Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 2501 - 2600 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
2501. Sofija Čivić 16/04/1780 ž Ilija Kata 0
2502. Kata Matić 16/04/1780 ž Ilija Terezija Ilišević 0
2503. Đuro Vuković 18/04/1780 m Ivan Marija Kopić 0
2504. Đuro Stivaničević 20/04/1780 m Toma Liza Kopić 0
2505. Manda Stojanović 20/04/1780 ž Šimun Manda Ilišević 0
2506. Albert Lešić 23/04/1780 m Božo Manda Kedačić 0
2507. Marko Gregorović 25/04/1780 m Mijo Marija Kopić 0
2508. Marija Babić 30/04/1780 ž Antun Ivica Petričević 0
2509. Manda Lešić 30/04/1780 ž Ivan Ruža Stivaničević 0
2510. Jakob Matić 30/04/1780 m Josip Lucija Lešić 0
2511. Filip Petričević 30/04/1780 m Toma Kata Mišković 0
2512. Filipa Vuković 30/04/1780 ž Adam Ruža Čivić 0
2513. Delfa Knežević 01/05/1780 ž Adam Manda Babić 0
2514. Ivan Lešić 03/05/1780 m Mato Marija Kedačić 0
2515. Viktorija Gregorović 04/05/1780 ž Aleksa Kata Knežević 0
2516. Mijo Babić 07/05/1780 m Toma Ruža Ilišević 0
2517. Jakob Kopić 07/05/1780 m Martin Cecilija Banić 0
2518. Stanko Kopić 07/05/1780 m Tadija Kata Ðaković 0
2519. Marko Gregorović 11/05/1780 m Martin Marija Babić 0
2520. Terezija Babić 14/05/1780 ž Grga Helena Verić 0
2521. Antun Kopić 14/05/1780 m Marijan Franca Papratović 0
2522. Ilija Vukević 14/05/1780 m Antun Marta Babić 0
2523. Ivan Čivić 15/05/1780 m Blaž Ruža Verić 0
2524. Manda Kedačić 15/05/1780 ž Ivan Matija Kotorac 0
2525. Janja Stojanović 15/05/1780 ž Božo Ruža Čivić 0
2526. Ivica Kopić 16/05/1780 ž Kuzma Petra Kadić 0
2527. Josip Lešić 18/05/1780 m Ivan Marija Stojanović 0
2528. Petar Delić 21/05/1780 m Antun Marija Mabić 0
2529. Antun Vlaović 21/05/1780 m Rafael Ruža Katušić 0
2530. Ana Stojanović 24/05/1780 ž Nikola Terezija 0
2531. Antun Babić 28/05/1780 m Marko Aga Verić 0
2532. David Katušić 28/05/1780 m Marijan Marija Kovačević 0
2533. Aleksa Babić 01/06/1780 m Josip Ruža Bačić 0
2534. Olivija Knežević 01/06/1780 ž Božo Eva Verić 0
2535. Kata Kedačić 04/06/1780 ž Šimun Manda Rakitić 0
2536. Antun Matić 04/06/1780 m Blaž Lucija Babić 0
2537. Petra Knežević 08/06/1780 ž Petar Lucija Čivić 0
2538. Antun Stojanović 08/06/1780 m Ðuro Đurđa Čivić 0
2539. Antun Verić 08/06/1780 m Mato Marija Kopić 0
2540. Petra Verić 15/06/1780 ž Božo Ruža Čivić 0
2541. Petra Vuković 18/06/1780 ž Šimun Marija Gregorović 0
2542. Ivan Mišković 22/06/1780 m Aleksa Lucija Mihić 0
2543. Terezija Lešić 24/06/1780 ž Adam Manda Babić 0
2544. Petar Gregorović 25/06/1780 m Vinko Eva Matić 0
2545. Petar Katušić 25/06/1780 m Božo Terezija Stojanović 0
2546. Ana Krnić 25/06/1780 ž Blaž Marija Čivić 0
2547. Petar Krnić 29/06/1780 m Vinko Jozija Kokanović 0
2548. Đuro Vuković 28/03/1784 m Josip Aga Čivić 0
2549. Viktorija Petričević 29/03/1784 ž Toma Kata Mišković 0
