Poljoprivreda


©kalkulacije u ratarstvuTROŠKOVI
Oranje:
Podrivanje:
Gruberanje:
Frezanje:
Tanjuranje:
Drljanje:
Sjetvospremač:
Gnojidba:
Prskanje:
Kultivacija:
Sjetva:
Okopavanje:
Kombajniranje:
Ostalo:

Ukupno:
NPK:
Urea:
KAN:
Herbicidi:
Fungicidi:
Sjeme:
Ostalo:

Ukupno:
Sušenje:
Skladištenje:
Transport:
Ostalo:

Ukupno:
Kamate:
Papirologija:
Zakup:
Osiguranje:
Ostalo:

Ukupno:


Ukupno:
PRIHODI Prinos: Poticaji: Ostalo:

Ukupno:
REZULTAT