Zvonimir

- klikni na foto za više -
grb

Hrvatsko pjevačko i tamburaško društvo "Zvonimir" osnovano je 1908., a prestalo je sa radom 1945.. Osnivač je bio Mato Bačić, student prava. Od istaknutijih članova valja spomenuti Zvonimira Ljevakovića i Dragutina Bašića.
Dugi niz godina društvo je imaloprostor u Mihića kući, na početku Jelasa. Ova uzorna gostionica sa svratištem bila je s najvećom dvoranom u selu ("Mihića sala").

Katoličko prosvjetno društvo ,,Stojanović' - 1911. - 1945. Osnivač je Šima Stojanović, student medicine i tadašnji župnik Mijo Senc. U ovo društvo su primani i seljaci za razliku od "Zvonimira" koji je u počecima bio svojevrsna seoska elita.
Društvo je imalo tamburašku, pjevačku i diletantsku sekciju, sekciju za širenje dobrog tiska i upisčlanova u Društvo sv.Jeronima, te knjižnicu sa 150 knjiga.
Sjedište društva bilo je u Jelasu, iza kapele sv. Florijana, "priko Pavini kuća", u kući gdje je stanovao Pavo opančar. Tu je bila i velika soba u kojoj se moglo igrat.