Statistika

- klikni na foto za uvećanje -
slike ustupio Josip Lešić (adnađev)
Stanje duša na dan 31. prosinca 1993.
prikazano 1 - 100 od 4633

Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


PREZIME IME Ime oca ADRESA DATUM R.
1. ABRAMOVIĆ LUKA ( ANTO ) MIJATA STOJANOVIĆA 122 15/06/1935
2. ADAMČEVIĆ ANA ( IVO ) SAVSKA 001C 26/07/1936
3. ADAMČEVIĆ DRAGO ( PEJO ) SAVSKA 001C 19/08/1965
4. ADAMČEVIĆ MARIJANA ( IVO ) SAVSKA 001C 07/05/1970
5. ADAMČEVIĆ BLAŽENKA ( PEJO ) SAVSKA 001 31/01/1975
6. ADAMČEVIĆ PERICA ( DRAGO ) SAVSKA 001C 10/05/1988
7. ADAMČEVIĆ MARINA ( DRAGO ) SAVSKA 001 22/04/1991
8. AGATIĆ NIKICA ( MATO ) SAVSKA 019 15/03/1993
9. AGRICOLA MANDA ( JOZO ) VLADIMIRA NAZORA 006 05/09/1932
10. AHMETI FATIME ( FEJZA ) VLADIMIRA NAZORA 000 15/10/1943
11. AMETI NEVZAT ( REFIK ) VLADIMIRA NAZORA 000 20/05/1941
12. AMETI MYALEDIN ( NEVZAT ) VLADIMIRA NAZORA 000 02/03/1967
13. ANDJIĆ LUCIJA ( NIKO ) SAJMIŠTE 060 28/08/1923
14. ANIĆ ŠIMA ( PERO ) SAJMIŠTE 006 15/09/1904
15. ANIĆ BLAŽENKA ( MARIJAN ) VLADIMIRA NAZORA 147 31/01/1967
16. ANIĆ ANTO ( PERO ) VLADIMIRA NAZORA 147 07/11/1969
17. ANTUNOVIĆ ILIJA ( IVO ) SAJMIŠTE 090 04/02/1926
18. ANTUNOVIĆ JANJA ( IVO ) SAJMIŠTE 090 19/03/1928
19. ARLOVIĆ MARA ( ÐURO ) SAJMIŠTE 023 15/05/1929
20. ARLOVIĆ GRGA ( DJURO ) SAJMIŠTE 023 01/10/1935
21. ARLOVIĆ ILJO ( IVO ) MATIJE GUPCA 024 09/09/1945
22. ARLOVIĆ MANDA ( TUNJO ) BRAĆE RADIĆA 009 21/07/1946
23. ARLOVIĆ ANA ( GRGA ) SAJMIŠTE 023 15/02/1962
24. ARLOVIĆ PEJO ( GRGA ) SAJMIŠTE 023 10/11/1965
25. ARLOVIĆ MATO ( GRGA ) SAJMIŠTE 023 11/03/1967
26. ARLOVIĆ IVICA ( GRGA ) SAJMIŠTE 023 04/12/1969
27. ARLOVIĆ FRANCA ( ILIJA ) MATIJE GUPCA 024 05/10/1971
28. ARLOVIĆ ANÐELKO ( ILJO ) BRAĆE RADIĆA 009 03/01/1976
29. ARLOVIĆ DEJAN ( ANA ) SAJMIŠTE 023 29/11/1981
30. ARLOVIĆ NEVENKA ( ILJO ) BRAĆE RADIĆA 009 11/08/1982
31. ATLIJA MARIJO ( ANTE ) BRAĆE RADIĆA 013 03/12/1993
32. BABIĆ MATIJKA ( FRANJO ) VLADIMIRA NAZORA 083 25/10/1900
33. BABIĆ MARIJA ( ŽIVKO ) VLADIMIRA NAZORA 053 02/08/1902
34. BABIĆ MATIJKA ( STJEPAN ) B.J. JELAČIĆA 097 27/09/1904
35. BABIĆ STJEPAN ( BARTOL ) VLADIMIRA NAZORA 353 20/08/1905
36. BABIĆ MATIJA ( BARTOL ) B.J. JELAČIĆA 015 06/09/1906
37. BABIĆ MATO ( ŠIMO ) VLADIMIRA NAZORA 215 10/02/1907
38. BABIĆ MARIJA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 119 11/02/1907
39. BABIĆ MARIJA ( IMRA ) VLADIMIRA NAZORA 327 16/03/1907
40. BABIĆ MARIJA ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 035 29/03/1911
41. BABIĆ MATO ( FRANJO ) VLADIMIRA NAZORA 102 24/02/1912
42. BABIĆ MATIJKA ( IVO ) VLADIMIRA NAZORA 169 21/09/1914
43. BABIĆ TOMO ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 301 20/12/1915
44. BABIĆ MARA ( ANTO ) VLADIMIRA NAZORA 102 07/11/1917
45. BABIĆ MARIJA ( MATO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 021 18/01/1919
46. BABIĆ MARIJA ( MARIJAN ) VLADIMIRA NAZORA 305 29/12/1919
47. BABIĆ MARIJA ( VALENTIN ) B.J. JELAČIĆA 051 24/03/1920
48. BABIĆ MARIJA ( IVO ) VLADIMIRA NAZORA 289 06/05/1922
49. BABIĆ MARIJA ( FRANJO ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 010 13/09/1922
50. BABIĆ ŠIMO ( ALOJZIJE ) VLADIMIRA NAZORA 209 15/04/1923
