Ceste

- klikni na foto za više -

 

Cesta Vinkovci-Cerna-Babina Greda-Šamac građena je od 1860 do 1865. godine. Dio ceste od Cerne do Županje građen je od 1867 do 1870. godine.
Ceste su gradili graničari u okviru svojih obaveza i o svom trošku. Kao osnovni materijal za izradu temeljnog sloja služili su obrađeni drevni panjevi. Na temeljni sloj je nabijan lomljeni kamen raznih dimenzija koji je potom učvršćivan pijeskom. Ta vrsta puteva se naziva "makadam".