Statistika

- klikni na foto za uvećanje -
slike ustupio Josip Lešić (adnađev)
Stanje duša na dan 31. prosinca 1993.
prikazano 1 - 100 od 4633

Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


PREZIME IME Ime oca ADRESA DATUM R.
1. BENCEK KLARA ( IVO ) VLADIMIRA NAZORA 062 28/04/1893
2. TERZIĆ ANKA ( ILIJA ) VLADIMIRA NAZORA 048 18/07/1893
3. BABIĆ MANDA ( IVO ) MATIJE GUPCA 034 03/04/1894
4. VERIĆ MANDA ( ILIJA ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 011 27/06/1897
5. KEDAČIĆ FRANCA ( IMRA ) BRAĆE RADIĆA 228 27/09/1897
6. DAIDŽIĆ KAJA ( MARKO ) SAVSKA 007 15/11/1897
7. VUKOVIĆ ÐULA ( IVAN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 007 30/12/1898
8. VUKOVIĆ JOSIP ( MATO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 007 14/03/1899
9. BABIĆ MARIJA ( TOMO ) VLADIMIRA NAZORA 211 10/08/1899
10. HUDOLIN ANTON ( PETER ) MIJATA STOJANOVIĆA 008 29/12/1899
11. KAURINOVIĆ SERAFIN ( JURO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 012 22/02/1900
12. BORAS STANA ( ILIJA ) VLADIMIRA NAZORA 293 06/05/1900
13. BABIĆ ANTUN ( VINKO ) VLADIMIRA NAZORA 213 27/05/1900
14. ÐAKOVIĆ MIJO ( MARIJAN ) VLADIMIRA NAZORA 179 23/09/1900
15. GREGOROVIĆ LUKA ( LOVRO ) VLADIMIRA NAZORA 239 17/10/1900
16. LEŠIĆ ANA ( STJEPAN ) BRAĆE RADIĆA 032 24/10/1900
17. BABIĆ MATIJKA ( FRANJO ) VLADIMIRA NAZORA 083 25/10/1900
18. PETRIČEVIĆ MARTIN ( FILIP ) BRAĆE RADIĆA 100 05/11/1900
19. DELIĆ FRANJO ( ÐURO ) BRAĆE RADIĆA 168 02/12/1900
20. VUKOVIĆ MARTINKA ( MATO ) MATIJE GUPCA 017 22/02/1901
21. MILIČIĆ KATA ( ÐURO ) BERAVA 199 22/04/1901
22. KNEŽEVIĆ ANA ( ILIJA ) KRALJA TOMISLAVA 028 24/07/1901
23. VERIĆ MARIJA ( BARTOL ) B.J. JELAČIĆA 024 28/07/1901
24. LEŠIĆ MATO ( ANTUN ) MATIJE GUPCA 016 29/10/1901
25. STOJANOVIĆ IMRA ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 170 01/07/1902
26. MARIĆ MARA ( MATO ) B.J. JELAČIĆA 009 20/07/1902
27. BABIĆ MARIJA ( ŽIVKO ) VLADIMIRA NAZORA 053 02/08/1902
28. KATUŠIĆ MATIJKA ( FRANJO ) MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 005 17/09/1902
29. KOPIĆ KATA ( PAVO ) VLADIMIRA NAZORA 152 30/10/1902
30. VUKOVIĆ MARTINKA ( ALDA ) MIJATA STOJANOVIĆA 111 11/11/1902
31. BABIĆ ANDRIJA ( IMRA ) VLADIMIRA NAZORA 119 21/11/1902
32. GREGOROVIĆ MARIJAN ( ILIJA ) VLADIMIRA NAZORA 367 03/12/1902
33. KOPIĆ MARIJA ( PETAR ) VLADIMIRA NAZORA 138 25/01/1903
34. VUKOVIĆ MARIJA ( LOVRO ) MATIJE GUPCA 112 28/01/1903
35. MATIĆ GJURGJA ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 015 20/04/1903
36. KOLOVRAT STIPAN ( IVAN ) B.J. JELAČIĆA 069 01/08/1903
37. LEŠIĆ MATIJA ( VINKO ) SAVSKA 016 07/08/1903
38. LENINGER MARIJA ( ANDRIJA ) MIJATA STOJANOVIĆA 005 03/09/1903
39. GUGIĆ PETAR ( STIPAN ) VLADIMIRA NAZORA 026 19/10/1903
40. GALOVIĆ IVAN ( ÐURO ) BRAĆE RADIĆA 031 10/11/1903
41. VUKOVIĆ KATA ( BARTOL ) BRAĆE RADIĆA 146 23/11/1903
42. KOPIĆ MANDA ( FRANJO ) VLADIMIRA NAZORA 283 16/01/1904
43. GRGIĆ FRANJO ( MILE ) VLADIMIRA NAZORA 377 29/02/1904
44. VERIĆ MARIJA ( TUNA ) BRAĆE RADIĆA 019 14/08/1904
45. ANIĆ ŠIMA ( PERO ) SAJMIŠTE 006 15/09/1904
46. BABIĆ MATIJKA ( STJEPAN ) B.J. JELAČIĆA 097 27/09/1904
47. LEŠIĆ FRANCA ( ANTUN ) MATIJE GUPCA 016 01/10/1904
48. STOJANOVIĆ KATA ( PETAR ) MIJATA STOJANOVIĆA 170 30/10/1904
49. LEKIĆ FRANCISKA ( TEREZIJA ) BRAĆE RADIĆA 009 11/04/1905
50. STOJANOVIĆ ÐURO ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 095 19/04/1905
