Statistika

- klikni na foto za uvećanje -
slike ustupio Josip Lešić (adnađev)
Stanje duša na dan 31. prosinca 1993.
prikazano 1401 - 1500 od 4633

Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


PREZIME IME Ime oca ADRESA DATUM R.
1401. KNEŽEVIĆ IVAN ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 049 28/02/1947
1402. KNEŽEVIĆ ANTUN ( FRANJO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 021 14/06/1947
1403. KNEŽEVIĆ MARIJA ( STJEPAN ) B.J. JELAČIĆA 061 25/01/1948
1404. KNEŽEVIĆ FRANJO ( MATO ) BRAĆE RADIĆA 124 13/02/1948
1405. KNEŽEVIĆ KATA ( ANDRIJA ) KRALJA TOMISLAVA 043 27/04/1948
1406. KNEŽEVIĆ MATO ( JOSIP ) MIJATA STOJANOVIĆA 016 02/09/1948
1407. KNEŽEVIĆ MARIJA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 217 27/05/1949
1408. KNEŽEVIĆ MARIJA ( ANTUN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 023 29/06/1949
1409. KNEŽEVIĆ IVAN ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 339 01/12/1949
1410. KNEŽEVIĆ ANTUN ( ANDRIJA ) VLADIMIRA NAZORA 008 27/09/1950
1411. KNEŽEVIĆ BARA ( FRANJO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 036 29/12/1950
1412. KNEŽEVIĆ MATO ( MARIJAN ) KLASNO 003 20/05/1951
1413. KNEŽEVIĆ KATA ( PEJO ) BERAVAČKA GREDA 087 03/08/1951
1414. KNEŽEVIĆ SRBIJANKA ( IGNJAT ) MIJATA STOJANOVIĆA 016 18/03/1952
1415. KNEŽEVIĆ MIJO ( JOSIP ) ILIRSKOG PREPORODA 013 12/11/1952
1416. KNEŽEVIĆ IVAN ( IVAN ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 036 17/12/1952
1417. KNEŽEVIĆ ANICA ( ILIJA ) KRALJA TOMISLAVA 006 24/01/1953
1418. KNEŽEVIĆ IVAN ( MARIJAN ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 005 08/10/1953
1419. KNEŽEVIĆ TOMO ( ROK ) B.J. JELAČIĆA 049 02/01/1954
1420. KNEŽEVIĆ KATA ( JOSIP ) KLASNO 003 13/02/1954
1421. KNEŽEVIĆ STJEPAN ( FRANJO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 023 03/03/1954
1422. KNEŽEVIĆ ILIJA ( IVAN ) B.J. JELAČIĆA 053 05/03/1954
1423. KNEŽEVIĆ JOSIP ( MATO ) BRAĆE RADIĆA 108 18/03/1954
1424. KNEŽEVIĆ PETAR ( IVAN ) ILIRSKOG PREPORODA 005 25/09/1954
1425. KNEŽEVIĆ MANDA ( BLAŽ ) VLADIMIRA NAZORA 146 08/07/1955
1426. KNEŽEVIĆ FRANJO ( IVAN ) B.J. JELAČIĆA 025 07/09/1955
1427. KNEŽEVIĆ TIMA ( MUHAMED ) VLADIMIRA NAZORA 008 19/11/1955
1428. KNEŽEVIĆ MATO ( IVAN ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 016 06/02/1956
1429. KNEŽEVIĆ MATO ( FRANJO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 023 25/03/1956
1430. KNEŽEVIĆ ANKA ( ZVONIMIR ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 016 29/04/1956
1431. KNEŽEVIĆ ANTUN ( LUCA ) BRAĆE RADIĆA 054 15/06/1956
1432. KNEŽEVIĆ DJURDJA ( MARKO ) B.J. JELAČIĆA 053 25/06/1956
1433. KNEŽEVIĆ JOZO ( IVO ) KLASNO 001 22/12/1956
1434. KNEŽEVIĆ KATA ( JOSIP ) BRAĆE RADIĆA 108 02/09/1957
1435. KNEŽEVIĆ TEREZIJA ( ANTUN ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 036 23/09/1957
1436. KNEŽEVIĆ IVAN ( DJURO ) VLADIMIRA NAZORA 146 09/10/1957
1437. KNEŽEVIĆ MARICA ( MATO ) ILIRSKOG PREPORODA 013 10/07/1958
1438. KNEŽEVIĆ BARICA ( IVAN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 023 01/12/1958
1439. KNEŽEVIĆ ILIJA ( IVO ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 013 17/05/1959
1440. KNEŽEVIĆ MARINKO ( MARIJAN ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 005 22/05/1959
1441. KNEŽEVIĆ LUCIJA ( ANTO ) KLASNO 001 05/10/1959
1442. KNEŽEVIĆ RUŽA ( CVIJETIN ) VLADIMIRA NAZORA 339 25/02/1960
1443. KNEŽEVIĆ DJURO ( BARTOL ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 032 24/03/1960
1444. KNEŽEVIĆ ŽELJKO ( MIRKO ) MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 008A 25/05/1960
1445. KNEŽEVIĆ MATO ( ANDRIJA ) KRALJA TOMISLAVA 043 14/09/1960
1446. KNEŽEVIĆ LUCIJA ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 171 05/12/1960
1447. KNEŽEVIĆ SLAVKO ( IVO ) MATIJE GUPCA 036 09/04/1961
