Statistika

- klikni na foto za uvećanje -
slike ustupio Josip Lešić (adnađev)
Stanje duša na dan 31. prosinca 1993.
prikazano 1201 - 1300 od 4633

Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


PREZIME IME Ime oca ADRESA DATUM R.
1201. KATUŠIĆ MANDA ( IVAN ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 094 18/07/1929
1202. KATUŠIĆ MATIJA ( JOSIP ) MIJATA STOJANOVIĆA 148 30/08/1933
1203. KATUŠIĆ EVA ( JOSIP ) VLADIMIRA NAZORA 137 18/12/1933
1204. KATUŠIĆ FRANJO ( IVAN ) BRAĆE RADIĆA 014 03/10/1935
1205. KATUŠIĆ DJULA ( PAVAO ) BRAĆE RADIĆA 014 12/04/1936
1206. KATUŠIĆ MARIJA ( MIJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 148 24/05/1936
1207. KATUŠIĆ IVAN ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 225 12/05/1937
1208. KATUŠIĆ KATA ( MIJO ) VLADIMIRA NAZORA 225 05/11/1939
1209. KATUŠIĆ LOVRO ( MIJO ) ŠTITARSKA 006 23/08/1953
1210. KATUŠIĆ VALENTIN ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 120 11/02/1956
1211. KATUŠIĆ PERA ( STIPE ) ŠTITARSKA 006A 18/09/1956
1212. KATUŠIĆ MATO ( MIJO ) MATIJE GUPCA 008 24/02/1957
1213. KATUŠIĆ MARTIN ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 148 10/11/1957
1214. KATUŠIĆ IVAN ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 148 14/11/1958
1215. KATUŠIĆ ÐURO ( MIJO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 094 20/04/1961
1216. KATUŠIĆ MARICA ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 062 07/03/1962
1217. KATUŠIĆ ANA ( JOSIP ) MIJATA STOJANOVIĆA 148 22/09/1963
1218. KATUŠIĆ EVA ( IVO ) MIJATA STOJANOVIĆA 120 16/12/1963
1219. KATUŠIĆ MATO ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 148 04/08/1969
1220. KATUŠIĆ LJUBICA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 225 01/05/1971
1221. KATUŠIĆ TIHOMIR ( MARIJA ) BRAĆE RADIĆA 016 16/06/1974
1222. KATUŠIĆ TIHOMIR ( MARIJA ) BRAĆE RADIĆA 014 19/06/1974
1223. KATUŠIĆ KRISTIJAN ( LOVRO ) ŠTITARSKA 006 17/03/1977
1224. KATUŠIĆ TOMISLAV ( LOVRO ) ŠTITARSKA 006A 01/07/1979
1225. KATUŠIĆ ZORAN ( VALENTIN ) MIJATA STOJANOVIĆA 120 16/02/1982
1226. KATUŠIĆ JOSIP ( IVAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 148 18/09/1982
1227. KATUŠIĆ DANIJEL ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 094 12/01/1984
1228. KATUŠIĆ ANITA ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 094 24/09/1985
1229. KATUŠIĆ JULIJA ( VALENTIN ) MIJATA STOJANOVIĆA 120 05/10/1985
1230. KATUŠIĆ MARIJA ( IVAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 148 19/02/1986
1231. KATUŠIĆ IVAN ( LOVRO ) ŠTITARSKA 006 04/01/1989
1232. KATUŠIĆ KATARINA ( IVAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 148 07/03/1989
1233. KATUŠIĆ IVAN ( VALENTIN ) MIJATA STOJANOVIĆA 120 04/01/1992
1234. KATUŠIĆ VALENTINA ( VALENTIN ) MIJATA STOJANOVIĆA 120 04/01/1992
1235. KAURIN STIPO ( NIKOLA ) KLADAVAC 036 31/12/1931
1236. KAURIN VIDA ( MARIJAN ) KLADAVAC 036 31/01/1932
1237. KAURINOVIĆ SERAFIN ( JURO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 012 22/02/1900
1238. KAURINOVIĆ KATA ( NIKOLA ) B.J. JELAČIĆA 105D 03/05/1927
1239. KAURINOVIĆ GRGUR ( JOSIP ) B.J. JELAČIĆA 105E 02/03/1929
1240. KAURINOVIĆ ANTO ( SERAFIN ) KLADAVAC 009 02/08/1934
1241. KAURINOVIĆ LUCIJA ( IVO ) KLADAVAC 009 19/03/1937
1242. KAURINOVIĆ IVO ( SERAFIN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 012 22/08/1946
1243. KAURINOVIĆ RUŽICA ( JANJA ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 012 20/06/1951
1244. KAURINOVIĆ SERAFIN ( ANTE ) KLADAVAC 009 25/06/1958
1245. KAURINOVIĆ ANTE ( GRGO ) B.J. JELAČIĆA 105 17/01/1961
1246. KAURINOVIĆ ILIJA ( GRGA ) B.J. JELAČIĆA 105 19/07/1964
