Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1701 - 1800 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1701. Terezija Gregorović 11/10/1772 ž Josip Manda Kovačević 0
1702. Sofija Babić 18/10/1772 ž Lovro Manda Stojanović 0
1703. Martin Gregorović 18/10/1772 m Ivan Aga Lučić 0
1704. Lucija Vuković 18/10/1772 ž Josip Ruža Usorević 0
1705. Uršula Mišković 21/10/1772 ž Aleksandar Lucija Milić 0
1706. Uršula Stojanović 21/10/1772 ž Petar Ana Matuzović 0
1707. Šimun Gregorović 25/10/1772 m Tadija Marija Vukić 0
1708. Martin Štivić 25/10/1772 m Ilija Jozefa Benaković 0
1709. Eva Stojanović 25/10/1772 ž Stjepan Marta Karavidović 0
1710. Marta Babić 01/11/1772 ž Petar Aga Mihić 0
1711. Martin Gregorović 05/11/1772 m Josip Kata Vuković 0
1712. Marija Matić 08/11/1772 ž Antun Manda Taračić 0
1713. Marija Gregorović 11/11/1772 ž Lovro Marta Beriss?? 0
1714. Martin Gregorović 11/11/1772 m Franjo Kata Verić 0
1715. Kata Vuković 15/11/1772 ž Eposmi Lucija Gregorović 0
1716. Andrija Babić 22/11/1772 m Petar Ruža Knežević 0
1717. Andrija Babić 22/11/1772 m Ðuro Helena Verić 0
1718. Kata Čivić 22/11/1772 ž Marijan Marta Diklić 0
1719. Barbara Vuković 30/11/1772 ž Antun Manda Čivić 0
1720. Barbara Stivaničević 06/12/1772 ž Marko Jozefa Uvala 0
1721. Toma Gregorović 20/12/1772 m Božo Marija Stivaničević 0
1722. Toma Kedačić 21/12/1772 m Martin Matija Petričević 0
1723. Barbara Knežević 27/12/1772 ž Andrija Eva Čivić 0
1724. Stana Knežević 27/12/1772 ž Andrija Eva Čivić 0
1725. Manda Stivaničević 29/12/1772 ž Filip Ana Kedačić 0
1726. Aga Kutuzović 30/12/1772 ž Luka Marija Verić 0
1727. Marija Kutuzović 30/12/1772 ž Luka Marija Verić 0
1728. Marija Kopić 03/01/1773 ž Kuzma Petra Kadić 0
1729. Vinko Stojanović 03/01/1773 m Andrija Ruža Šokčević 0
1730. Rozalija Knežević 06/01/1773 ž Vinko Manda Kokanović 0
1731. Veronika Gregorović 12/01/1773 ž Mato Kata Lešić 0
1732. Marija Knežević 12/01/1773 ž Martin Aga Komesarović 0
1733. Manda Vuković 20/01/1773 ž Antun Kata Kokanović 0
1734. Tadija Stojanović 24/01/1773 m Krsta Kata Vuković 0
1735. Adalbert Stojanović 29/01/1773 m Mato Stana Vuković 0
1736. Antun Babić 31/01/1773 m Josip Ruža Bačić 0
1737. Mato Kedačić 31/01/1773 m Danijel Aga Kokanović 0
1738. Marijan Stojanović 31/01/1773 m Stjepan Luca Delić 0
1739. Blaž Vuković 31/01/1773 m Ilija Veronika Jarić 0
1740. Blaž Vuković 31/01/1773 m Josip Barbara Kotorčević 0
1741. Marija Katušić 02/02/1773 ž Božo Terezija Stojanović 0
1742. Marija Vuković 02/02/1773 ž Luka Ivica Stojanović 0
1743. Marko Knežević 07/02/1773 m Adam Manda Babić 0
1744. Jozefa Knežević 07/02/1773 ž Marko Pola Čivić 0
1745. Mato Vuković 08/02/1773 m Marijan Marija Šokčević 0
1746. Pola Gregorović 10/02/1773 ž Antun Kata Vuković 0
1747. Kata Lešić 11/02/1773 ž Marijan Manda Sivić 0
1748. Mato Gregorović 17/02/1773 m Ðuro Liza Babić 0
1749. Mato Lešić 17/02/1773 m Antun Marija Krnić 0
