Babogredski atar

-prelaskom miša preko donjih linkova, na desnoj karti se vidi gdje se ta katastarska rudina nalazi - klikom miša na željeni link možete vidjeti detaljniju kartu te katastarske rudine,

- prelaskom miša preko karte pokazuju s rudine
- mjere(ha) su u hektarima, bruto (oranice, šume, kanali, drumovi)

- numera - Kladavac
Lipovačka mlaka Škopinjak
Nožice Medveđa
Poljanice Stanić
Staro selo Male livadice
Beansko Kalilo
Dorovo Svinčići
Glavača Zmijino
Grabici Konjsko
Jelas Jazbine
Beravačka greda Zaton
Beravica Klasno
Saonica Krčevine
Tečine Mali rit
Batovice Rit
Lipovac Velike livade
Jasinjice Loža
Rastevica gornja Rastevica donja
Laze Granice
Donja Berava Lučica
Bebrina Struga
Ajdakovo Brezovica

 identifikaciju rudina pripomoga kolega
Stjepan Žunac

- katastarsku kartu atara iz 1853.g. možete pogledati OVDJE