1247. KAURINOVIĆ SNJEŽANA ( FRANJO ) BRAĆE RADIĆA 196 27/10/1966
1248. KAURINOVIĆ TAJANA ( IVAN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 012 16/03/1978
1249. KAURINOVIĆ JOSIPA ( JOSIP ) B.J. JELAČIĆA 105 27/08/1985
1250. KAURINOVIĆ ADRIANA ( IVO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 012 09/09/1985
1251. KAURINOVIĆ TOMISLAV ( ANTE ) B.J. JELAČIĆA 105 24/01/1986
1252. KAURINOVIĆ IVAN ( JOSIP ) B.J. JELAČIĆA 105 27/12/1986
1253. KAURINOVIĆ DENIS ( ANTE ) BRAĆE RADIĆA 238 18/02/1988
1254. KAURINOVIĆ GREGOR ( ILIJA ) B.J. JELAČIĆA 105 27/01/1990
1255. KAURINOVIĆ DAVID ( ILIJA ) B.J. JELAČIĆA 005 08/05/1991
1256. KEDAČIĆ MANDA ( MIJO ) VLADIMIRA NAZORA 022 22/07/1905
1257. KEDAČIĆ ILIJA ( JOSIP ) KRALJA TOMISLAVA 006 26/07/1908
1258. KEDAČIĆ MATIJA ( ROKA ) VLADIMIRA NAZORA 073 26/01/1910
1259. KEDAČIĆ MANDA ( STJEPAN ) BRAĆE RADIĆA 011 13/04/1915
1260. KEDAČIĆ EVA ( PETAR ) BRAĆE RADIĆA 047 19/12/1921
1261. KEDAČIĆ IVAN ( STJEPAN ) MATIJE GUPCA 116 14/06/1923
1262. KEDAČIĆ STJEPAN ( STJEPAN ) BRAĆE RADIĆA 176 26/12/1925
1263. KEDAČIĆ LJUBICA ( FRANJO ) MATIJE GUPCA 116 20/08/1926
1264. KEDAČIĆ ANA ( JOSIP ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 026 28/02/1928
1265. KEDAČIĆ FRANJO ( STJEPAN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 026 02/12/1930
1266. KEDAČIĆ KATA ( ADAM ) BRAĆE RADIĆA 208 02/03/1931
1267. KEDAČIĆ KATA ( IVAN ) BRAĆE RADIĆA 190 12/02/1932
1268. KEDAČIĆ MATO ( MARIJAN ) BRAĆE RADIĆA 041 26/09/1932
1269. KEDAČIĆ REZA ( LOVRO ) BRAĆE RADIĆA 041 02/02/1933
1270. KEDAČIĆ MATIJA ( ILIJA ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 110 18/01/1935
1271. KEDAČIĆ MANDA ( LUKA ) MATIJE GUPCA 009 17/11/1936
1272. KEDAČIĆ MARIJA ( MARIJAN ) VLADIMIRA NAZORA 110 22/01/1938
1273. KEDAČIĆ MARIJAN ( MARIJAN ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 110 22/01/1938
1274. KEDAČIĆ JOSIP ( BLAŽ ) MATIJE GUPCA 009 24/02/1938
1275. KEDAČIĆ MATO ( STJEPAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 192 24/10/1939
1276. KEDAČIĆ MARIJA ( ANDRIJA ) MIJATA STOJANOVIĆA 192 18/03/1940
1277. KEDAČIĆ ANTUN ( MATIJA ) BRAĆE RADIĆA 228 06/01/1948
1278. KEDAČIĆ MATO ( STJEPAN ) ČEVATOVO 004 06/02/1951
1279. KEDAČIĆ ILINKA ( LUKA ) ČEVATOVO 005 14/12/1951
1280. KEDAČIĆ MANDA ( VALETA ) BRAĆE RADIĆA 228 03/06/1953
1281. KEDAČIĆ FRANJO ( IVAN ) MATIJE GUPCA 116 03/01/1956
1282. KEDAČIĆ MIROSLAV ( FRANJO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 026 18/02/1956
1283. KEDAČIĆ ANA ( ILIJA ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 026 19/06/1958
1284. KEDAČIĆ ZDENKA ( MATO ) MATIJE GUPCA 116 11/08/1961
1285. KEDAČIĆ IVICA ( MARIJAN ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 110 06/11/1965
1286. KEDAČIĆ LJUBICA ( KATA ) BRAĆE RADIĆA 228 26/09/1967
1287. KEDAČIĆ ZLATKO ( ANTUN ) BRAĆE RADIĆA 228 23/12/1972
1288. KEDAČIĆ ANICA ( ANTUN ) BRAĆE RADIĆA 228 28/04/1974
1289. KEDAČIĆ MAJDA ( MATO ) ČEVATOVO 005 20/06/1974
1290. KEDAČIĆ KATARINA ( MATO ) ČEVATOVO 005 10/01/1977
1291. KEDAČIĆ MARIO ( ANTUN ) BRAĆE RADIĆA 228 21/08/1977
1292. KEDAČIĆ SNJEŽANA ( ANTUN ) BRAĆE RADIĆA 188 21/08/1977
1293. KEDAČIĆ SANJA ( FRANJO ) MATIJE GUPCA 116 26/06/1982
1294. KEDAČIĆ IVAN ( FRANJO ) MATIJE GUPCA 116 15/06/1984
1295. KEDAČIĆ ANICA ( MATO ) B.J. JELAČIĆA 004 22/12/1988
1296. KEDAČIĆ KARLO ( MIROSLAV ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 026 13/08/1989
1297. KEDAČIĆ FRANCA ( IMRA ) BRAĆE RADIĆA 228 27/09/1897
1298. KENDA ANA ( DJURO ) VLADIMIRA NAZORA 159 12/07/1920
1299. KESIĆ PEJO ( MARKO ) KRALJA TOMISLAVA 039 25/05/1935
1300. KESIĆ JELA ( IVO ) KRALJA TOMISLAVA 039 14/10/1939--