Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 2101 - 2200 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
2101. Jakob Vlaović 25/07/1776 m Ivan Marija Matić 0
2102. Ivan Đaković 04/08/1776 ž Ðuro Ruža 0
2103. Ester Kedačić 05/08/1776 ž Ivan Ana Mišković 0
2104. Klara Čivić 11/08/1776 m Andrija Ana 0
2105. Bartol Babić 18/08/1776 m Mato Ruža Gregorović 0
2106. Stjepan Babić 18/08/1776 m Ðuro Helena Verić 0
2107. Barbara Čivić 25/08/1776 ž Ivan Kola Matasović 0
2108. Ivan Čivić 01/09/1776 m Jeronim Marta Kopić 0
2109. Mijo Knežević 08/09/1776 m Mirko Marija Verić 0
2110. Regina Stojšić 12/09/1776 ž Bartol Anđa 0
2111. Olivija Kopić 29/09/1776 ž Ivan Kata Biberović 0
2112. Marko Knežević 06/10/1776 m Marko Pola Čivić 0
2113. Luka Babić 14/10/1776 m Ivan Ana Matic 0
2114. Luka Lešić 20/10/1776 m Filip Manda Matić 0
2115. Luka Stojšić 20/10/1776 m Andrija Uršula Čenić 0
2116. Aga Kopić 28/10/1776 ž Ðuro Ruža Gregorović 0
2117. Đula Kotorac 01/11/1776 ž Pavo Ruža Gregorović 0
2118. Veronika Krnić 01/11/1776 ž Vinko Jozefa Kokanović 0
2119. Martin Stivaničević 03/11/1776 m Toma Elisabeta Kopić 0
2120. Martin Vuković 03/11/1776 m Petar Marija Sarić 0
2121. Mirko Stojanović 05/11/1776 m Nikola Terezija Drinšić 0
2122. Lazar Gregorović 10/11/1776 m Mer? Kata Knežević 0
2123. Martin Vuković 11/11/1776 m Aleksa Ruža Čivić 0
2124. Andrija Vuković 12/11/1776 m Marijan Marija Šokčević 0
2125. Andrija Verić 17/11/1776 m Marko Ana Stojanović 0
2126. FranjoŽaverije Stojanović 19/11/1776 m Martin Matija Petričević 0
2127. Helena Terzić 21/11/1776 ž Ilija Marija 0
2128. Ilarije Gregorović 24/11/1776 m Mato Klara Vlaović 0
2129. Kata Lešić 06/12/1776 ž Jakob Aga Štivić 0
2130. Nikola Kopić 08/12/1776 m Marijan Franca Papratović 0
2131. Lazar Kopić 15/12/1776 m Vinko Manda Šokčević 0
2132. Eva Vuković 22/12/1776 ž Petar Ana 0
2133. Eva Vuković 26/12/1776 ž Ilija Veronika Jarić 0
2134. Silvester Gregorović 31/12/1776 m Stjepan Marija Babić 0
2135. Ana Đaković 06/02/1777 ž Luka Manda Zemunčević 0
2136. Kata Đaković 06/02/1777 ž Luka Manda Zemunčević 0
2137. Ivan Katušić 09/02/1777 m Pavo Manda Kopić 0
2138. Rozalija Knežević 09/02/1777 ž Antun Marija Babić 0
2139. Vinko Vuković 10/02/1777 m Pavo Ana Kopić 0
2140. Mato Gregorović 11/02/1777 m Lovro Marta Perišić 0
2141. Mato Petričević 14/02/1777 m Toma Kata Mišković 0
2142. Mato Gregorović 16/02/1777 m Mato Kata Lešić 0
2143. Doroteja Kedačić 16/02/1777 ž Tadija Marija Vuković 0
2144. Josip Mišković 18/02/1777 m Aleksa Lucija Mihić 0
2145. Mato Stojanović 19/02/1777 m Mato Aga Čivić 0
2146. Mato Kopić 21/02/1777 m Fadai Kata Ðaković 0
2147. Eva Kopić 21/02/1777 ž Martin Marija Knežević 0
2148. Josip Čivić 23/02/1777 m Stjepan Ana Dominković 0
2149. Petar Kedačić 23/02/1777 m Ivan Matija Kotorac 0
