Babogredski stanovi
- klikni na na foto za uvećanje -
Krajem 19.st. i početkom 20.st. na babogredskom ataru egzistiralo ja 349 stanova. To je znaćajna povijesna,pa i kulturna baština ovog sela. Stanovi su ponajviše ostaci prastarih seljačkih naseobina u kojima su ljudi živjeli prije nego su ih stjerali u sela s današnjim izgledom, a zapravo dva su osnovna razloga za nestanak stanova: ušoravanje sela i intezifikacija ratarske proizvodnje.
Kako se nekad glavom bez obzira bježalo sa stanova, tako danas sve više shvaćamo vrijednost i ljepotu stanarskog života.

Popis babogredskih stanova (iz knjige "Šokački stanovi" - Ante Knežević):

LOKACIJASTANARI
Sječine(23) Mato Stojanović-Andrijašev, Grga Krnić-Vinkov, Đuro Vuković-Davidov, Pavo Čivić-Mijaljev, Petar Vuković-Lazin, Antun Knežavić-Stankov, Đuro Stojšić, Nikola Mišković, Valeta Stojšić, Kuzma Kopić-Pranjetin, Jakob i Mato Terzića-Zečevi, Mato Stojanović-Andrin, Iva Miloševi-Klecin, Kopića zadruga-Karlićevi, Đuro i Pavo Vuković-Petrovi, Iva Knežević, Šimo Stojanović-Domin, Jago Stojanović, Đuro Stojanović-Đurin, Đuro Ilišević-Gluvakov, Tomo Kopić-Pranjetin, Babić Stjepan, Serafim Grgić
Pavina greda(2) Mirko Stojanovića-Grgebožina, Kata Stojanovića
Lipovačka mlaka(2) Grga Stojanović-Alepov, Andrija Stojanović-Alepov
Cersine(7) Pavo Vuković-Bjeličin, ĐuroVuković-Martinov, Mato Vuković-Marinov, Antun Vuković-Grgičin, Ilija Vuković-Grgčičin, Marijan Vuković-Grgičin, Alda Vuković-Markičin
Kalilo(20) Ivan Stojanović-Vidakov, Valeta Stojanović-Krištijanov, Stjepan Stojanović-Vidakov, Ilija Kedačići-Purakin, Iva Petričević-Nedin, Mirko Stojanović-Andrijašev, Luka Vuković-Kurjačin, Andrija Milošević-Bošnjakov, Mato Markovinovći-Mijatov (iz Prkovaca), Andrija Lešić-Ružića, Mijo Ilišević-Glišin, Pavo Vuković-Kurjačin, Gabra Vuković-Markičin, Antun Babić-Markov, Mato, Ivan,Andrija-Čolini, Ilija Petričević-Nedin, Babić-Markovi(2 stana), Babić-Kličkovi(2 stana)
Zminovo(4) Luka Mišković, Reza Vuković, Grga Lučić-Brdarića, Božo Vuković-Čepretića
Dorovo(6) Iva Vuković-Grgošev, Lovro Stojanović, Lovro Štivić, Marijan Stojšića, Stjepan Čivić-Nikolin, Antun Kotorac-Kotorčev
Glavača(7) Stjepan Mišković, Ilija Mišković, Pavo Vuković-Petrov, Blaž Mišković-Tadin, Mijo Mišković-Aleksin, Grga Kopić-Franjin, Pavo Vuković-Kuzmanićev
Poljanice(15) Andrija Stojanović-Filin, Marija Stojanović-Filina, Stojanović-Korini, Tomo Stojanović-Vidov, Franjo Krnić-Ivandulin, Vinko Krnić-Vinkov, Mijo Stojanović-Pavin, Ivan Stojanović-Visin, Ilija Stojanović-Andrin, Martin Čivić-Mijaljev, Lovro Čivić-Mijaljev, Mato Čivić-Rusov, Vojko Ličanin, Mato Katušić