51. HRKAĆ IVA ( IVAN ) LAZE 190 06/05/1905
52. ŠTIVIĆ KATA ( JOSIP ) BRAĆE RADIĆA 206 24/06/1905
53. KEDAČIĆ MANDA ( MIJO ) VLADIMIRA NAZORA 022 22/07/1905
54. BABIĆ STJEPAN ( BARTOL ) VLADIMIRA NAZORA 353 20/08/1905
55. GREGIĆ MATO ( PAVO ) BRAĆE RADIĆA 158 21/09/1905
56. BAČIĆ TOME ( PERE ) VLADIMIRA NAZORA 042 30/11/1905
57. ŠTIVIĆ TOMO ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 128 11/12/1905
58. STIVANIČEVIĆ MARIJA ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 097 13/01/1906
59. KNEŽEVIĆ IVAN ( PERO ) MIJATA STOJANOVIĆA 204 02/02/1906
60. MLINAREVIĆ ANICA ( STIPE ) ŠTITARSKA 001 09/03/1906
61. ÐAKOVIĆ MATIJKA ( JAKOB ) VLADIMIRA NAZORA 309 08/05/1906
62. BOŠNJAK MARA ( ANTE ) NOVO NASELJE 028 18/05/1906
63. ŠTIVIĆ IVAN ( FRANJO ) BRAĆE RADIĆA 206 31/05/1906
64. KNEŽEVIĆ ILIJA ( MIJO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 023 16/07/1906
65. KRNIĆ MARIJA ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 040 02/09/1906
66. BABIĆ MATIJA ( BARTOL ) B.J. JELAČIĆA 015 06/09/1906
67. ILIŠEVIĆ MATEJ ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 214 15/09/1906
68. TOMIĆ MARIJAN ( JOZO ) ŠTITARSKA 011 25/09/1906
69. KOCIĆ TERZA ( ANTUN ) MIJATA STOJANOVIĆA 114 26/09/1906
70. STOJANOVIĆ BARA ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 023 06/11/1906
71. VUKOVIĆ MARIJAN ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 083 08/12/1906
72. VUKOVIĆ ADAM ( STANKO ) MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 015 15/12/1906
73. BABIĆ MATO ( ŠIMO ) VLADIMIRA NAZORA 215 10/02/1907
74. BABIĆ MARIJA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 119 11/02/1907
75. KATUŠIĆ MATIJKA ( JAKOB ) VLADIMIRA NAZORA 203 14/02/1907
76. BABIĆ MARIJA ( IMRA ) VLADIMIRA NAZORA 327 16/03/1907
77. PAVIĆ MATO ( IVAN ) ŠTITARSKA 010 25/03/1907
78. JANJIĆ JOZO ( PETAR ) SAJMIŠTE 003 01/04/1907
79. TERZIĆ ÐURO ( FRANJO ) VLADIMIRA NAZORA 074 24/04/1907
80. KNEŽEVIĆ LUKRA ( ÐURO ) VLADIMIRA NAZORA 253 04/05/1907
81. BILUŠIĆ ILIJA ( MARKO ) NOVO NASELJE 026 12/05/1907
82. MARINOVIĆ KATA ( IVKO ) MATIJE GUPCA 011 15/05/1907
83. VUKOVIĆ TEREZIJA ( MARKO ) MATIJE GUPCA 012 09/07/1907
84. STOJANOVIĆ MARIJA ( NIKOLA ) MIJATA STOJANOVIĆA 166 16/07/1907
85. MARIĆ JOZO ( MATE ) B.J. JELAČIĆA 009 02/08/1907
86. ČIVIĆ LOVRO ( ĐURO ) MIJATA STOJANOVIĆA 194 09/08/1907
87. GREGOROVIĆ KATA ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 239 14/08/1907
88. VERIĆ FRANJKA ( MARIJAN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 026 29/09/1907
89. STOJANOVIĆ MIRKO ( LOVRO ) MATIJE GUPCA 054 06/11/1907
90. MIHIĆ STJEPAN ( MATIJA ) KRALJA TOMISLAVA 024 18/11/1907
91. ZOVKIĆ NIKO ( TOMO ) BRAĆE RADIĆA 005 05/12/1907
92. ČIVIĆ PAVO ( TOMO ) MIJATA STOJANOVIĆA 076 08/01/1908
93. BLAŽEKOVIĆ JOSIP ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 028 01/03/1908
94. KNEŽEVIĆ MANDA ( STJEPAN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 023 03/05/1908
95. KRNIĆ VINKO ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 032 24/05/1908
96. KEDAČIĆ ILIJA ( JOSIP ) KRALJA TOMISLAVA 006 26/07/1908
97. PUŠELJIĆ ANA ( MARKO ) SAVSKA 028 07/08/1908
98. VERIĆ SERAFINA ( NIKOLA ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 014 12/09/1908
99. DAMJANOVIĆ MATO ( STJEPAN ) VLADIMIRA NAZORA 341 17/09/1908
100. VUKOVIĆ MATIJA ( STJEPAN ) MATIJE GUPCA 106 19/09/1908--