Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 601 - 700 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
601. Manda Babić 20/08/1756 ž Ivan Anka 0
602. Aga Đaković 20/08/1756 ž Josip Helena 0
603. Ana Đaković 20/08/1756 ž Josip Helena 0
604. Svjetlana Stojanović 20/08/1756 ž Ivan Helena 0
605. Jozefa Stojanović 20/08/1756 ž Nikola Marta 0
606. Đula Knežević 24/08/1756 ž Marko Ana 0
607. Marta Krnić 05/09/1756 ž Petar Manda 0
608. Ana Lešić 05/09/1756 ž Blaž Manda 0
609. Nikola Petričević 05/09/1756 m Mato Aga 0
610. Mato Vuković 05/09/1756 m Andrija Ruža 0
611. Marta Gabić 16/09/1756 ž Ðuro Lucija 0
612. Mijo Lešić 21/09/1756 m Ivan Lucija 0
613. Marta Stivaničević 30/09/1756 ž Mato Kata 0
614. Angela Vuković 30/09/1756 ž Antun Uršula 0
615. Mijo Vuković 30/09/1756 m Ðuro Marta 0
616. Marko Gregorović 10/10/1756 m Mato Ana 0
617. Svjetlana Knežević 10/10/1756 ž Josip Ruža 0
618. Terezija Babić 18/10/1756 ž Šimun Manda 0
619. Marta Krnić 19/10/1756 ž Pavao Manda 0
620. Ivan Malić 19/10/1756 m Vinko Marija 0
621. Uršula Matić 19/10/1756 ž Vinko Marija 0
622. Šimun Vuković 22/10/1756 m Jeronim Uršula 0
623. Martin Vuković 02/11/1756 m Jakob Marija 0
624. Marta Vuković 07/11/1756 ž Mato Klara 0
625. Martin Babić 14/11/1756 m Marko Helena 0
626. Martin Lešić 14/11/1756 m Marko Manda 0
627. Kata Vuković 25/11/1756 ž Antun Marija 0
628. Cecilija Vuković 28/11/1756 ž Antun Manda 0
629. Barbara Čivić 19/12/1756 ž Josip Manda 0
630. Uršula Stojanović 16/01/1757 ž Marko Marija 0
631. Marija Vuković 16/01/1757 ž Šimun Marta 0
632. Perefi Vuković 19/01/1757 n Stjepan Anka 0
633. Pavao Knežević 30/01/1757 m Antun Marija 0
634. Marijan Mišković 02/02/1757 m Andrija Helena 0
635. Marijan Stivaničević 06/02/1757 m Ðuro Ruža 0
636. Marko Gregorović 20/02/1757 m Lovro Uršula 0
637. Margarita Čivić 24/02/1757 ž Adam Aga 0
638. Mato Čivić 24/02/1757 m Josip Ana 0
639. Karlo Vuković 27/02/1757 m Marko Kata 0
640. Marko Stojanović 03/03/1757 m Antun Marta 0
641. Kata Čivić 12/03/1757 ž Mijo Ruža 0
642. Josip Vuković 13/03/1757 m Ðuro Manda 0
643. Kola Šokčević 16/03/1757 ž Franjo Ana 0
644. Jozefa Knežević 17/03/1757 ž Marijan Manda 0
645. Pavao Csić 28/03/1757 m Ilija Ivica 0
646. Stanko Katušić 11/04/1757 m Ðuro Lucija 0
647. Marko Verić 17/04/1757 m Šimun Marija 0
648. Ivan Čivić 28/04/1757 m Petar Helena 0
649. Manda Čivić 01/05/1757 ž Marko Kata 0
650. Jakob Knežević 01/05/1757 m Božo Helena 0
651. Marija Stivaničević 01/05/1757 ž Mato Uršula 0
652. Filip Stojanović 01/05/1757 m Marko Manda 0
653. Aga Čivić 22/05/1757 ž Blaž Anđa 0
654. Manda Verić 26/05/1757 ž Stjepan Helena 0
655. Antun Gregorović 16/06/1757 m Petar Ruža 0
656. Ilija Stivaničević 14/07/1757 m Nikola Manda 0
657. Manda Kedačić 21/07/1757 ž Marko Ruža 0
658. Lovro Gregorović 10/08/1757 m Blaž Kata 0
659. Lovro Matić 10/08/1757 m Božo Ana 0
660. Lovro Vlaović 10/08/1757 m Ivan Manda 0
661. Roko Vuković 14/08/1757 m Stjepan Aga 0
662. Mijo Gregorović 28/08/1757 m Ivan Marta 0
663. Filip Babić 04/09/1757 m Ivan Ana 0
664. Augustin Petričević 04/09/1757 m Marko Ivica 0
665. Mijo Stojanović 18/09/1757 m Marijan Kata 0
666. Ana Verić 18/09/1757 ž Marijan Manda 0
667. Mijo Gregorović 25/09/1757 m Ðuro Uršula 0
668. Mijo Katušić 25/09/1757 m Mato Klara 0
669. Aga Mišković 09/10/1757 ž Tadija Marta 0
670. Luka Vuković 16/10/1757 m Antun Uršula 0
671. Marko Kedačić 23/10/1757 m Luka Lucija 0
672. Šimun Stojanović 23/10/1757 m Antun Kata 0
673. Ruža Babić 05/11/1757 ž Marko Manda 0
674. Terezija Stivaničević 05/11/1757 ž Antun Kata 0
675. Martin Stivaničević 05/11/1757 m Mato Ana 0
676. Marija Babić 11/11/1757 ž Martin Marija 0
677. Kata Gregorović 11/11/1757 ž Marko Marta 0
678. Marta Knežević 15/01/1758 ž Filip Kata 0
679. Aga Babić 12/02/1758 ž Ðuro Lucija 0
680. Ivan Kopić 19/02/1758 m Ivan Marija 0
681. Mato Petričević 19/02/1758 m Ivan Ana 0
682. Đuro Kopić 12/03/1758 m Ilija Marija 0
683. Anastazija Štivić 12/03/1758 ž Ivan Ana 0
684. Josip Lešić 26/03/1758 m Mato Ivica 0
685. Đuro Babić 09/04/1758 m Josip Cecilija 0
686. Ivan Stojanović 01/05/1758 m Šimun Marija 0
687. Marija Šokčević 14/06/1758 ž Andrija Marta 0
688. Ivica Matić 24/06/1758 ž Marko Kata 0
689. Ivan Vuković 24/06/1758 m Bartol Manda 0
690. Ivan Gregorović 25/06/1758 m Marko Manda 0
691. Ivan Vuković 25/06/1758 m Mijo Marija 0
692. Ilija Lešić 16/07/1758 m Marko Manda 0
693. Ivica Kopić 03/08/1758 ž Ivan Klara 0
694. Lovro Babić 10/08/1758 m Marko Helena 0
695. Martin Babić 13/08/1758 m Marijan Manda 0
696. Marko Lešić 17/08/1758 m Martin Marija 0
697. Mato Vuković 03/09/1758 m Lovro Marija 0
698. Manda Gregorović 08/09/1758 ž Stjepan Kata 0
699. Marta Kopić 08/09/1758 ž Franjo Ruža 0
700. Antun Babić 14/09/1758 m Toma Ruža 0