Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 2201 - 2300 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
2201. Stjepan Knežević 20/08/1777 m Petar Aga Kedačić 0
2202. Marija Vuković 26/08/1777 ž Antun Liza 0
2203. Marija Stojanović 27/08/1777 ž Stjepan Marta Karavidović 0
2204. Ivan Štivić 29/08/1777 ž Ivan Ivica Kedačić 0
2205. Ivan Vuković 29/08/1777 m Božo Manda Čivić 0
2206. Franca Gregorović 31/08/1777 ž Martin Marija Babić 0
2207. Đula Gregorović 07/09/1777 ž Tadija Marija Vukić 0
2208. Ana Knežević 07/09/1777 ž Bartol Ana Babić 0
2209. Ivan Knežević 07/09/1777 m Stanko Eva Jaković 0
2210. Mato Vuković 11/09/1777 m Božo Ivica Varzić 0
2211. Mato Stojanović 15/09/1777 m Antun Jozefa Guić 0
2212. Judta Krnić 21/09/1777 ž Ðuro Ruža Vuković 0
2213. Judita Matić 21/09/1777 ž Antun Manda Babić 0
2214. Luka Stivaničević 21/09/1777 m Mato Jozefa Lešić 0
2215. Mijo Stojanović 21/09/1777 m Andrija Ruža Šokčević 0
2216. Kuzma Csinić 26/09/1777 m Antun Kola Stojanović 0
2217. Mijo Čobić 28/09/1777 m Blaž Ruža Verić 0
2218. Kuzma Gregorović 28/09/1777 m Josip Manda Kovačević 0
2219. Marija Lešić 28/09/1777 ž Šimun Klara Galović 0
2220. Franjo Gregorović 30/09/1777 m Antun Kata Vuković 0
2221. Franjo Katušić 30/09/1777 m Mijo Marija Vuković 0
2222. David Kedačić 30/09/1777 m Marko Ana Babić 0
2223. Kata Delić 09/10/1777 ž Antun Marija Mjić 0
2224. Terezija Đaković 15/10/1777 ž Mato Manda Knežević 0
2225. Marko Vuković 15/10/1777 m Mato Manda Ilišević 0
2226. Kata Štivić 19/10/1777 ž Ilija Jozefa 0
2227. Mirko Kopić 21/10/1777 m Kuzma Marija Babić 0
2228. Barbara Stojanović 23/10/1777 ž Nikola Marija Knežević 0
2229. Šimun Vuković 26/10/1777 m Adam Ruža Čivić 0
2230. Martin Kedačić 30/10/1777 m Ivan Ana Mihić 0
2231. Mirko Kedačić 30/10/1777 m Ivan Ana Mihić 0
2232. Martin Knežević 01/11/1777 m Ernest Marija Verić 0
2233. Martin Krnić 02/11/1777 m Luka Marija Knežević 0
2234. Valerije Stojanović 02/11/1777 m Šimun Manda Ilišević 0
2235. Judita Stojanović 02/11/1777 ž Filip Jozefa Štivić 0
2236. Kata Gregorović 05/11/1777 ž Luka Ruža Vlaović 0
2237. Martin Babić 06/11/1777 m Petar Aga Mihić 0
2238. Martin Katušić 06/11/1777 m Božo Terezija Stojanović 0
2239. Lazar Knežević 06/11/1777 m Marko Marija Babić 0
2240. Kata Petričević 06/11/1777 ž Marijan Marija Vuković 0
2241. Martin Vuković 06/11/1777 m Marijan Marija Stojanović 0
2242. Martin Knežević 11/11/1777 m Ðuro Lucija Čivić 0
2243. Marta Petričević 11/11/1777 ž Marko Ivica Vuković 0
2244. Barbara Vuković 23/11/1777 ž Antun Kata Šimić 0
2245. Andrija Knežević 25/11/1777 m Franjo Terezija Babić 0
2246. Nikola Katušić 07/12/1777 m Ðuro Ana Vuković 0
2247. Toma Vuković 09/12/1777 m Antun Helena Lešić 0
2248. Ladislav Vukenvić 11/12/1777 m Antun Marija Babić 0
2249. Lucija Knežević 14/12/1777 ž Adam Manda Babić 0
