Poljoprivreda


- hektolitarska masa -

težina:    hl:

Razlika težine:  ili