Medveđa(3) Valeta Vuković-Zebin, Josip Vuković-Grgičin, Antun Vuković-Zebin
Lučica(29) Mita Kopić-Rokić, Šimo Kopić-Rokić, Florijan Đaković, Živko Đaković, Ivan Kopić-Baninov, Marijan Knežević, Šimo Knežević-Đurasin, Luka Vuković-Lošin, Toma Matić-Drozdov, Mato Knežević-Đurasin, Agica i Fema Knežević-Tamburove, Šimo Đaković-Lukić, Ivan Kopić-Pranjetin, Antun Kopić-Pranjetin, Adam Delić, Lovro Gregorović, Lovro Đaković, Stjepan Babić-Brdarov, Kata Babić-Marčiina, Pavo Gregorović-Kurtin, Marijan Kopić-Pranjin, Ivan Vuković-Kurjakov, Mato Knežević-Cvolo, Ilija Kopić-Pranjetin, Stjepan Đaković, Đuro (Marijan) Kopić, Ilija Đaković, Tomo Kopić-Baninov
Vrućak(5) Đuro Babić-Brdarov, Mijo Babić-Frćkov, Mato Babić-Šimunov, Stjepan Babić-Brdarov, Pavo Babić-Joseilina
Rastevica(7) Ivan Kopić-Karlićev, Blaž Kopić-Župarin, Fabijan Kopić-Adamov, Stjepan Kopić-Ivandulin, Mato Kopić-Marijančev, Ruža Kopić, Franjo Kopić-Marijančev
Lipovac(18) Antun Matić, Mijo Matić, Antun Gregorović-Matića, Đuro Gregorović-Pejin, Adam Gregorović-Andrićev, Luka Katušić-Rvatov, Pavo Katušić-Rvatov, Adam Gregorović-Pejin, Ivan Gregorović-Pejin, Ivan Gregorović-Štukarov, Ilija Gregorović-Matića, Andrija Gregorović-Matića, Valeta Gregorović-Bonin, Đuro Gregorović-Aleksin, Andrija Gregorović-Markin, Ivan Gregorović-Markin
Čvorić(10) Antun, Đuro-Matića Kovačevi, Josip Knežević-Bajkanov, Mato Vlaovići-Matkov, Andrija Varzić-Matkov, Antun Matić, Ivica Širmer, Imra Vlaović, Ivan Vlaović, Đuro Knežević-Stankov (Bonin stan), Stjepan Šokčević
Jasinjice(9) Mato Pavić, Josip Gregorović-Cupanov, Adam Stivaničević-Jozića, Nikola Katušić, Tomo Katušić, Mato Stivaničević-Kerekeš, Ivan Stivaničević-Anin, Grga Stivaničević-Orkin, Luka Stivaničević-Orkin
Grede(5) Antun Gregorović-Đurakov, Ilija Stivančiević-Jozića, Nikola Kedačići-đeda Mate, Božo Kedačići-đeda Mate, Petar Vuković-Klecin
Banov Dol(5) Martin Vuković-Ludovikov, Marko Kneževići-Burilov, Ivan i Tomo Stojanović, Ivan Dejković, Roka Knežević-Đurin
Donja Berava(1)Antun Vuković-Mali Klecin
Zaton(8) Kuzma Babić-Antolov, Tomo Babić-Brečkov, Andrija Babić-Šimunov, Grga Lešić-Leškov, Đuro Lešić-Adnađev, Adam Leopold-Čobića, Đuro Kedačići, Marko Kedačići-Rešetarov
Laze(18) Mato Babić-Šimunov, Anka Babić-Šimunova, Đuro i ilija Babić-Šimunovi, Adam Babić-Senkov, Ivan Babić-Senkov, Jakob Verić-Markov, Andrija Verić-Markov, Grga Babić-Brdarov, Andrija Babić-Frkov, Babra Babić, Antin Babić-Šapilov, Alojz Babić, Blaž Babić-Joseilina, Tomo Babić-Joseilina, Martin Babić-Brdarov, Franjo Babić, Ivan Babić-Petrić, Ilija Stivaničević-Mandušin