2250. Toma Biuklić 21/12/1777 m Ivan Manda Nikolić 0
2251. Viktorija Lešić 22/12/1777 ž Ðuro Uršula Babić 0
2252. Eva Stojšić 25/12/1777 ž Andrija Uršula Čenić 0
2253. Marta Štivić 01/01/1778 ž Mijo Uršula Ostojčić 0
2254. Olivija Vuković 03/01/1778 ž Petar Kola Lešić 0
2255. Martina Mišković 04/01/1778 ž Andrija Terezija 0
2256. Antun Kopić 07/01/1778 m Kuzma Petra Kadić 0
2257. Valentin Stivaničević 08/01/1778 m Toma Liza Kopić 0
2258. Ivan Verić 08/01/1778 m Ivan Ruža Stivaničević 0
2259. Mato Verić 09/01/1778 m Martin Ana Kedačić 0
2260. Mato Babić 15/01/1778 m Marko Marija Knežević 0
2261. Viktorija Kedačić 18/01/1778 ž Lovro Manda Oršolić 0
2262. Eva Vuković 18/01/1778 ž Ivan Marija Gregorović 0
2263. Lukra Kopić 19/01/1778 ž Šimun Manda Stivaničević 0
2264. Fema Lešić 20/01/1778 ž Ivan Marija Stojanović 0
2265. Mato Kalupić 22/01/1778 m Vinko Ana Gregorović 0
2266. Anastazija Đaković 24/01/1778 ž Ðuro Ruža 0
2267. Pavao Kopić 24/01/1778 m Ivan Jozefa 0
2268. Kola Stojanović 24/01/1778 ž Mato Aga Čivić 0
2269. Mato Vuković 24/01/1778 m Mato Barbara 0
2270. Martina Vuković 26/01/1778 ž Josip Aga Čivić 0
2271. Dominik Stojanović 27/01/1778 m Dominik Anka Komesarović 0
2272. Marijan Vuković 27/01/1778 m Augustin Manda Čivić 0
2273. Marija Vuković 01/02/1778 ž Mirko Ana Gregorović 0
2274. Augustin Kopić 03/03/1778 m Karlo Marta Verić 0
2275. Ignjacije Štivić 03/03/1778 m Jakob Marija Stojanović 0
2276. Marko Vuković 05/03/1778 m Mato Matija Kokanović 0
2277. Petra Knežević 06/03/1778 ž Gabrijel Uršula Babić 0
2278. Karlo Lešić 07/03/1778 m Antun Marija Krnić 0
2279. Toma Stojanović 07/03/1778 m Ivan Kata Lučić 0
2280. Lazar Stivaničević 10/03/1778 m Šimun Aga Miličić 0
2281. Olivija Babić 15/03/1778 ž Gabrijel Terezija Stojanović 0
2282. Jakob Čivić 15/03/1778 m Marijan Marta Ðaković 0
2283. Josip Vuković 15/03/1778 m Luka Ivica Stojanović 0
2284. Josip Vuković 19/03/1778 m Marko Lucija Lešić 0
2285. Josip Lešić 22/03/1778 m Adam Manda Babić 0
2286. Manda Štivić 28/03/1778 ž Jakob Ruža Mišković 0
2287. Olivija Stojanović 28/03/1778 ž Vinko Pavka Mišković 0
2288. Marko Kopić 29/03/1778 m Martin Cecilija Milić 0
2289. Đuro Kutuzović 29/03/1778 m Ðuro Ruža Knežević 0
2290. Emanuel Katušić 30/03/1778 m Antun Aga Kokanović 0
2291. Viktorija Stojšić 31/03/1778 ž Šimun Manda Knežević 0
2292. Marija Babić 05/04/1778 ž Mijo Eva Kedačić 0
2293. Franca Stojanović 07/04/1778 ž Ðuro Đurđa Čivić 0
2294. Ilarije Babić 12/04/1778 m Antun Ana Ilišević 0
2295. Terezija Babić 15/04/1778 ž Lovro Manda Stojanović 0
2296. Sofija Kopić 21/04/1778 ž Mato Marija Babić 0
2297. Marta Knežević 25/04/1778 ž Josip Ruža Babić 0
2298. Jakob Gregorović 30/04/1778 m Aleksa Kata Knežević 0
2299. Mijo Verić 07/05/1778 m Aleksa Elena Knežević 0
2300. Antun Babić 12/05/1778 m Ðuro Helena Verić 0