1664. Terezija Knežević 10/05/1772 ž Antun Marija Babić 0
1665. Manda Gregorović 15/05/1772 ž Aleksandar Stana Šokčević 0
1666. Antun Katušić 17/05/1772 m Filip Kata Lešić 0
1667. Đuro Lešić 25/05/1772 m Mijo Marta Stojanović 0
1668. Ivica Knežević 08/06/1772 ž Bernard Eva Vuković 0
1669. Barbara Kedačić 14/06/1772 ž Ivan Ana Mišković 0
1670. Ivan Knežević 19/06/1772 m Marijan Manda 0
1671. Kata Lešić 19/06/1772 ž Adam Manda Babić 0
1672. Barbara Gregorović 24/06/1772 ž Vinko Eva Matić 0
1673. Ivica Stojanović 24/06/1772 ž Nikola Terezija Benaković 0
1674. Petar Verić 29/06/1772 m Martin Ana Kedačić 0
1675. Ilija Knežević 04/07/1772 m Antun Ana Vlaović 0
1676. Marko Stivaničević 09/07/1772 m Mato Uršula Petričević 0
1677. Ilija Kedačić 12/07/1772 m Luka Lucija Vuković 0
1678. Sofija Matić 12/07/1772 ž Ilija Terezija Ilišević 0
1679. Ilija Čivić 16/07/1772 m Bartol Ivica Kadić 0
1680. Jakob Čivić 23/07/1772 m Marko Marija Stojanović 0
1681. Lovro Babić 09/08/1772 m Ilija Helena Ðaković 0
1682. Klara Gregorović 13/08/1772 ž Marko Manda Stivaničević 0
1683. Ivan Stojanović 30/08/1772 m Božo Ruža Čivić 0
1684. Manda Vlaović 30/08/1772 ž Rafael Ruža Katušić 0
1685. Luka Matić 01/09/1772 m Luka Eva Čivić 0
1686. Manda Štivić 03/09/1772 ž Adam Kata Ilišević 0
1687. Đuro Verić 06/09/1772 m Ðuro Ana Ovničević 0
1688. Ruža Vuković 08/09/1772 ž Mato Kata Tomašević 0
1689. Mijo Knežević 13/09/1772 m Gabrijel Uršula Babić 0
1690. Mijo Vuković 13/09/1772 m Blaž Manda Stojanović 0
1691. Đula Krnić 14/09/1772 ž Ðuro Ruža Vuković 0
1692. Mato Stojanović 18/09/1772 m Vinko Marija 0
1693. Mato Ilišević 21/09/1772 m Marko Manda Vuković 0
1694. Mijo Krnić 25/09/1772 m Blaž Marija Čivić 0
1695. Mijo Stojanović 25/09/1772 m Antun Manda Jarić 0
1696. Franjo Knežević 27/09/1772 m Marko Marta Gregorović 0
1697. Marta Šokčević 27/09/1772 ž Andrija Marta Bačić 0
1698. Mijo Kedačić 29/09/1772 m Lovro Marija 0
1699. Manda Krnić 04/10/1772 ž Dominik Aga Stojanović 0
1700. Antun Đaković 06/10/1772 m Luka Manda Zemunčević 0