Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 801 - 900 od 16208


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
801. Kata Gregorović 30/10/1761 ž Ðuro Liza 0
802. Kata Štivić 01/11/1761 ž Pavo Ana 0
803. Martin Šokčević 08/11/1761 m Josip Ruža 0
804. Martin Đaković 11/11/1761 m Božo Cecilija 0
805. Elisabeta Verić 15/11/1761 ž Ðuro Stana 0
806. Andrija Babić 29/11/1761 m Marko Anka 0
807. Barbara Babić 29/11/1761 ž Vinko Ana 0
808. Barbara Vuković 02/12/1761 ž Ivan Kata 0
809. Nikola Knežević 08/12/1761 m Mato Manda 0
810. Marija Kopić 08/12/1761 ž Franjo Ruža 0
811. Lucija Kopić 14/12/1761 ž Karlo Marta 0
812. Kata Babić 20/12/1761 ž Martin Marija 0
813. Ana Gregorović 21/12/1761 ž Josip Kata 0
814. Ana Štivić 27/12/1761 ž Antun Kata 0
815. Adam Vuković 03/01/1762 m Šimun Lucija 0
816. Eva Vuković 03/01/1762 ž Šimun Lucija 0
817. Josip Biuklić 06/01/1762 m Marijan Ruža 0
818. Šimun Gregorović 10/01/1762 m Ivan Ana 0
819. Antun Knežević 10/01/1762 m Ivan Marija 0
820. Nikola Verić 10/01/1762 m Stjepan Helena 0
821. Kata Knežević 21/01/1762 ž Gabrijel Uršula 0
822. Uršula Gregorović 24/01/1762 ž Lovro Uršula 0
823. Kata Vuković 24/01/1762 ž Mijo Marija 0
824. Marijan Lešić 02/02/1762 m Blaž Margrita 0
825. Margarita Mišković 21/02/1762 ž Tadija Marta 0
826. Mato Babić 28/02/1762 m Lovro Cecilija 0
827. Josip Kedačić 02/03/1762 m Šimun Manda 0
828. Martin Babić 07/03/1762 m Josip Cecilija 0
829. Đuro Čivić 07/03/1762 m Josip Manda 0
830. Veronika Čivić 14/03/1762 ž Jakob Manda 0
831. Terezija Vuković 21/03/1762 ž Blaž Manda 0
832. Rozalija Vlaović 23/03/1762 ž Ivan Manda 0
833. Marija Vuković 23/03/1762 ž Petar Marija 0
834. Kata Knežević 11/04/1762 ž Ambrozije Pola 0
835. Đuro Knežević 18/04/1762 m Josip Marija 0
836. Filip Stivaničević 29/04/1762 m Nikola 0
837. Adam Štivić 29/04/1762 m Vinko Eva 0
838. Manda Vuković 29/04/1762 ž Marijan Ruža 0
839. Kata Gregorović 06/05/1762 ž Marko Manda 0
840. Pavao Vuković 06/05/1762 m Bartol Anka 0
841. Ivan Kedačić 11/05/1762 m Marko Ruža 0
842. Antun Vuković 19/05/1762 m Blaž Aga 0
843. Đuro Šarčević 20/05/1762 m Ivan Klara 0
844. Marijan Knežević 27/05/1762 m Ivan Kata 0
845. Rozalija Vuković 27/05/1762 ž Mijo Manda 0
846. David Čivić 30/05/1762 m Petar Helena 0
847. Živko Vuković 03/06/1762 m Jakob Anđa 0
848. Ivan Čivić 10/06/1762 m Toma Klara 0
849. Petar Babić 20/06/1762 m Stjepan Ruža 0
850. Eva Čivić 27/06/1762 ž Adam Aga 0
851. Ilija Vuković 04/07/1762 m Franjo Petra Stojanović 0
852. Ilija Knežević 08/07/1762 m Antun Uršula Stojanović 0
853. Ilija Babić 15/07/1762 m Ðuro Lucija Stivaničević 0
854. Jakob Babić 15/07/1762 m Ðuro Lucija Stivaničević 0
855. Manda Kopić 18/07/1762 ž Ðuro Ruža Gregorović 0
856. Ana Vuković 25/07/1762 ž Ludovik Anka 0
857. Lovro Lešić 01/08/1762 m Ivan Lucija 0
858. Augustin Stojanović 01/08/1762 m Vinko Ana 0
859. Terezija Vuković 01/08/1762 ž Ðuro Marija 0
860. Lovro Gregorović 08/08/1762 m Božo Marija 0
861. Klara Vuković 08/08/1762 ž Bartol Manda 0
862. Manda Vuković 18/08/1762 ž Dominik Barbara 0
863. Kata Verić 19/08/1762 ž Toma Uršula 0
864. Roko Lešić 20/08/1762 m Ðuro Uršula 0
865. Ivica Kovačević 23/08/1762 ž Mato Manda 0
866. Justina Stojanović 14/09/1762 ž Šimun Marija 0
867. Terezija Vuković 14/09/1762 ž Jeronim Uršula 0
868. Kata Stević 26/09/1762 ž Andrija Kola 0
869. Martin Kedačić 30/09/1762 m Luka Lucija 0
870. Rozalija Vuković 06/10/1762 ž Bartol Marta 0
871. Luka Knežević 10/10/1762 m Stjepan Marija 0
872. Luka Čivić 11/10/1762 m Jeronim Marta 0
873. Terezija Knežević 17/10/1762 ž Antun Ana 0
874. Mirko Babić 07/11/1762 m Ivan Kata 0
875. Marta Terzić 11/11/1762 ž Mato Manda 0
876. Andrija Vuković 15/11/1762 m Antun Manda 0
877. Elisabeta Gregorović 19/11/1762 ž Mato Ruža 0
878. Andrija Gregorović 25/11/1762 m Petar Ruža 0
879. Toma Verić 21/12/1762 m Marijan Uršula 0
880. Eva Ilišević 26/12/1762 ž Ðuro Kata 0
881. Marta Ilišević 26/12/1762 ž Ðuro Kata 0
882. Adam Vuković 26/12/1762 m David Manda 0
883. Ivan Vuković 26/12/1762 m David Manda 0
884. Ivan Knežević 29/12/1762 m Andrija Eva 0
885. Toma Mišković 29/12/1762 m Ivan Manda 0
886. Antun Vuković 02/01/1763 m Luka Ivica 0
887. Gašpar Štivić 07/01/1763 m Ivan Helena 0
888. Manda Čivić 18/01/1763 ž Marko Marija 0
889. Janja Vuković 20/01/1763 ž Antun Uršula 0
890. Ana Vlaović 25/01/1763 ž Ivan Marija 0
891. Marija Verić 27/01/1763 ž Mato Helena 0
892. Marija Lešić 30/01/1763 ž Marko Manda 0
893. Marijan Čivić 31/01/1763 m Bartol Ivica 0
894. Marijan Kedačić 02/02/1763 m Tadija Marija 0
895. Marijan Vuković 13/02/1763 m Mato Eva 0
896. Ana Štivić 16/02/1763 ž Ivan Kata 0
897. Mato Gregorović 20/02/1763 m Josip Kata 0
898. Mato Stivaničević 20/02/1763 m Mato Uršula 0
899. Mato Babić 24/02/1763 m Vinko Ana 0
900. Aleksandar Gregorović 27/02/1763 m Mato Ana 0