Biskup

- klikni na foto za više -
 

. 1. Lik i djelo biskupa Bäuerleina[1]

Rodio se u Babinoj Gredi 03. kolovoza 1905. Osnovnu školu završio je u Babinoj Gredi, srednju u Đakovu ( građansku školu ) i Travniku ( Nadbisk. gimnazija ). Teološke škole završio je na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu, od 1925.-1929. Diplomirao je na Bogoslovnom fakultetu univerziteta u Zagrebu 1937. godine. Za svećenika je zaređen 07. travnja 1929. godine u Đakovu. Kapelansku službu obavljao je u brojnim župama: Podcrkavlje ( 1929); Novi Slankamen ( 1929.-1930.); Tovarnik ( 1930.-1931.); Valpovo ( 1931.-1933.); Đakovo ( 1933.-1934). Vjeroučiteljsku službu obavljao je u Đakovu od 1934.-1936. godine, upravitelj crkve Srca Isusova (1936.). Upraviteljem župe Petrovaradin II imenovan je 1937. godine. Mnogo je radio kao duhovnik Marijine Kongregacije, Križarskog bratstva, malih križara.

Na Visokoj bogoslovnoj školi predavao je slijedeće kolegije: katehetike i pedegogike ( 1945.-1970.); govorništva (1945.-1954.) i homiletike 1954.
U Bogoslovnom sjemeništu obavljao je službu prefekta ( 1945.-1950.); ekonoma ( 1945.-1950) i duhovnika sjemeništa ( 1950.-1951.). Službu rektora Sjemeništa obavljao je od 1951.-1960. godine.

Imenovan je naslovnim biskupom Herakleje Pontske ( s jurisdikcijom rezidencijalnog biskupa) i posvećen 29. lipnja 1951. godine.[2] Biskupom đakovačkim i srijemskim imenovan je 12. listopada 1959. godine.
Biskup Bäuerlein umro je 09. kolovoza 1973. godine u Đakovu, u svojoj 68. godini života i 44. godini misništva. Sahranjen je u kripti đakovačke katedrale 11. kolovoza 1973. godine. [3]

Biskup Bäuerlein bio je dobar poznavatelj katehetske discipline, dobar profesor koji je znao svoje slušače oduševiti za rad s djecom i s mladima. Po njegovoj inicijativi, nakon dokidanja vjeronauka u školi, organizira se vjeronauk u župnim prostorijama, crkvama, sakristijama.[4] Prvi Katehetski institut u Hrvatskoj nakon II. svjetskog rata osniva u Samostanu sestara Sv. Križa u Đakovu.

Svojim upornim radom , prirođenom sposobnošću i ljubavlju prema arheologiji i povijesti prikupio je brojne eksponate ( zbirka slika i portreta, numizmatička zbirka itd.) za Dijecezanski muzej s galerijom slika kojeg je osnovao 1952. godine.[5]

Dijecezanskoj knjižnici u Đakovu ostavio je bogatu vlastitu biblioteku s preko 11.000 svezaka knjiga i časopisa. Najvrednije njegove knjige su iz područja crkvene umjetnosti, katehetike, pedagogije i arheologije. [6]

Mnogo je prevodio i objavljivao izvorne radove, najčešće su mu članci u Glasniku i Vjesniku anonimni ili pod pseudonimom. Objavljivao je također u časopisima Croatia sacra, Bogoslovska smotra, Kršćanska škola, Služba Božja.

Biskup Bauerlein nije bio sklon suradnji s vlastima osim u krajnjoj nuzdi. Vlasti su ga smatrale jednim od najekstremnijih biskupa i sustavno su na njega vrsile pritisak. Posljedica takvih odnosa bilo je i sudjenje profesorima i bogoslovima Djakovacke bogoslovije. Prijetilo se i zatvaranjem bogoslovije ali biskup Bauerlein nije popustao. Vlasti su se koristile svim mogucim metodama pritiska na biskupa, pokusavajuci cak pobuniti svecenstvo protiv njega. Medjutim, on se nije dao, a imao je i potporu ostalih biskupa i Svete Stolice.