1750. Mato Verić 17/02/1773 m Josip Brigita Knežević 0
1751. Jozefa Knežević 18/02/1773 ž Filip Ana Ilišević 0
1752. Mato Stojanović 19/02/1773 m Filip Jozefa Mivić 0
1753. Marijan Knežević 24/02/1773 m Erosmi Marija Verić 0
1754. Josip Vuković 24/02/1773 m Petar Marija Suratlić 0
1755. Barbara Knežević 28/02/1773 ž Gabrijel Terezija Milić 0
1756. Marta Biuklić 07/03/1773 ž Ivan Manda Nikolić 0
1757. Josip Čivić 07/03/1773 m Blaž Ruža Verić 0
1758. Ruža Knežević 07/03/1773 ž Josip Lucija Stivaničević 0
1759. Gabriel Štivić 07/03/1773 m Jakob Ruža Mišković 0
1760. Ana Kopić 10/03/1773 ž Ðuro Kata Vuković 0
1761. Josip Čivić 12/03/1773 m Ivan Kola Matgrović 0
1762. Elisabeta Ilišević 13/03/1773 ž Marko Ivica Kadić 0
1763. Kata Petričević 13/03/1773 ž Marijan Marija Vuković 0
1764. Rozalija Kutuzović 15/03/1773 ž Ðuro Ruža Knežević 0
1765. Josip Kopić 19/03/1773 m Marijan Franca Papratović 0
1766. Ruža Vuković 21/03/1773 ž Josip Uršula Janković 0
1767. Ivan Katušić 24/03/1773 m Pavo Manda Ðaković 0
1768. Franca Terzić 25/03/1773 ž Ilija Marija 0
1769. Antun Babić 26/03/1773 m Lovro Cecilija Jarić 0
1770. Đuro Vuković 27/03/1773 m Augustin Manda Čivić 0
1771. Kata Lešić 30/03/1773 ž Ðuro Uršula Vuković 0
1772. Marko Stivaničević 11/04/1773 m Damjan Marta Knežević 0
1773. Đuro Vuković 19/04/1773 m Aleksandar Ruža Čivić 0
1774. Đuro Diuk?? 22/04/1773 m Marijan Ruža Stojanović 0
1775. Đuro Knežević 22/04/1773 m Božo Eva Verić 0
1776. Marija Knežević 29/04/1773 ž Marko Terezija Babić 0
1777. Jacob Verić 29/04/1773 m Mato Anka Knežević 0
1778. Filip Vuković 29/04/1773 m Bernard Ruža Lešić 0
1779. Đuro Gregorović 03/05/1773 m Marko Matija Lešić 0
1780. Ivan Vuković 03/05/1773 m Ilija Kata Kedačić 0
1781. Ivan Stivaničević 06/05/1773 m Stjepan Marta Gašparović 0
1782. Viktorija Knežević 20/05/1773 ž Mato Manda Matić 0
1783. Ivan Gregorović 23/05/1773 m Martin Marija Babić 0
1784. Ivica Krnić 27/05/1773 ž Mato Ana Stojanović 0
1785. Ana Kovačević 13/06/1773 ž Nikola Kata Stojanović 0
1786. Ivan Gregorović 17/06/1773 m Lovro Uršula Katušić 0
1787. Ivan Vuković 20/06/1773 m Šimun Kata Martinović 0
1788. Rozalija Štivić 22/06/1773 ž Jakob Marija Stojanović 0
1789. Ivica Stojanović 24/06/1773 ž Ðuro Đurđa Čivić 0
1790. Petra Gregorović 29/06/1773 ž Marijan Marta Babić 0
1791. Ana Gregorović 08/07/1773 ž Aleksandar Stana Šokčević 0
1792. Šimun Kopić 08/07/1773 m Martin Kata Rakitić 0
1793. Ilija Vlaović 08/07/1773 m Ivan Manda Lešić 0
1794. Lovro Knežević 27/07/1773 m Stanko Eva Đaković 0
1795. Roko Knežević 27/07/1773 m Stanko Eva Đaković 0
1796. Barbara Biuklić 05/08/1773 ž Ignjacije Helena Vuković 0
1797. Lovro Kedačić 05/08/1773 m Ivan Ana Mihić 0
1798. Rozalija Čivić 07/08/1773 ž Stjepan Ana Dominković 0
1799. Rozalija Vuković 07/08/1773 ž Ilija Jozefa Petričević 0
1800. Lovro Babić 11/08/1773 m Marko Aga Verić 0