1448. KNEŽEVIĆ RUŽICA ( ANTUN ) BRAĆE RADIĆA 052 26/04/1961
1449. KNEŽEVIĆ RUŽA ( ILIJA ) B.J. JELAČIĆA 025 28/05/1961
1450. KNEŽEVIĆ JANJA ( ADAM ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 023 29/08/1961
1451. KNEŽEVIĆ ANDRIJA ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 171 25/09/1961
1452. KNEŽEVIĆ ÐURO ( FRANJO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 020 26/09/1961
1453. KNEŽEVIĆ KATA ( ANTUN ) MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 008A 29/04/1962
1454. KNEŽEVIĆ MATO ( IVAN ) BERAVA 049 14/11/1962
1455. KNEŽEVIĆ MARIJA ( STJEPAN ) VLADIMIRA NAZORA 114 28/01/1963
1456. KNEŽEVIĆ ANICA ( PAVO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 032 15/05/1963
1457. KNEŽEVIĆ ANTO ( IVO ) BRAĆE RADIĆA 182 06/06/1963
1458. KNEŽEVIĆ KATA ( ILIJA ) MATIJE GUPCA 036 17/06/1963
1459. KNEŽEVIĆ NADA ( ANTUN ) B.J. JELAČIĆA 049 27/09/1963
1460. KNEŽEVIĆ MIRKO ( IVAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 124 10/10/1963
1461. KNEŽEVIĆ NADA ( SLAVKO ) ILIRSKOG PREPORODA 005 07/01/1964
1462. KNEŽEVIĆ ANA ( ILIJA ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 020 12/03/1964
1463. KNEŽEVIĆ SNJEŽANA ( DJURO ) ČEVATOVO 000BB 07/06/1964
1464. KNEŽEVIĆ MARKO ( IVO ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 013 17/03/1965
1465. KNEŽEVIĆ EMILIJANA ( DJURO ) BRAĆE RADIĆA 182 16/06/1965
1466. KNEŽEVIĆ BRANKA ( JOSIP ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 022 08/06/1966
1467. KNEŽEVIĆ MIRKO ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 049 23/07/1966
1468. KNEŽEVIĆ MIROSLAV ( MATO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 036 14/10/1966
1469. KNEŽEVIĆ MATO ( BARTOL ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 030 26/02/1967
1470. KNEŽEVIĆ MARIJAN ( IVO ) SAVSKA 003A 17/01/1968
1471. KNEŽEVIĆ BLAŽENKA ( MARIJA ) B.J. JELAČIĆA 039 03/02/1968
1472. KNEŽEVIĆ IVAN ( IVAN ) BRAĆE RADIĆA 049 28/08/1968
1473. KNEŽEVIĆ IVO ( IVAN ) BERAVA 049 13/09/1968
1474. KNEŽEVIĆ PERO ( IVO ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 013 16/09/1968
1475. KNEŽEVIĆ IVAN ( ANTUN ) B.J. JELAČIĆA 061 01/01/1969
1476. KNEŽEVIĆ DRAGO ( MARIJAN ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 005 10/02/1969
1477. KNEŽEVIĆ ANICA ( ANTUN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 021 10/05/1969
1478. KNEŽEVIĆ RUŽICA ( ANDRIJA ) BERAVAČKA GREDA 087 18/05/1969
1479. KNEŽEVIĆ ZVJEZDANA ( ANDRIJA ) BERAVAČKA GREDA 087 16/04/1970
1480. KNEŽEVIĆ IVO ( FRANJO ) VLADIMIRA NAZORA 157 06/05/1970
1481. KNEŽEVIĆ TOMO ( ANDRIJA ) BERAVAČKA GREDA 087 18/12/1970
1482. KNEŽEVIĆ ZDRAVKO ( JAKOB ) VLADIMIRA NAZORA 185 10/01/1972
1483. KNEŽEVIĆ LJILJANA ( MIRKO ) BRAĆE RADIĆA 047 30/07/1972
1484. KNEŽEVIĆ BRANKO ( ANDRIJA ) BERAVAČKA GREDA 087 26/04/1973
1485. KNEŽEVIĆ LIDIJA ( ILIJA ) SAVSKA 003A 04/05/1973
1486. KNEŽEVIĆ GORDANA ( DRAGOLJUB ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 005 05/08/1973
1487. KNEŽEVIĆ ŽELJKO ( ANTUN ) B.J. JELAČIĆA 061 16/08/1973
1488. KNEŽEVIĆ BARICA ( ANTUN ) NOŽICE 113 24/01/1974
1489. KNEŽEVIĆ LJUBICA ( MATO ) ŠTITARSKA 007 27/02/1974
1490. KNEŽEVIĆ DRAŽEN ( ANDRIJA ) MIJATA STOJANOVIĆA 009 22/05/1974
1491. KNEŽEVIĆ MARIJA ( MARKO ) VLADIMIRA NAZORA 267 22/08/1974
1492. KNEŽEVIĆ FRANJO ( STIPO ) VLADIMIRA NAZORA 114 01/10/1974
1493. KNEŽEVIĆ JADRANKA ( MATO ) KRALJA TOMISLAVA 006 04/10/1974
1494. KNEŽEVIĆ VESNA ( MARKO ) VLADIMIRA NAZORA 267 16/01/1976
1495. KNEŽEVIĆ MIHAELA ( MIJO ) ILIRSKOG PREPORODA 013 31/03/1976
1496. KNEŽEVIĆ MARIJA ( ILIJA ) B.J. JELAČIĆA 053 22/06/1976
1497. KNEŽEVIĆ KATICA ( FRANJO ) VLADIMIRA NAZORA 157 28/06/1976
1498. KNEŽEVIĆ DEJAN ( JOZO ) KLASNO 001A 28/08/1976
1499. KNEŽEVIĆ ANTUN ( IVAN ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 036 26/04/1977
1500. KNEŽEVIĆ VESNA ( MATO ) KLASNO 003 15/08/1977--