2. Spisateljski rad

Budući da je biskup Bäuerlein puno prevodio i tiskao za potrebe svećenika naše biskupije i za njegov predavački rad na VBŠ u Đakovu prvo ćemo donijeti popis svih udžbenika i priručnika koje priredio za rad bilo u školi bilo na župama, zatim slijede prijevodi, molitvenici, propovijedi, različiti članci, pastirska pisma i poslanice. Pri izradi ove bibliografije koristili smo ove kratice: BS- Bogoslovska smotra; GBBS- Glasnik biskupija bosanske i srijemske; SB- Služba Božja; O- Obavijesti i okružnice Biskupskog ordinarijata Đakovo; VĐB- Vjesnik đakovačke biskupije.

1. Udžbenici

1.Katehetika. Djelo, Djakovo 1947., str. 43+7. (strojopis autogr.)
2. Katehetika III. Historijski pregled katehetskog rada, Djakovo, str. 100. (strojopis autogr.)
3. Katehetika III. Historijski pregled katehetskog rada, Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu 1965., str. 89. (strojopis autogr.)
4. Katehetika IV. Katehetska didaktika. Djakovo 1952., str. 124. ( strojopis autogr.)
5. Katehetika IV. Katehetska didaktika. Djakovo 1961., str. 124. (strojopis autogr.)
6. Katehetika VI. Organizacija i administracija katehetske škole. Djakovo 1950., str. 45. (strojopis autogr.)
7. Katehetika VI. Organizacija i administracija katehetskog rada.( Skripta za studij katehetike na VBŠ-i Djakovo), Djakovo , str. 76. (strojopis autogr.)
8. Katehetika VIII. Upoznavanje djeteta. Djakovo , str. 74. (strojopis autogr.)
9. Katehetika IX. Katolički odgojitelji. Djakovo , str. 34. (strojopis autogr.)

2. Priručnici

10. Plan nastavnog gradiva iz vjeronauka u vjeronaučnom tečaju ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1957., str. 9. ( strojopis autogr. )
11. Korizma. Dokumenti 3. ( priredio ) Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1959., str.3. (strojopis autogr.)
12. Administracija u katehetskoj školi ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1959., str. 13. ( strojopis autogr. )
13. Nastavni plan vjerske pouke ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1959., str. 81. ( strojopis autogr. )
14. Plan vjeronaučnog rada. Dokumenti 4. ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1959., str. 10. ( strojopis autogr. )
15. Statut Interdijecezanskog vjeronaučnog centra ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1959., str. 13. ( strojopis autogr. )
16. Dekret sv. Oca Pape Pija X. o dobi prvopričesnika « Quam singulari « ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1960., str. 13., ( strojopis autogr. )
17. Dodjite, poklonimo se! ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1960., str. 11. ( strojopis autogr. )
18. Blagdan kršćanskog nauka. Dokumenti 5. ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1960., str. 15. ( strojopis autogr. )
19. Pustite k meni malene ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1960., str. 90. ( strojopis autogr. )
20. Pouka o svetoj Misi. Dokumenti 9. ( priredio ) Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1961., str. 10. (strojopis autogr.)
21. Tehnika sudjelovanja djece kod zborne sv. mise. ( priredio ) Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1961., str. 20. (strojopis autogr.)
22. Moja misna bilježnica. ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1961., str. 52. (strojopis autogr.)
23. Sveta Misa. Tumačenje. ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1961., str. 69. (strojopis autogr.)
24. Sveta misa. Čitač. ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1961., str. 44. ( strojopis autogr.)
25. Za vjeru tvog djeteta ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1962., str. 111. ( strojopis autogr. )
26. Za vjeru tvog djeteta. Obiteljska kateheza ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Dajkovu, Djakovo 1963., str. 111. ( strojopis autogr. )
27. Tvoji sretni dani ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1964., str. 123. (strojopis autogr. )
28. Za vjeru tvog djeteta.(3 izdanje) ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Tipografija Djakovo 1965., str. 98.
29. Blagdan kršćanskog nauka ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Tipografija Djakovo 1965., str. 31.
30. Obred prve pričesti. 2. izdanje ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1966., str. 24. (strojopis autogr.)
31. Za vjeru tvog djeteta. ( 4 izdanje ) ( priredio ), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1966., str. 105. ( strojopis autogr. )
32. Nastavni plan vjerske pouke ( priredio), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1966., str. 66. (strojopis autogr.)
33. Natjecanje iz vjeronaučnog znanja (priredio), Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1966., str. 56. (strojopis autogr.)

