Novosti online

- klikni na foto za više -

 
poredaj po datumu objavljene novosti

541 Online novosti

30-01-1954

Kroz Babinu Gredu


U selu postoje četiri čitaonice, koje sve živo rade u ovim zimskim danima. Svakodnevni posjet mještana čitaonicama jasan je dokaz, od kolike su važnosti i potrebe ove ustanove. Naročitom se aktivnošću ističe čitaonica u ulici Maršala Tita, Ona ima oko 150 članova, od kojih većina redovito posjećuje prostorije, gdje se sluša radio, čita dnevna
štampa i potom razvija diskusija. I omladina svako veče posjećuje čitaonicu, te se tu razvije ugodna zabava uz svirku i igru.
Ova je čitaonica prošlih dana održala svoju godišnju skupštinu.
Raspravljalo se o aktuelnim proble-mima čitaonice i doneseni su zaključci o poslovanju i redu u čita-onici. Za predsjednika je izabran
Luka Gregorović (Bibin), za tajnika
Josip Kopić (Pranjetin), dok je povjereno rukovanje radio aparatom
Mati Kneževiću, koji odlično vrši povjereni zadatak. Novi tajnik Kopić vrši svestrane pripreme za održavanje priredbe sa programom.
Konačno je osnovana i šahovska sekcija pri Fiskulturnom društvu u mjestu. Inicijativu je dao općinski tajnik Franjo Štivić. U sekciju se odmah upisalo oko 35 članova, koji su odmah uplatili i članarinu.
Sekcija je privremeno uz društvo, d jk namakne materijalna sredstva za registraciju, te će se tada podpuno osamostaliti. Sekcija je dobila i prikladne prostorije, te se rad odmah počeo odvijati.

Dvorana zadružnog doma bila je izvjesno vrijeme ugrožena. Inter-vencijom i materijalnom pomoći općine popravljena je krovna konstrukcija, tako da je sada dvorana uređena. U dvorani se nalazi kino, koje Babogredci rado posjećuju, ali žale, što kino predstave nisu redovite, pa prođe i dva mjeseca do predstave. Isto tako žale, što i razglasna stanica, koju je selo kupilo ne funkcionira. I s pravom se pitaju mještani, da li postoji netko odgovoran za te stvari?


Uprava zadružnog doma vrši pripreme za potpuno dovršenje zgrade. Dovozi se pijesak i ostali materijal. Poslovima bi trebalo ozbiljno prići, da se ne dogodi, da taj materijal zaraste u korov, kao što je zarastao park oko doma i živa ograda, koja je posađena oko njega, a stajala je 20.000 Dinara, te ju je korov potpuno ugušio.
Želja je mještana, da se u ovoj godini poljepša selo. Ako ništa, a ono bar centar. Da se uredi park oko doma, sagradi zid za lijepljenje plakata, park pošumi, ulicama posade drvoredi bagrema ili lipa.

Zelja im je, također, da se most u blizini Šokčevića kuće, na kojem stoji tabla o zabrani prometa od proljeća 1953. g., konačno popravi, jer je dovezeni pijesak za gradnju ovog mosta potpuno zarastao i zemlja ga progutala, a zidar Blaž Kedaćić pogorio vrbak, koji je primio kao plaću za radove na tom mostu.
IZVOR

23-01-1954

Rad DVD Babina Greda


Dobrovoljno vatrogasno društvo u Babinoj Gredi osnovano je još
1923 godine. Kroz svoje postojanje društvo je zabilježilo niz znatnih uspjeha i ako je pretrpjelo razne poteškoće. Društvo je u toku rata izgubilo svu ličnu opremu. Ovo društvo od oslobođenja do danas aktivno je radilo kako na ličnom usavršavanju tako i na kulturno prosvjetnom radu, za koje uspjehe primilo je više pismenih pohvala.


Iz vlastitih sredstava ponovno je nabavljena lična oprema članova, te je nabavljena jedna cisterna za dovoz vode.
U prošloj godini općinski N. O.u Babinoj Gredi društvu je dodijelio novčanu pomoć za nabavku nove motorne šprice, jer društvo još uvijek posjeduje ručne šprice starog tipa. U istu svrhu provedena je u selu sabirna akcija u kojoj su se mještani lijepo odazvali dobro-voljnim prilozima jer Babogredci od uvijek vole svoje Vatrogasno društvo i rado ga pomažu u njegovim potrebama.
Također je prošle godine uz pomoć Babogredskih učitelja osnovana u društvu kulturno prosvjetna sekcija koja je podržavala dramsku i folklornu grupu. Dramska grupa odlično je uvježbala dramu: ˝Od kako je Banja Luka postala˝. S ovom dramom društvo je održalo priredbu u Babinoj Gredi, Gundincima, Bos. Samcu i Bošnjacima.
Od prihoda priredbi društvo je u svibnju kupilo komplet od sedam srijemskih tambura i obrazovalo vlastiti tamburaški zbor. Zborom rukovodi tajnik društva Viktor Leninger, koji je s prilično napora osposobio zbor u notalnom sviranju za prvi nastup na staru godinu prilikom društvene priredbe.

