Novosti online

- klikni na foto za više -

 
poredaj novosti po datumu

582 Online novosti

15-12-2014

U Babinoj Gredi nagodinu 200 novih radnih mjesta


I dok velika većina jedinica lokalne samouprave u 2015. ulazi sa strepnjom i neizvjesnošću, sljedeća bi godina u Babinoj Gredi trebala donijeti gospodarski procvat i dati snažan impuls razvoju te općine. Uoči Božića prošle godine u industrijskoj zoni Tečine počela je gradnja najvećeg hrvatskog kogeneracijskog postrojenja na šumsku biomasu i najveće greenfield investicije u Vukovarsko-srijemskoj županiji, „Viridas Biomass“, kapaciteta 9,7 MW. Nositelj projekta je "Uni Viridas" iz Zagreba, čiji je osnivač tursko-belgijska energetska korporacija Unit Investment N.V.. Vrijednost postrojenja je 50 milijuna eura, a investitor će uložiti dodatnih 30 milijuna eura u gradnju staklenika, hladnjače i paletirnice koja će iskorištavati 50 posto toplinske energije nastale od proizvodnje električne energije u kogeneracijskom postrojenju.

- Već će se u sljedećoj godini u Babinoj Gredi uposliti oko 200 ljudi, a investicija će nam znatno dići proračun. I to je ono što nas spašava i što će svima nama u Babinoj Gredi dati novi uzlet. Žalostan sam i teško mi je prihvatiti činjenicu da iz dana u dan sve veći broj mladih, pa tako i Babogredaca, masovno odlazi iz Hrvatske. Vjerujem da ćemo naše obitelji sada zadržati u selu i mladim ljudima osigurati perspektivu na kućnom pragu - kaže načelnik Babine Grede Josip Krnić. Zahvaljuje nositeljima projekta i njihovim partnerima na korektnosti, jer su ispoštovali sve dogovoreno. Na gradnji postrojenja uposlili su domaću radnu snagu, i nisu doveli strane kompanije sa svojim radnicima. Na gradilištu je trenutačno angažirano oko stotinu radnika, od Vinkovaca, Slavonskog Broda do Siska, što se u selu, kaže načelnik, itekako osjeti.

- Trebalo bi pitati vlasnike prodavaonica i naše ugostitelje, jer oni najbolje znaju koliki je “moving” radnika - kaže Krnić, uvjeren da će investitor ispoštovati i dogovor oko zapošljavanja i da će, ako imaju potrebne reference, prednost dati Babogredcima ili ljudima iz bliže okolice. Prije desetak dana završio je natječaj za prijam visokoobrazovanih kadrova - inženjera elektrotehnike, strojarstva i rudarstva koji će upravljati elektranom. A već i sama činjenica da će desetak mladih, školovanih ljudi ostati živjeti u selu za Babinu Gredu je, naglašava načelnik, velika stvar.

- Staklenici će kumulirati najveći broj radne snage, a gotovo 70 posto bit će pripadnice ljepšeg spola, koje će imati prednost pri zapošljavanju. U prvoj fazi bit će sagrađeno 16,5 hektara staklenika, a predviđa se zapošljavanje desetak ljudi za jedan hektar i tu bi moglo biti približno 150 radnih mjesta. Prednost će imati Babogredci, ali priliku će dobiti i Štitarci, Gundinčani, Šamčani… Bit će provedeno testiranje, poslodavac će uzeti radnu snagu koja mu odgovara, jer to je privatna kompanija. Svojim sam sumještanima znao reći: Općina vam možda može pomoći da dobijete posao, ali zadržati vam posao sigurno ne može - poručuje Krnić.

