Statistika

- klikni na foto za uvećanje -
slike ustupio Josip Lešić (adnađev)
Stanje duša na dan 31. prosinca 1993.
prikazano 1501 - 1600 od 4633

Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


PREZIME IME Ime oca ADRESA DATUM R.
1501. KNEŽEVIĆ ZDRAVKO ( MATO ) KRALJA TOMISLAVA 006 24/10/1977
1502. KNEŽEVIĆ ANICA ( ILIJA ) B.J. JELAČIĆA 053 16/12/1977
1503. KNEŽEVIĆ FRANJO ( JOSIP ) BRAĆE RADIĆA 124 13/01/1978
1504. KNEŽEVIĆ KATA ( ANTUN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 021 24/08/1978
1505. KNEŽEVIĆ JADRANKA ( IVAN ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 036 03/12/1978
1506. KNEŽEVIĆ MARIJANA ( STJEPAN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 023 17/02/1979
1507. KNEŽEVIĆ DANIJELA ( JOZO ) KLASNO 001 13/04/1979
1508. KNEŽEVIĆ MARIO ( MATO ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 016 17/06/1979
1509. KNEŽEVIĆ MARIO ( ANTUN ) BRAĆE RADIĆA 054 20/11/1979
1510. KNEŽEVIĆ MIRELA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 339 07/01/1980
1511. KNEŽEVIĆ KATICA ( MIJO ) ILIRSKOG PREPORODA 013 12/03/1980
1512. KNEŽEVIĆ MARIJA ( JOSIP ) BRAĆE RADIĆA 124 28/04/1980
1513. KNEŽEVIĆ MIRKO ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 036 14/07/1980
1514. KNEŽEVIĆ MANDICA ( MATO ) KLASNO 001 11/08/1980
1515. KNEŽEVIĆ IVAN ( SLAVKO ) MATIJE GUPCA 036 04/01/1981
1516. KNEŽEVIĆ JADRANKA ( STJEPAN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 023 23/01/1981
1517. KNEŽEVIĆ TIHOMIR ( ANDRIJA ) VLADIMIRA NAZORA 231 04/02/1981
1518. KNEŽEVIĆ SILVIJA ( TOMO ) B.J. JELAČIĆA 049 19/04/1981
1519. KNEŽEVIĆ JOSIP ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 036 07/09/1981
1520. KNEŽEVIĆ MARIJANA ( ANTUN ) BRAĆE RADIĆA 052 08/01/1982
1521. KNEŽEVIĆ MARINA ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 016 07/03/1982
1522. KNEŽEVIĆ IVAN ( MATO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 023 26/04/1982
1523. KNEŽEVIĆ MARTIN ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 036 21/08/1982
1524. KNEŽEVIĆ MIRO ( ANTUN ) KRALJA TOMISLAVA 043 24/09/1982
1525. KNEŽEVIĆ IVICA ( ILIJA ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 013 10/02/1983
1526. KNEŽEVIĆ KATARINA ( MATO ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 016 24/02/1983
1527. KNEŽEVIĆ MATO ( ILIJA ) B.J. JELAČIĆA 053 02/03/1983
1528. KNEŽEVIĆ ANÐELKA ( IVO ) ŠTITARSKA 002 13/05/1983
1529. KNEŽEVIĆ ANA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 146 26/06/1983
1530. KNEŽEVIĆ SLAVEN ( ŽELJKO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 052 11/07/1983
1531. KNEŽEVIĆ MARIJA ( TOMO ) B.J. JELAČIĆA 049 12/09/1983
1532. KNEŽEVIĆ NINA ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 016 14/09/1983
1533. KNEŽEVIĆ ZDRAVKO ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 036 01/10/1983
1534. KNEŽEVIĆ ADRIJANA ( ANDRIJA ) VLADIMIRA NAZORA 231 04/10/1983
1535. KNEŽEVIĆ IVAN ( JOZO ) KLASNO 001 10/10/1983
1536. KNEŽEVIĆ SUZANA ( FATIMA ) KRALJA TOMISLAVA 009 18/02/1984
1537. KNEŽEVIĆ SLAÐANA ( SLAVKO ) MATIJE GUPCA 036 07/11/1984
1538. KNEŽEVIĆ DARKO ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 036 09/11/1984
1539. KNEŽEVIĆ IVANA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 146 12/12/1984
1540. KNEŽEVIĆ SONJA ( FRANJO ) BRAĆE RADIĆA 124 28/02/1985
1541. KNEŽEVIĆ BLAŽENKA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 146 12/01/1986
1542. KNEŽEVIĆ ANICA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 036 25/01/1986
1543. KNEŽEVIĆ ADAM ( ANTUN ) KRALJA TOMISLAVA 043 10/02/1986
1544. KNEŽEVIĆ MARINA ( MATO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 023 26/02/1986
1545. KNEŽEVIĆ TENA ( ŽELJKO ) MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 008 29/03/1986
1546. KNEŽEVIĆ ROBERT ( ANTO ) BRAĆE RADIĆA 182 27/10/1986
1547. KNEŽEVIĆ ANA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 146 02/02/1987
