Poljoprivreda


©izrada obroka za mliječne kraveIZRADA DNEVNOG OBROKA ZA MLIJEČNE KRAVE *

  težina krave (kg)       mlijeka (l/dan)       masnoća mlijeka (%)       

proteini u mlijeku (%)        tjedan laktacije

        
  Izaberi voluminozna krmiva

kol/kg

kn/kg        
  Izaberi koncetrirana krmivakol/kgkn/kg

*Aplikacija služi samo u orijentacijske svrhe. Za točnu formulaciju je neophodno izvršiti lokalnu analizu krmiva i savjetovati se sa stručnim savjetodavcem.
©paor