Svinjčić(4) Vinko Đaković-Spajin, Grga Kopić-Mikov, Imra Kopić-Mikov, Mato Ambrin
Granice(7) Stjepan Šokčević, Adam Stivaničević-Mandušin, Jakop Kopić-Župarin, Marijan Gregorović-Bibin, Lovro i Imra Čivić-Blaževi, Bartol Čivić-Blažev, Martin Lešić-Čikića
Lože(1) Valeta Gregorović-Božin
Ajdakovo(8) Kopić-Pulini, Mato Gregorović-Banin, Pavo Terzića, Imra Vlaović, Ivan Vlaovića, Vlaović-Rapini, Vlaovići
Nožice(13) Đuro Kopić-Marijančev, Mijo Knežević-Todorov, Ilija Gregorović-Bibin, Šimo Knežević-Orozov, Bartol Gregorović-Andrićev, Mato Đaković, Mato Babić-Kapucinov, Ivan Krnić, Antun Knežević, Stjepan Babić, Fabijan Radić, Anica Stojanović, Mato Knežević
Klasno(3)Luka Đaković, Andrija Babić, Lovro Lešić
Stanić(6) Jakob Babić-Gabričin, Franjo Babić-Markov, Mijo Virag, Antun Knežević-Todorov,Ilija Verić-Čolin, Franjo Babić-Gabričin
Škopinjak(47) Luka Knežević-Ćirin, Lovro Knežević, Mato Knežević, Josip Knežević, Antun Knežević-Makov, Šovakini-3 stana, Đuro Knežević-Gogoljev, Ivan Knežević-Gogoljev, Ivan Knežević-Gogoljev, Pavo Verić-Šimini-3 stana, Ivan Verić-Zurkin, Zurkini-2 stana, Ivan-Šumarov, Šumarovi-3 stana, Marko Knežević-Adamčićev, Mijo Knežević-Adamčićev, Đuro Knežević-Dominkov, Užarevi-Dominkovi-2 stana, Mato Verić-Basuljev, Marijan Verić-Basuljev, Jakob Verić-Basuljev, Verić-Basuljevi, Mijo Verić-Ivančev, Verić-Ivančevi-2 stana, Ivan Verić-Šćepain, Mijo Verić-Šćepain, Verić-Šćepaini-3 stana, Martin Verić-Čolin, Mijo Verić-Čolin, Stjepan Verić-Jagarinac, Franjo Babić-Strameštrov
Beravica(7) Lovro Vuković-Davidov, Antun Vuković-Kotorčev, Đuro Petričević-Nedin, Martin Petričević-Blažićev, Mato Lešić-Pištin, Gabra Vuković-Davidov, Andrija Kotarac-Kotarčev
Mlaka(1) Đuro Lešić-Ružića
Poloj(1) Martin Kedačić
Miljavice(4)) Stjepan Kedačići-đeda Marke, Lovro Kedačići-đeda Marke, Roka Kedačići-Purakin, Marko Kedačići-Purakin
Staro Selo(1)Ilja Kedačići-Purakin
Mlaka-Jelas(1) Ivan Lešić-Ulin
Mali Rit(1) Ilija Lešić-Ružića
Veliki Rit(1)Đuro Mišković
Batovice(5) Đuro Vuković-Klecin, Andrija Vuković-Buganov, Antun Petričević-Blažićev, Đuro Petričević, Luka Štivić
Velike Livade(3) Gabra Lešić-Čikić, Mitar Kedačići-Purakin, Mato Mihi-Miličić
BeravačkaGreda(1)Luka Đaković
Svinjčići(5) Đuro Stojanović, Andrija Stojanović, Ivan Vuković, Ivan Stojanović, Josip Vuković
Stari Vrt(1)Đuro Petričević
Male Livadice(5) Josip Knežević-Šestin, Mijo Verić-Ivančev, Antun Verić-Ivančev, Martin Verić-Čolin, Josip Knežević
Buje(1) Andrija Gregić-Antolov