Krnić dodaje da bi staklenici, zajedno s elektranom, trebali proraditi do rujna sljedeće godine jer prvi nasadi moraju ići do 1. prosinca, s obzirom na proizvodnju koja će se raditi, a riječ je o hidroponskom uzgoju rajčice, krastavaca, paprike, feferona. „U drugoj fazi investitori namjeravaju širiti proizvodnju na 43 hektara, ali tu ćemo priču ostaviti za kasnije”, zaključuje Krnić.
IZVOR

12-12-2014

Najbolji bez placarine, na sajam će zvati i škole


Nadaleko poznati stočni sajam u Babinoj Gredi ima dugu tradiciju i najstariji je u ovom dijelu Slavonije, no u obliku u kojem je funkcionirao svih dosadašnjih godina više ne može opstati. U posljednje je vrijeme drastično opao broj izlagača i posjetitelja, a prihodima ne može pokriti ni troškove održavanja. U Općini Babina Greda odlučili su organizaciji sajma pristupiti na drugačiji način, obogatiti ponudu i podići ga na višu, kažu, zasluženu razinu. Općinski pročelnik Boris Bauković izradio je Prijedlog za unapređivanje Sajma i stavio ga na uvid svojim sugrađanima te ih pozvao da prijedlozima i kritikama pomognu u osmišljavanju što kvalitetnijih sadržaja koji će sajmu omogućiti rast i razvoj.

- Zamislio sam sajam kao ugodno druženje uz obostranu korist. Proizvođači bi dobili novu priliku za bolji plasman svojih proizvoda, a kada zaživi sa svim planiranim elementima, Općina Babina Greda mogla bi ga iskoristiti za promidžbu i turistički magnet za sve ljude dobre volje i svih uzrasta - pojašava Bauković.

A za očuvanje i što bolju promociju sajma, kultnog mjesta trgovanja, Babogredci su odlučili iskoristiti sve raspoložive resurse. Sajam bi se i dalje održavao svakog 10. i 25. u mjesecu, a kontinuirano će se početi raditi na animaciji proizvođača. Ne samo lokalnih nego i onih koji žive do 100 kilometara od Babine Grede, jer u Općini smatraju da je to optimalna udaljenost na kojoj se proizvođačima isplati doći i sudjelovati na sajmu. Naglasak bi, pojašnjeno je u prijedlogu, i dalje bio na prodaji stoke.

Plan je da u skoroj budućnosti, nakon zaživljavanja osmišljenih sadržaja sajam dobije regionalno značenje i postane prepoznatljivi babogredski brend. Predviđen je i niz stimulativnih mjera za izlagače i posjetitelje. Oni koji budu najuspješniji, imali najbolja grla ili ostvarili najbolju prodaju, bit će nagrađeni i oslobođeni plaćanja placarine u određenom razdoblju. U planu je i suradnja s osnovnim školama i organizirani dolasci učenika u Babinu Gredu u sajamske dane, uz zanimljive sadržaje, razna natjecanja, vožnju konjima u kočiji i degustaciju babogredskih delicija.

A za sve ratare i stočare u sklopu sajma bit će redovito organizirana savjetovanja, a na internetskoj stranici Općine vodit će se detaljna statistika o broju izlagača, posjetitelja, vrsti, broju i količini prodane stoke i ostali zanimljivi podaci.

U sklopu Sajma organizirali bi se i Dan sira, Dan čvaraka, Dan kobasice i kulena, naravno uz kušaonicu i prigodnu prodaju, Dan cvijeća, prodaja svih vrsta životinja, uključujući perad, te prodaja pčelinjih proizvoda i meda… Neće biti zapostavljeni ni proizvođači rakija, voćari, vinogradari ni povrtlari, a prikazivali bi se i stari zanati i obrti. Novost je i to što će se otvorenje godišnje sezone sajma, koja počinje 10. siječnja, kao i završetak, 25. prosinca, obilježavati prigodnim i bogatim programom. Predviđeno je i pečenje vola na ražnju te natjecanja u pripremanju gusjeg paprikaša, čobanca i fiša…
IZVOR

28-10-2014

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA


OPĆINA BABINA GREDA

Na temelju članka 24., 32., 33. i 41. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave (»Narodne novine« 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12) i članka 18. Statuta Općine Babina Greda (»Sl. vjesnik« 11/09, 04/13, 03/14) i Suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza (»Narodne novine« 79/01), Općinsko vijeće Općine Babina Greda na sjednici održanoj 5. rujna, 2014. godine donosi

ODLUKU O OPĆINSKIM POREZIMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju stope, visina te način obračuna i plaćanja općinskih poreza što su vlastiti izvori prihoda Općine Babina Greda.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini Babina Greda pripadaju sljedeći porezi:

1. Prirez porezu na dohodak,
2. Porez na potrošnju,
3. Porez na tvrtku, odnosno naziv.

Članak 3.