2550. Marko Krnić 31/03/1784 m Luka Marija Knežević 0
2551. Đula Stojanović 02/04/1784 ž Augustin Marija Vuković 0
2552. Janja Verić 02/04/1784 ž Ivan Ruža Stivaničević 0
2553. Lucija Babić 04/04/1784 ž Jakob Manda Vuković 0
2554. Marija Gregorović 04/04/1784 ž Aleksa Kata Knežević 0
2555. Kuzma Gregorović 09/04/1784 m Mijo Marica Katušić 0
2556. Josip Kopić 13/04/1784 m Ðuro Marta Stojanović 0
2557. Petra Babić 15/04/1784 ž Petar Ruža Knežević 0
2558. Đuro Đaković 18/04/1784 m Aleksa Aga Mihić 0
2559. Ferdo Kopić 18/04/1784 m Mato Ruža Babić 0
2560. Marko Kopić 18/04/1784 m Josip Ana Stivaničević 0
2561. Đuro Kopić 25/04/1784 m Ivan Kata Biberović 0
2562. Manda Kedačić 27/04/1784 ž Ivan Marija Perićić 0
2563. Ana Gregorović 03/05/1784 ž Mato Kata Lučić 0
2564. Jakob Vuković 03/05/1784 m Mato Barbara 0
2565. Janja Lešić 16/05/1784 ž Marijan Manda Lučić 0
2566. Ivica Vuković 16/05/1784 ž Martin Kata Živković 0
2567. Jakob Knežević 23/05/1784 m Vinko Manda Hergotić 0
2568. Barbara Kedačić 26/05/1784 ž Mato Marta Knežević 0
2569. Viktorija Lešić 30/05/1784 ž Marko Barbara Babić 0
2570. Kuzma Gregorović 31/05/1784 m Marko Marta Katušić 0
2571. Antun Vuković 06/06/1784 m Ernest Lucija Petričević 0
2572. Viktorija Štivić 16/06/1784 ž Ivan Ivica Kedačić 0
2573. Petar Gregorović 20/06/1784 m Stanko Ana Čivić 0
2574. Pavao Knežević 24/06/1784 m Stanko Eva Ðaković 0
2575. Ivica Đaković 26/06/1784 ž Ðuro Ruža 0
2576. Filipa Knežević 30/06/1784 ž Marko Marija Babić 0
2577. Ilija Gregorović 11/07/1784 m Franjo Kata Verić 0
2578. Martin Burner 12/07/1784 m Mato Ana 0
2579. Ilija Katušić 18/07/1784 m Mijo Marija Stojanović 0
2580. Ilija Kopić 20/07/1784 m Marijan Marija Knežević 0
2581. Regina Čivić 01/08/1784 ž Lovro Helena Vuković 0
2582. Pola Petričević 06/08/1784 ž Marko Ivica Vuković 0
2583. Lovro Stivaničević 08/08/1784 m Toma Liza Kopić 0
2584. Marija Mišković 11/08/1784 ž Antun Terezija Stojanović 0
2585. Roko Lešić 15/08/1784 m Martin Ruža Kopić 0
2586. Roko Štivić 15/08/1784 m Augustin Veronika Vuković 0
2587. Đula Vuković 22/08/1784 ž Mato Ana Knežević 0
2588. Kata Verić 24/08/1784 ž Mijo Kata Štivić 0
2589. Bartol Knežević 26/08/1784 m Josip Lucija Vuković 0
2590. Delfa Vuković 27/08/1784 ž Martin Marta Stivaničević 0
2591. Janja Babić 29/08/1784 ž Lovro Ana Mihić 0
2592. Mato Krnić 29/08/1784 m Šimun Kata Kedačić 0
2593. Stanko Stojanović 29/08/1784 m Luka Ana Verić 0
2594. Mato Stojanović 29/08/1784 m Krsta Kata Vuković 0
2595. Mijo Kopić 05/09/1784 m Vinko Manda Šokčević 0
2596. Mato Stojanović 05/09/1784 m Josip Elisabeta Knežević 0
2597. Kuzma Stojanović 08/09/1784 m Mijo Aga Čivić 0
2598. Adam Vuković 08/09/1784 m Pavo Ana Kopić 0
2599. Kata Vuković 10/09/1784 ž Antun Ruža Marković 0
2600. Eva Babić 12/09/1784 ž Antun Ivica Petričević 0