51. BABIĆ MATO ( IVAN ) B.J. JELAČIĆA 093 12/02/1925
52. BABIĆ MATO ( MIJO ) VLADIMIRA NAZORA 213 13/02/1926
53. BABIĆ MARIJA ( ANDRIJA ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 093 21/07/1927
54. BABIĆ ROZALIJA ( ANDRIJA ) B.J. JELAČIĆA 093 21/08/1927
55. BABIĆ MARIJA ( ADAM ) B.J. JELAČIĆA 101 01/09/1927
56. BABIĆ STJEPAN ( ŠIMO ) MIJATA STOJANOVIĆA 068 02/11/1927
57. BABIĆ STJEPAN ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 383 26/12/1927
58. BABIĆ MARIJA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 213 07/06/1928
59. BABIĆ MATO ( LOVRO ) KRALJA TOMISLAVA 046 15/02/1929
60. BABIĆ MARIJA ( STJEPAN ) GORNJA RASTEVICA 205 21/04/1931
61. BABIĆ MATILDA ( ÐURO ) B.J. JELAČIĆA 045 14/03/1932
62. BABIĆ PAVO ( ROK ) LAZE 202 29/06/1933
63. BABIĆ MIJO ( MATO ) BERAVAČKA GREDA 086 06/10/1933
64. BABIĆ MATO ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 046 02/09/1934
65. BABIĆ MATIJA ( JOSIP ) VLADIMIRA NAZORA 045 13/10/1936
66. BABIĆ MATIJA ( ŠIMO ) VLADIMIRA NAZORA 046 29/01/1937
67. BABIĆ MARIJA ( BLAŽ ) B.J. JELAČIĆA 011 14/08/1938
68. BABIĆ MANDA ( NIKOLA ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 043 23/02/1942
69. BABIĆ RUŽA ( STJEPAN ) B.J. JELAČIĆA 013 02/09/1943
70. BABIĆ MARIJA ( DJURO ) B.J. JELAČIĆA 015 17/03/1944
71. BABIĆ MARTIN ( LOVRO ) B.J. JELAČIĆA 015 12/11/1944
72. BABIĆ TEREZIJA ( ALDA ) VLADIMIRA NAZORA 305 06/10/1945
73. BABIĆ MATO ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 068 10/10/1945
74. BABIĆ PAVO ( MATIJKA ) SAJMIŠTE 004 14/06/1946
75. BABIĆ MARA ( JOZO ) SAJMIŠTE 004A 08/10/1947
76. BABIĆ MIRKO ( JAKOB ) B.J. JELAČIĆA 101 16/02/1948
77. BABIĆ MARIJA ( ÐURO ) VLADIMIRA NAZORA 161 18/08/1948
78. BABIĆ MIRKO ( MATIJA ) KRALJA TOMISLAVA 043 08/03/1950
79. BABIĆ MATIJA ( ŠIMO ) VLADIMIRA NAZORA 068 22/11/1950
80. BABIĆ STJEPAN ( MATO ) ČEVATOVO 001 22/07/1951
81. BABIĆ TERA ( MATO ) ČEVATOVO 001 23/03/1952
82. BABIĆ MARIJA ( IVAN ) B.J. JELAČIĆA 101 02/07/1953
83. BABIĆ MANDA ( MIRKO ) BRAĆE RADIĆA 148 05/02/1956
84. BABIĆ STJEPAN ( IVAN ) B.J. JELAČIĆA 081 04/02/1957
85. BABIĆ MATO ( MATO ) GORNJA RASTEVICA 205 11/08/1957
86. BABIĆ MARIJA ( ADAM ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 010 16/01/1959
87. BABIĆ MANDA ( STJEPAN ) B.J. JELAČIĆA 033 24/05/1959
88. BABIĆ SLAVKO ( ÐURO ) KRALJA TOMISLAVA 039 28/07/1959
89. BABIĆ STJEPAN ( PAVO ) LAZE 202 02/01/1960
90. BABIĆ MATO ( FRANJO ) B.J. JELAČIĆA 103 16/06/1960
91. BABIĆ MIRKO ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 305 01/08/1962
92. BABIĆ MARICA ( PEJO ) KRALJA TOMISLAVA 039 06/09/1962
93. BABIĆ MARIJA ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 263 30/03/1963
94. BABIĆ MANDA ( MARIJAN ) B.J. JELAČIĆA 045 11/05/1963
95. BABIĆ MIRKO ( ANDRIJA ) B.J. JELAČIĆA 013 12/05/1963
96. BABIĆ MIRKO ( STJEPAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 068 29/01/1964
97. BABIĆ MARIJA ( JOZO ) VLADIMIRA NAZORA 032 23/09/1964
98. BABIĆ MARIJA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 263 18/12/1964
99. BABIĆ MARTIN ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 032 14/10/1965
100. BABIĆ MIRKO ( FRANJO ) B.J. JELAČIĆA 103 28/03/1966--