Kod prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju i poreza na tvrtku utvrđuje se stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja.

Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%.

Članak 6.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 5. Ove odluke jest cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima umanjena za porez na dodanu vrijednost.

Porez na potrošnju pića obveznik obračunava i plaća do 30. tekućeg mjeseca za protekli mjesec.

Članak 7.

Obveznicima poreza na potrošnju koji ne plaćaju ili plaćaju niže iznose od propisanih, dospjeli porez na potrošnju Porezna uprava će naplatiti prisilnim putem, na način prisilne naplate poreza na dohodak.

Porez na tvrtku, odnosno naziv

Članak 8.

Porez na tvrtku, odnosno naziv plaćaju godišnje pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak.

Obveznici iz stavka 1. ovog članka koji u svojem sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta i sl.) plaćaju porez na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 9.

Općina Babina Greda prenosi na Poreznu upravu, Ispostava Županja poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza iz članaka 4, 5. i 8. Ove Odluke.

Članak 10.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu koji za tvrtke koje imaju:

– 1 uposlenog iznosi 400,00 kuna,
– 2 – 3 uposlena iznosi 800,00 kuna,
– od 4 – 10 uposlenih iznosi 1.200,00 kuna,
– od 11 do 20 uposlenih iznosi 1.600,00 kuna,
– od 21 do 50 uposlenih iznosi 5.000,00 kuna,
– preko 50 uposlenih iznosi 10.000,00 kuna.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Za obavljanje poslova razreza i naplate prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na tvrtku odnosno naziv Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 5% naplaćenog poreza.

Članak 12.

Ovlašćuje se Financijska agencija, podružnica Županja, za obračun naknade iz članka 11. Odluke Poreznoj upravi i uplatu iste u korist Državnog proračuna do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 13.

S danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o općinskim porezima (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije« broj 18/01).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja, 2015. godine.

IZVOR

23-10-2014

U Babinoj Gredi napadnuta i opljačkana 74-godišnjakinja


Kako je izvijestila Policijska uprava vukovarsko-srijemska, nepoznati je muškarac prekjučer orobio 74-godišnjakinju iz Babine Grede, ukravši joj novac i nakit. Neslužbeno doznajemo da je starica napadnuta u utorak rano ujutro, dok je izlazila iz kuće, smještene na izlazu iz Babine Grede prema Gundincima. Krenula je nahraniti svinje, a tada ju je dočekao i napao razbojnik, pri čemu je zadobila lakše ozljede.

Od mještana s kojima smo jučer razgovarali doznajemo da je riječ o prilično imućnoj obitelji, točnije supružnicima koji nisu imali djece, a cijeli su život marljivo radili i zaradili popriličnu imovinu. Nakon smrti supruga, starica je ostala sama živjeti u kući. Od glasnogovornika PU vukovarsko-srijemske Domagoja Džigumovića doznajemo da su o razbojništvu policiju izvijestili susjedi, a starica je oštećena za nekoliko tisuća kuna. Policija poduzima sve mjere u cilju pronalaska počinitelja ovog kaznenog djela.

Babogredci su zgroženi napadom na njihovu sumještanku i prepričavaju kako ju je lopov navodno vezao i pretukao. Dodaje da su razbojnici očito dobro upoznati sa situacijom u selu i da vrebaju starice koje žive same. Prisjećaju se slučaja iz rujna 2011., kada je napadnuta njihova 81-godišnja sumještanka D.G., koja je zadobila je lakše ozljede kada su joj u obiteljsku kuću navečer upala dva maskirana razbojnika i napala ju tražeći novac.
IZVOR

04-10-2014

Sredstva iz IPARD-a za fotonaponski sustav


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa za završeno ulaganje u sklopu mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti".

Obrtu "Barić" isplaćeno je 61.808,45 kn za ulaganje u izgradnju postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije. Korisnik je izgradio fotonaponski sustav u Vukovarsko-srijemskoj županiji, naselju Babina Greda.
IZVOR

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 > >>