Slike života

- klikni na foto za uvećanje -

Slike nekadašnjeg života po pripovijedanju
Mijata Stojanovića

 

 

 

Seljački dom

Tko nije živio u seljačkom domu, niti ga vidio, toga će zabavljati sve stvari u ovakvu domu, a još vise u njem život seljačke zadruge...pročitajte više

Na mobi

Upravo je vrieme kositbe. Bajna trava po šarenih livadah u najljepšem cvietu...pročitajte više

Na raboti

U selu je opečarnica iliti ciglana. Na njoj se grade i žegu opeke za carevinu...pročitajte više

Stanar i stanarica

Usried ubave dubrave blizu zelena luga stoji stan sa dvorištem, punim staja...pročitajte više

Uskrsni post

Na čistu sriedu da vidiš strinu Janju čike Marka, kako u cjedu sve lonce, zdjele i pladnjeve (tanjire) okuhava od mrsna smoka...pročitajte više

U maloj zadruzi

Možebit si čuo za Domenikinu kuću u Babinojgredi? Al' da, odkud poznavati seljačke kuće i obitelji...pročitajte više

Dobrotvorstvo

Oskudne, skupe, gladne godine bijahu u nas 1816. i 1817. godina. Jedva se 1818. god. dade na bolje; prestade nerodica...pročitajte više

Trgovčić u selu

Stari Jovo Vrušević bijaše u Babinojgređi čovjek ogledan i poštovao, trgovac pošten, vriedan, dobroćudan i podašao sirotinji...pročitajte više

Mlinska klada

Posavci slavonski imadu i suvača i vodenica — potočara na Bosutu, na Biđu, na Kladavcu, na Spačvi, na Orljavi, na Vuki i gotovo na svakom i omanjem potoku, kano što je Berava, Saonica ...pročitajte više

Poljar Kundrin Marijan

U Lukačevu Šamcu probavili na skeli iz Bosne konja vranca, što ga je kupio pukovnik brodske pukovnije...pročitajte više

Martinaš

Poznaješ li, prijane, staroga Martinaša Stojanovića u Babinojgredi? Poznat je bio po cieloj vojničkoj i civilnoj Slavoniji ...pročitajte više