3. Prijevodi

34. Direktorij pastoralne kateheze, Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1965., str. 108. (strojopis autogr.) ( Naslov originala: Directoire de pastorale catechetique a l usage des dioeceses de France )

4. Molitvenici

35. Molitve i istine, Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1962., str. 37. (strojopis autograf)
36. Molitve i istine, Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Tipografija Djakovo 1962., str. 32.
37. Molitve i istine, Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Tipografija Djakovo 1965, str. 32.
38. Molitve i istine, Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Tipografija Djakovo 1970., str. 32.
39. Molitve i istine, Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Tipografija Djakovo 1972., str. 32.
40. Molitve i istine, Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Tipografija Djakovo 1973., str. 32.
41. Pristupam k Božjem žrtveniku, Djakovo, Tisak građanske tiskare k.d. u Osijeku 1942., str.52.
42. Pristupam k Božjem žrtveniku, Djakovo, Tisak obrtnog poduzeća u Djakovu , str. 32.
43. Pristupam k Božjem žrtveniku, Izdaje Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo, Štampa Štamparija « DOZ « Beograd 1957., str. 32.
44. Pristupam k Božjem žrtveniku, Izdaje Biskupski ordinarijat u Djakovu, Tipografija Djakovo 1961., str. 32.
45. Pristupam k Božjem žrtveniku, Izdaje Biskupski ordinarijat u Djakovu, Tipografija Djakovo 1962., str. 32.
46. Pristupam k Božjem žrtveniku, Izdaje Biskupski ordinarijat u Djakovu, Tipografija Djakovo 1968., str. 32.
47. Pristupit ću k Božjem žrtveniku, Izdaje Biskupijski ordinarijat u Djakovu, Tipografija Djakovo 1970., str.32.
48. Pristupit ću k Božjem žrtveniku, Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Tisak « Globus» Zagreb 1971., str. 32.
49. Pristupit ću k Božjem žrtveniku, Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Tisak « Velebit» Grafotisak Zagreb 1972., str. 32.
50. Pristupit ću k Božjem žrtveniku, Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Tipografija Djakovo 1974., str. 31.
51. Pristupit ću k Božjem žrtveniku, Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Tipografija Djakovo 1977., str. 31.