1548. KNEŽEVIĆ ZDRAVKO ( FRANJO ) B.J. JELAČIĆA 047 05/02/1987
1549. KNEŽEVIĆ VESNA ( TOMO ) B.J. JELAČIĆA 049 25/09/1987
1550. KNEŽEVIĆ MLADEN ( ÐURO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 020 03/10/1987
1551. KNEŽEVIĆ KATARINA ( ANDRIJA ) VLADIMIRA NAZORA 231 08/01/1988
1552. KNEŽEVIĆ IVAN ( ÐURO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 032 07/03/1988
1553. KNEŽEVIĆ ÐURO ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 146 14/06/1988
1554. KNEŽEVIĆ IVANA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 036 20/10/1988
1555. KNEŽEVIĆ ANTONIJA ( ANTO ) BRAĆE RADIĆA 182 22/12/1988
1556. KNEŽEVIĆ DAVOR ( ÐURO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 022 07/09/1989
1557. KNEŽEVIĆ ILIJA ( SLAVKO ) MATIJE GUPCA 036 14/12/1989
1558. KNEŽEVIĆ RUŽICA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 036 14/02/1990
1559. KNEŽEVIĆ ÐUKA ( ÐURO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 032 03/04/1990
1560. KNEŽEVIĆ BRANKO ( ILIJA ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 013 08/06/1990
1561. KNEŽEVIĆ MAGDALENA ( MATO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 023 25/06/1990
1562. KNEŽEVIĆ MAGDALENA ( MARKO ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 013 01/01/1991
1563. KNEŽEVIĆ IVAN ( PETAR ) ILIRSKOG PREPORODA 005 03/01/1991
1564. KNEŽEVIĆ PETAR ( IVAN ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 036 11/06/1991
1565. KNEŽEVIĆ HRVOJE ( ÐURO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 020 15/09/1991
1566. KNEŽEVIĆ MATEA ( MARKO ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 013 19/10/1992
1567. KNEŽEVIĆ KATARINA ( JOZO ) KLASNO 001 21/11/1992
1568. KNEŽEVIĆ MARINA ( MATO ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 016 30/01/1993
1569. KNEŽEVIĆ MARIJA ( IVAN ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 036 06/03/1993
1570. KNEŽEVIĆ IVANA ( PETAR ) ILIRSKOG PREPORODA 005 05/04/1993
1571. KNEŽEVIĆ-ÐURKOVIĆ MATO ( MARIJAN ) KLASNO 011 22/05/1914
1572. KNEŽEVIĆ-ÐURKOVIĆ ANTO ( PEJO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 011 21/08/1922
1573. KOBAŠ MARIJA ( TUNJO ) SAJMIŠTE 021 11/04/1909
1574. KOBAŠ MIKA ( TUNJO ) NOŽICE 100 16/10/1924
1575. KOBAŠ MARA ( ÐURO ) NOŽICE 100 11/08/1928
1576. KOBAŠ ANTUN ( MIKA ) NOŽICE 100 15/01/1950
1577. KOBAŠ IVO ( MIKA ) SAJMIŠTE 027 17/08/1951
1578. KOBAŠ ILJO ( MIKA ) VLADIMIRA NAZORA 079 04/02/1953
1579. KOBAŠ KATA ( PAVO ) SAJMIŠTE 027 04/09/1954
1580. KOBAŠ ANA ( IVO ) VLADIMIRA NAZORA 108 19/09/1954
1581. KOBAŠ MARIJA ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 188 12/01/1957
1582. KOBAŠ MARIJA ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 188 12/01/1957
1583. KOBAŠ ÐURO ( MIKA ) NOŽICE 100 14/05/1965
1584. KOBAŠ MARIJA ( STJEPAN ) NOŽICE 100 06/09/1965
1585. KOBAŠ DANIEL ( ILJO ) VLADIMIRA NAZORA 079 24/10/1974
1586. KOBAŠ MIROSLAV ( IVO ) SAJMIŠTE 000 23/09/1975
1587. KOBAŠ ROKICA ( PAVO ) SAVSKA 009 27/02/1976
1588. KOBAŠ MERI ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 108 25/11/1977
1589. KOBAŠ MANUELA ( IVAN ) SAJMIŠTE 027 02/11/1980
1590. KOBAŠ DANIJELA ( ÐURO ) NOŽICE 100 25/07/1987
1591. KOBAŠ MANUELA ( ÐURO ) NOŽICE 100 01/07/1989
1592. KOBAŠ DANIEL ( ÐURO ) NOŽICE 100 11/03/1992
1593. KOCIĆ TERZA ( ANTUN ) MIJATA STOJANOVIĆA 114 26/09/1906
1594. KOKANOVIĆ IVAN ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 201 30/12/1915
1595. KOKANOVIĆ ANA ( BLAŽ ) VLADIMIRA NAZORA 071 20/02/1925
1596. KOKANOVIĆ JOSIP ( STJEPAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 086 31/03/1928
1597. KOKANOVIĆ MATIJKA ( ANTUN ) MIJATA STOJANOVIĆA 086 14/02/1929
1598. KOKANOVIĆ LJUBICA ( IVAN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 040 10/08/1940
1599. KOKANOVIĆ MANDA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 201 06/08/1946
1600. KOKANOVIĆ ŠIMO ( IVAN ) BRAĆE RADIĆA 005 23/10/1950--