OKVIRNI IZRAČUN POLJOPRIVREDNIH POTPORA (u €, 2015.g.)
Izračun služi samo u orijentacijske svrhe, za točne iznose obratiti se Agenciji za plaćanje.
- stavke sa * je potrebno popuniti, ostale samo po potrebi
- vrijednost prava = osobna vrijednost prava po Agronetu, državni prosjek je 169 €
Osnovno plaćanje *
*
da ne*
da ne*
Proizvodne potporeDržavna pomoćIAKS IZVK

Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

višegodišnji nasadi


povrtne kulture


ratarske kulture


Mjera 10
Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture


Zatravnjivanje trajnih nasada


Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (OTVORI)
Kontinentalna nizinska regija


Brdsko planinska regija


Mediteranska regijaPilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)


Pilot mjera za zaštitu leptira
(OTVORI)

Coenonympha oedippus

Phengaris alcon alcon, Phengaris nausithous,Phengaris teleius


Uspostava poljskih traka
(OTVORI)

cvjetnih traka/ha


travnih traka/haOdržavanje ekstenzivnih voćnjaka


Održavanje ekstenzivnih maslinika


Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (OTVORI)
Buša


Istarsko govedo


Slavonsko srijemski podolac


Crna slavonska svinja


Turopoljska svinja


Istarska ovca


Creska ovca


Krčka ovca


Paška ovca


Dubrovačka ruda


Lička pramenka


Dalmatinska pramenka


Cigaja


Rapska ovca


Hrvatska šarena koza


Hrvatska bijela koza


Istarska koza


Zagorski puran


Kokoš hrvatica


Hrvatski hladnokrvnjak


Hrvatski posavac


Međimurski konj


Lipicanac


Istarski magarac


Primorsko-dinarski magarac


Sjeverno-jadranski magarac


Mjera 11

Ekološki uzgoj

Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode

Oranične kulture


Višegodišnji nasadi


Povrće


Trajni travnjaciPlaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksa i metoda

Oranične kulture


Višegodišnji nasadi


Povrće


Trajni travnjaci


Mjera 13

Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

gorsko planinska područja


područja sa značajnim prirodnim ograničenjima


područja s posebnim ograničenjima