Nadalje dramska sekcija sa učiteljem Rajkovićem uvježbava nove igrokaze s kojima misli opet posjetiti susjedna sela. Društvo će 17.ovog mjeseca održati sijelo, a 31.godišnju skupštinu.
IZVOR

11-11-1994

UČESTALI TOPNIČKI NAPADI


U ponedjeljak navečer Županjci su treći put zaredom bili izloženi topničkom napadu prekosavskih četnika. Na Županju je ispaljeno šest razornih projektila. Istodobno je napadnuta i Babina Greda s deset projektila razorne snage. Na susjedne Bošnjake pale su tri granate. Na sreću stradalih nije bilo, ali su pričinjene znatne štete na stambenim i gospodarskim objektima.

U utorak je zasjedalo Gradskog poglavarstvo Županje, a s ove sjednice izdato je priopćenje u povodu učestalih topničkih napada na županjsko područje. U njemu se ističe da sva dosadašnja priopćenja i prosvjedi upućeni
Uredu Predsjednika Republike, Vladi, ministarstvima obrane i vanjskih poslova, te Poglavarstvu Vukovarsko-srijemske županije nisu učinkovito djelovala na suzbijanje širenja zla iz okupiranih dijelova bosanske Posavine.
Županjci zaštitu očekuju od UNPROFORa i NATOa, a zatraženo je uključivanje rješavanja problema Županje i županjske Posavine u obnovljene pregovaračke procese.

Na sjednici je izražena zahvalnost Poglavarstvu Slavonskog Broda, koji je prosvjedovalo zbog napada na Županju.
IZVOR

17-10-1953

BABINA GREDA PRED IZBORE


Odavno nije sijalo električno svijetlo u Babinoj Oredi. Odavno nije radilo kino. Pokvario se agre-gat, pa je bilo sve stalo. Već se bilo i zaboravilo na sve ovo.

Ali izbori su, moramo nešto učiniti da svečanije dočekamo taj dan.
Što možemo u tom pravcu učiniti? pitali su se Babogredci. Imamo mi zato mogućnosti, samo treba pronaći organizatore i majstore za ovaj posao. Imamo i poseban odbor za elektrifikaciju sela, samo što se on uspavao.
Ali on se pred izbore probudio.

Odbor je pronašao i stručnjake.

Pronađena su potrebna sredstva, koja su manjkala za elektrifikaciju.
Za taj posao, ispred odbora, zauzeo se Rade Artvig uz pomoć Jože Jakopović. No opet se u to nije imalo potpunu sigurnost, jer se više puta pokušavalo, ali se nije dokrajčilo i selo je bilo bez osvetlenja, a nije radio ni kino. No ovoga puta nije bilo tako. Ovi drugovi su stvarno uložili dosta truda i znoja, ali od toga je bilo i uspjeha.
Sve je bilo gotovo. Proba je izvršena i posao je dobro završen.


Pa dobro, kada ćemo ponovno osvijetliti Babinu Gredu, barem centar i ustanove, gdje su uvedene instalacije? pitali su se ovi drugovi.


Eh, to bi bilo najbolje i najsveča-nije kada se bude održavao zbor birača u jednom reonu. Sve ćemo još bolje pregledati i utvrditi potpunu ispravnost i ove večeri svečano pustiti u pogon.
I stvarno se to ostvarilo. Nije bio uzaludan znoj i trud ovih drugova.
Oni su svoj zadatak časno izvršili.
Kada je održavan zbor birača pojavilo se i električno svijetlo.
Da ali sada treba nastaviti dalje.


Treba da proradi i naše kino. Do kada bi njegov motor mogli staviti u pogon? u subotu u veče održava se zbor birača ˝centra˝ Babine Grede. A hoćemo li moći do tada dovršiti. Trebamo uložiti sve umne i ftzičke sposobnosti, pa ćemo završiti. Nitko se nije nadao da će se njihova zamisao ostvariti. I zbilja u subotu, nakon zbora birača, prikazivan je žurnal, jer za film je bilo prekasno.

Ostvarila se ideja ovih drugova, a želja Babogredaca. No tu su pomogli i ostali mještani, kao i sam odbor, u pribavljanju sredstava za popravak.

Ali na tome se neće stati. Radi stabilnosti i boljeg rada, sada već
Babogredci pričaju da bi bilo sigurnije se priključiti vodu, koji koji prolazi izvan sela iz Brčkog.
Uporni su Šokci u ostvarenju svojih zamisli, pa će oni pokazati tu upornost i po ovom pitanju.
IZVOR

08-10-1999

OTVORENA SUŠARA ZA ŽITARICE


Proteklog tjedna, točnije u četvrtak, 1.listopada 1999.godine, na obiteljskom gospodarstvu Mate Stojanovića u Babinoj Gredi svečano je otvorena sušara za žitarice. Svečanosti otvorenja nazočni su bili mnogi uglednici i mještani Babine Grede među kojima i Dragan Papac, saborski zastupnik i predsjednik ŽO HDZa Vukovarsko-srijemske županije, Andrija Matić, podžupan vukovarsko-srijemski, Iva Jemrić Rus i predsjednik Zajednice sela HDZa Stjepan Sulimanac.


Gradnju pogona zajednički su pomogle op?inske vlasti i Hrvatska demokratska zajednica. Obraćajući se nazočnima Dragan Papac je rekao da se izgradnjom postrojenja poput ovoga ostvaruje program HDZa u dijelu koji se odnosi na jačanje obiteljskih gospodarstava. U sušaru je uloženo 150 tisuća njemačkih maraka. Kapacitet sušare od dvije tone na sat ne samo da je dovoljan za potrebe obiteljskog gospodarstva Mate Stojanovića, nego će u njemu biti pružane usluge i ostalim seljacima.
IZVOR

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 > >>