5. Propovijedi

52. Propovijedi za djecu na sv. Misi, Izdao Biskupski ordinarijat u Djakovu, Djakovo 1961., str.22. (strojopis autogr.)

6. Članci

53. Ovogodišnji treći kazus, u: GBBS 61(1933)8, str. 57-60.
54. Ovogođišnji treći kazus, u: Kršćanska škola 37(1934)1, str. 6-9.; 2, str. 16-18.
55. Rim o ranoj sv. pričesti djece, u: GBBS 64(1936)4, str. 34-35.
56. Crtanje u vjeronaučnoj nastavi, u: GBBS 65(1937)16, str. 125-128.
57. Đakovo: 1239., u: GBBS 67(1939)20, str. 157-160.; 21, str. 166-167.
58. Katehetski kongres u Sarajevu, u: GBBS 68(1940)14, str. 110-112.
59. Prof. + F. Heffer, u: GBBS 68(1940)18, str. 147-148.
60. Skupština Unio Cleri Missionaria u Đakovu, u: GBBS 68(1940)21, str. 171-174.
61. Fra Nikola Ogramić Olovčić, biskup đakovački, u: Croatia sacra 13-14(1944)22, str. 127-160.
62. Biskup Nikola Ogramić Olovčić. Posebni otisak iz revije « Croatia sacra « br. 22. g. XIII-XIV., str. 34.
63. Isus. Liturgijski kalendar, u: Istina 1(1946)1, str. 7-7.; 2, str. 7.; 3, str. 4.; 4, str. 3.; 5, str.4.; 6, str. 9-10.; 7, str. 4.; 8, str. 4.; 9, str. 11.; 10, str. 9-10.; 11, str. 2-3.; 12, str. 3-4.; 13, str.3-4.; 14, str. 9-10.; 15, str. 10-11.; 16, str. 8-9.
64. Najnovija stremljenja u vjeronaučnom radu, u: VĐB 75(1948)2, str. 16-18.
65. Pastorizacija naših ministranata, u: VĐB 75(1948)4, str. 43-46.
66. Biskup J. J. Strossmayer u svjetlu I. vatikanskog koncila ( Govor mons. Stjepana Bäuerleina đakovačkog biskupa, preko Vatik. radija dne 24. XI. 1963), u: VĐB 91(1964)1, str. 8-9.
67. Načelno o uputi u vezi sa sv. Misom, u: SB 5(1965)3-4, str. 1-17.
68. Župski « Liber memorabilium «, u: BS 36(1966)2, str. 493-500. Istoimeni članak pronašli smo kao separat u našoj knjižnici ali bez podataka gdje je tiskano.
69. Uz 100-tu obljetnicu « Vjesnika đakovačke biskupije «, u: VĐB 100(1973)1, str. 7.

7. Pastirska pisma i poslanice

70. + Stjepan po Božjem milosrđu i odluci sv. Oca pape Pija XII. Naslovni biskup Herakleje Pontske, Apostolski upravitelj biskupije Bosansko-đakovačke i Srijemske i administrature Baranjske. Korizmena poslanica preuz. gospodina Biskupa Msgra Stjepana Bäuerleina, u: VĐB 79(1952)3, str. 33-36.
71. Božićna čestitka, u: O-IV-1960., str. 67-68.
72. Korizmeno pismo, u: O-I-1961., str. 1-2.
73. Božićna čestitka, u: O-V-1962., str. 134-135.
74. Vi ste Božji narod. Korizmena poslanica vjernicima djakovačke biskupije, u: O-I-1964., str. 5-10.
75. Biskupov govor preko radio Vatikana – radio-poruka, u: O-VI-1964., str. 163-165.
76. Pastirsko pismo biskupa – ordinarija vjernicima djakovačke biskupije o obnovi svete mise za 1965. godinu, u: O-I-1965, str. 3-9.
77. Uskrsno pismo i čestitka Biskupa-ordinarija vjernicima djakovačke biskupije, u: O-II-1966, str. 39-43.
78. Božićna čestitka biskupa-ordinarija vjernicima, u: O-VI-1966, str. 204-206.
79. Korizmena poslanica biskupa-ordinarija: Što ćemo učiniti za Krista i Crkvu poslije Drugog Vatikanskog sabora, u: O-I-1967, str. 8-13.
80. Uskrsno pismo Božjem narodu, u: O-II-1968, str. 39-43.
81. Pastirsko pismo svećenstvu, u: O-II-1968, str. 48-52.
82. Pastirska poslanica Božjem narodu o svećeničkim i redovničkim zvanjima, u: O-II-1968, str. 52-55.
83. Uskrsno pismo vjernicima, u: O-I-1969, str. 1-6.
84. Nagovor svećenicima za Sveti četvrtak 1969, u: O-II-1969, str. 59-62.
85. Obnovljeni rimski misal, u: O-V-1969, str. 173-176.
86. Uskrsno pismo vjernicima, u: O-1970, str. 1-6.
87. Sveti četvrtak – homilija biskupa – ordinarija, u: O-II-1970, str. 93-96.
88. Uskrsno pismo o Marijinoj vjeri, u: O-III-1971, str. 61-66.
89. Nagovor Biskupa-ordin. Na V. Četvrtak, u: O-IV-1972, str. 87-91.
90. Naše Sjemenište u plamenu, riječ Biskupa-ordinarija, u: O-VII-1972, str. 169-170.
91. Svećeničko i liturgijsko odijevanje, u: O-X-1972, str. 236-238.
92. Suradnik u Hrvatskoj enciklopediji, svezak 5. Dilatacija – Elektrika, Hrvatski izdavački bibliografski zavod, Zagreb 1945.; pojam Đakovo, str. 524.; oznaka za biskupa S. B-n.

