poljoprivreda

Izračun koncetracije proteina u krmnim smjesama

 

kg% proteina
KRMIVO 1:
KRMIVO 2:
KRMIVO 3:
KRMIVO 4:
KRMIVO 5:
dobili ste smjesu od sa proteina