Novosti online

- klikni na foto za povećanje -

 

Online novosti (440)  

- poredaj po redoslijedu unosa u bazu podataka<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 > >>

01-03-1914

Tučnjava


U gostioni Vjekoslava Hu
bera u Babinojgredi bilo je prošle sriede 
dosta gostiju. Oko 3 sata po podne došao je
pijan Marko Zolić izvadio nož i stao goste 
rastjerivati i cigana svirača Antuna Rado
savljovića ubo u ledja. Sada je junačina po
čeo lupati čaše, flaše i prozore i nanio gos
tioničaru 30 kruna štete. U to došli opć. re
dari Mijo i Franjo Knežević, oteli mu nož, 
svezali ga konopom i poveli u opć. zatvor.
U to priskočio Antunov brat Tanasija Rado
savljević i Zolića nožem dvaput ubo u trbuh
te ga teško i životu pogibeljno ozliedio.

Drugi dan reče Zolić da ne zna, šta je ra
dio, jer da je bio pijan. Cigo Tanasija Ra
dosavljević veli, da mu je jedna žena u go
stioni doviknula: Tanasija udri ga, majku 
mu njegovu on je tvog brata ubo, on da
je časak oklievao, zatim izvadio iz džepa 
nož, Zolića dva put u trbuh ubo i kući po
bjegao
IZVOR

24-10-1913

Iz Babine Grede


Pišu iz Babine Grede: u zadrugi Katušić kbr.242 u Babinoj gredi pojavio se je u 2 sličaja pjegavi tifus, od kojih dva
 smrtna slučaja.
Odredbom naše kotarske oblasti od 15. o. mj. preduzete 
su odmah sve zđravstveno-redarstvene 
mjere, te je obć. načelniku Šimi Gre
goroviću naloženo, da se liješina od 
iste bolesti preminule Kate Katušić 
imade prevesti u mrtvačnicu, a svi 
koji su 6 njom u doticaju bili, staviti 
u izolaciju.

Kako je kod našeg naroda
 još uvijek običaj — kojega ni ovo rat
no stanje nije iskorjenilo -— da se trače karmine, te se je u reče
noj kući oko pokojne pokupio i rod i 
pomoz-Bog, koji su se svi oprli ure
dovanju, a naročito nastojali prepriječiti da se pokojnica preveze u mr
tvačnicu, jer da je to grdna sramota.

Suprug preminule, Ivan Katušić, ta
ko se razgoropadio, da je zgrabio 
prepravljeni nadgrobni križ, pa s nji
me udri po načelniku i ovaj samo svo
jim brzim nogama imade zahvaliti 
da ga razgnjevnjeli Ivan Katušić nije 
križem utukao.

Stvar je oblasti pri
javljena, te uredovanje uz oružničku 
asistenciju obavljeno.

IZVOR

04-05-1913

Nova organizacija saveza hrv. obrtnika u Babinojgredi


Na poticaj mjestne organizacije ii Županji obdržavala se je u Četvrtak dne 1. svibnja t. g. po podne u Babinojgredi u gostioni Šadeka, obrtnička skupština u svrhu ustrojenja mjesne organizacije. Na skupštini je bio pročelnik županjske organizacije g. Tomo Škender sa još 8 članova iste organizacije i tajnik vinkovačke organizacije g. Ante Rott. Skupština je bila dobro posjećena. Gosp. Skender otvara kao sazivač skupštinu pozdravlja sve prisutne pročita dnevni red i razlaže svrhu skupštine, te preda tajniku županjske organizacije g. Aci Benakoviću riječ da izvjesti o predstojećim izborima za okružnu blagajnu, te o okružnim blagajnima uopće koje se predavanje uzima s odobranjem na znanje. U istom predmetu govori još i tajnik vinkovačke organizacije, te se jednoglasno primaju postavljeni kandidati. O svrhi i organizaciji saveza hrvatskih obrtnika u opšte, izvješćuje opširno g. Ante Rott koji ujedno rastumači i pravila saveza. Ovo se je izvješće. takodje je s odobravanjem a znanje uzelo. Na poziv za upis u savez i ustrojenje mjesne organizacije i u Babinoj-gredi, koji predlog s lijepim i vrlo stvarnim govorom potkrepljujući i delegat i bivši narodni zastupnik velemožni gosp. Miško Kutuzović. Upisao se je odmah lijepi broj obrtnika iz Babinegrede i prisutni obrtnici iz Sl. Šamca. Za povjerenike u Babinojgredi izabrani su g. Jakob Verič i Mijo Friedl, a za Sl. Šamac g. Jakob Sekulić i Tomo Jagić-
IZVOR

11-03-1913

Iz Babine Grede


Pišu iz Babine Grede: U utorak 
1. o. mj. dogodio se je u 10 sati u noći kod nas 
grozan zločin. Ratar Iva Šokčević, star 32 god. 
izbo je na ulici svog suseljana Šimu Kneževića
s nožem tako da je na mjestu mrtav ostao. Čini seda se desilo ovako:
U krčmi Vjekoslava Hubera pili 
su Iva Šokčević, Šimo Knežević, Andrija Šok
čević i Blaž Katušić. Tom zgodom posvadili su
 se ubojica i pokojni jer mu je ovaj rekao da 
je s njegovom ženom imao ljubavne odnošaje. Ta 
je prepirka sretno prošla i pokojni uputi se s Ka
tušićem kući. Usput navrate se u krčmu Marije
 Ergović na pivo. Kada je pokojni drugi put izi
šao iz krčme na ulicu, čuju oni u krčmi neki tu
tanj. Istrčavši napolje opaze Kneževića na zem
lji ležati. Zadnje su mu riječi bile, da je ubo
den u srce.
U to je došla oružnička obhodnja da 
obavi izvide.

Obć. liečnik gosp. dr. Bjelić pregle
dao je lešinu i ustanovio da je uboden u lijevo 
rame tako da je od zadobivene rane umrieti mo
rao, i umro.

Ubojica priznaje svoje grozno djelo. 
Ubo ga je zato što mu je u krčmi rekao da je
s njegovom ženom ljubakao. Veli nadalje da 
ga je pokojni, kada je izašao iz krčme, ćušio, a 
on mu rekao: „Ne ćeš više nikoga ćuškati", na
što ga je nožem izbo.
Na upit ophodnje zašto je 
nosio sa sobom tako velik nož, odgovorio je da 
mu je to njegov brat i otac.

Ubojica Iva Šokče
vić je uhićen i predan sudu.
IZVOR

19-01-1913

Drzovita kradja kola i konja


Dne 2. o. mj. oko 7 sati na večer, dok se je sudac istražitelj Hanicky nalazio u službenom poslu u opć. uredu u Babinojgredi stajala mu je kočija (fijaker) vlasništvo J. Weinbergera iz Županje, pred zgradom opć poglavarstva. U taj momenat nepoznati zlikovac, popeo se je, takorekuć na očigled opć. straže, na bok od kola, ošinuo po konjima i odmaglio u mrak pravcem prema Vinkovcima. Odmah bje izaslana za njim potjera, ali do sada bez uspjeha. Krasni konji i kočija vrijedni su do 3000 K, pa se je čuditi tolikoj drzovitosti zlikovca da se je usudio izvesti tu kradju na najprometnijem dielu sela, gdje se nalazi opć. ured, glavna trgovina i velika gostiona, dakle na mjestu koje je potpuno razsvjetljeno i prometno bilo.
IZVOR

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 > >>