Poljoprivreda

©izračun koncetracije škropiva
(%)

©izračun dozacije pesticida
(kg ili L)Koncetracija škropiva

Dozacija pesticida
- paor -