2150. Kata Knežević 23/02/1777 ž Josip Lucija Stivaničević 0
2151. Ana Lešić 23/02/1777 ž Luka Ruža Babić 0
2152. Đula Matić 23/02/1777 ž Martin Barbara Petričević 0
2153. Antun Verić 01/03/1777 m Josip Brigita Knežević 0
2154. Josip Lešić 02/03/1777 m Petar Marija Stojanović 0
2155. Đuro Knežević 05/03/1777 m Marko Marta Gregorović 0
2156. Đuro Stojanović 05/03/1777 m Luka Ana Verić 0
2157. Đuro Gregorović 09/03/1777 m Mijo Marica Katušić 0
2158. Jozefa Šokčević 16/03/1777 ž Martin Eva Ðaković 0
2159. Aleksa Đaković 19/03/1777 m Aleksa Aga Mijić 0
2160. Jozefa Lešić 19/03/1777 ž Lovro Ana Čivić 0
2161. Jozefa Kutuzović 20/03/1777 ž Luka Marija Verić 0
2162. Ana Vuković 21/03/1777 ž Mijo Manda Ćosić 0
2163. Marko Vuković 23/03/1777 m Božo Pavka Taranics 0
2164. Marija Kovačević 25/03/1777 ž Nikola Kata Stojanović 0
2165. Đuro Babić 27/03/1777 m Ivan Manda Vincetić 0
2166. Lucija Babić 27/03/1777 ž Ivan Manda Vincetić 0
2167. Isidorus Krnić 03/04/1777 m Blaž Marija Čivić 0
2168. Manda Vuković 07/04/1777 ž Šimun Marija Gregorović 0
2169. Filip Lešić 10/04/1777 m Martin Manda Čivić 0
2170. Rozalija Kopić 17/04/1777 ž Ðuro Kata Vuković 0
2171. Marko Stojanović 17/04/1777 m Ðuro Anđa Katušić 0
2172. Antun Babić 20/04/1777 m Josip Cecilija Kopić 0
2173. Uršula Knežević 20/04/1777 ž Ðuro Matija Benaković 0
2174. Sofija Katušić 24/04/1777 ž Marijan Marija Kovačević 0
2175. Sofija Stojanović 27/04/1777 ž Krsta Kata Vuković 0
2176. Rozalija Verić 27/04/1777 ž Mato Marija Kopić 0
2177. Filip Vuković 28/04/1777 m Mato Aga Krnić 0
2178. Antun Babić 04/05/1777 m Petar Ruža Knežević 0
2179. Nikola Ilišević 08/05/1777 m Marko Manda Vuković 0
2180. Marija Mišković 08/05/1777 ž Vinko Helena Lučić 0
2181. Pavao Gregorović 11/05/1777 m Mato Ruža Vlaović 0
2182. Ana Matić 11/05/1777 ž Bono Aga Stojanović 0
2183. Ilarije Knežević 18/05/1777 m Martin Aga Komesarović 0
2184. Anastazija Verić 22/05/1777 ž Antun Ana Kopić 0
2185. Antun Gregorović 25/05/1777 m Marijan Marta Babić 0
2186. David Kedačić 01/06/1777 m Gabrijel Kata Lučić 0
2187. Šimun Kopić 05/06/1777 m Ðuro Marta Stojanović 0
2188. Ana Vuković 09/06/1777 ž Josip Uršula Janković 0
2189. Veronika Gregorović 12/06/1777 ž Vinko Eva Matic 0
2190. Manda Matić 22/06/1777 ž Ðuro Marija Gregorović 0
2191. Antun Stivaničević 22/06/1777 m Damariam Marta Knežević 0
2192. Petar Gregorović 29/06/1777 m Božo Marija Stivaničević 0
2193. Petra Vlaović 29/06/1777 ž Petar Marija Gregorović 0
2194. Delfa Vuković 13/07/1777 ž Lovro Kata Lešić 0
2195. Ilija Knežević 17/07/1777 m Josip Barbara Babić 0
2196. Ana Stojanović 24/07/1777 ž Božo Ruža Čivić 0
2197. Marija Babić 27/07/1777 ž Ivan Matija Stivaničević 0
2198. Lovro Krnić 27/07/1777 m Mato Ana Stojanović 0
2199. Ana Stojanović 27/07/1777 ž Ivan Marta Jarić 0
2200. Barbara Knežević 11/08/1777 ž Josip Ruža Ilišević 0