Književnost: Prikazi knjiga

Pavao Matijević: Božji pastir – mali molitvenik, u: GBBS 69(1941)14, str. 128.
« Gnoothi s'auton « - Upoznaj samoga sebe! Savjeti malim gimnazijalcima za Duhovne vježbe. Priredio Ivo Kokot, u: GBBS 69(1941)21, str. 188.
.
Bilješke
_______

[1] Za kratki prikaz njegova života i rada koristili smo slijedeće izvore: Kartoteka svećenika, BAĐ; Usp. SRAKIĆ, Marin, Odgojitelji u Bogoslovnom sjemeništu i profesori na Teologiji u Đakovu od 1806.-1996.,u: Diacovensia 4(1996)1, str.167-254.,o biskupu na str.205.; Usp. MARIJANOVIĆ, Luka; Kulturno-prosvjetna i preporodna djelatnost profesora i studenta đakovačke bogoslovije, u: Diacovensia 4(1996)1, str. 109-145., o biskupu na str. 117-118.;Usp. Profesorski kolegij VBŠ-e kroz posljednjih 50. god., u: VĐB 83 (1956)10 i 11, str. 173-176., o biskupu na str. 174-175.; Usp. VĐB 100(1973)9, str.151-166., cijeli broj posvećen je biskupu Bäuerleinu.
[2] Usp. Biskup Msgr Stjepan Bäuerlein, u: VBĐ IV(1951)7,8, str. 97-98.; Usp. Svečano biskupsko posvećenje Msgr Stjepana Bäuerleina, u: VBĐ IV(1951)7,8, str. 100-101.
[3] Usp. Umro đakovački biskup Stjepan Bäuerlein, u: GK 12(1973)17, str. 1-2.
[4] Usp. GRUIĆ, Franjo, Đakovački biskup Stjepan Bäuerlein kao kateheta, u: Kateheza 8(1986)2, str. 65-70; Usp. PRANJIĆ, Marko, Katehetsko gibanje u našoj crkvi poslije drugog svjetskog rata , u: Kateheza 7(1985)3, str. 45-60. ; Usp. JERKOVIĆ, Marko, Školski vjeronauk u Hrvatskoj nakon drugog svjetskog rata (1945-1952), u: Diacovensia 1(1993)1, str. 92-107.; Usp. JERKOVIĆ, Marko, Katekizmi đakovačkih biskupa od Nikole Ogramića do Stjepana Bäuerleina, u: Diacovensia 3(1995)1, str. 177-186.
[5] Godine 2002. ovaj muzej proslavio je svoju pedesetu obljetnicu rada, Usp. KRALJEVIĆ-ĆILIĆ, Snježana, Pet desetljeća đakovačkog dijecezanskog muzeja, u: VĐSB 130(2002)6, str. 387-388.
[6] Usp. ŠULJAK, Andrija, Đakovo – biskupijski grad, Biskupski ordinarijat, Đakovo 1979., str. 65.
.
Tihonija Zovko (Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 131(2003)7-8, str. 536-538)