Poljoprivreda


- procjena prinosa - 


procjena prinosa matematičkom metodom
težina uzorka: kg
međuredni razmak (r): m
dužina uzorkovanja (d): m
željena površina:
kg