Poljoprivreda


©izračun pdv-a

pdv
početna veličina:
stopa pdv-a: %

pdv    pdv + početna veličina
početna veličina prije uračunatog pdv-a: