Statistika

- klikni na foto za uvećanje -
slike ustupio Josip Lešić (adnađev)
Stanje duša na dan 31. prosinca 1993.
prikazano 1601 - 1700 od 4633

Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


PREZIME IME Ime oca ADRESA DATUM R.
1601. KOKANOVIĆ IVAN ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 267 11/11/1953
1602. KOKANOVIĆ ANTUN ( JOSIP ) MIJATA STOJANOVIĆA 086 11/01/1955
1603. KOKANOVIĆ MANDA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 022 15/03/1956
1604. KOKANOVIĆ MARA ( ANTO ) BRAĆE RADIĆA 005 04/10/1957
1605. KOKANOVIĆ VALETA ( ILIJA ) VLADIMIRA NAZORA 103 11/11/1957
1606. KOKANOVIĆ LJUBICA ( ANTUN ) MIJATA STOJANOVIĆA 086 22/02/1965
1607. KOKANOVIĆ IVANA ( ŠIMO ) BABINA GREDA 000 10/09/1984
1608. KOKANOVIĆ ANÐELA ( VALETA ) VLADIMIRA NAZORA 103 02/10/1984
1609. KOKANOVIĆ IVAN ( ŠIMO ) BRAĆE RADIĆA 016 26/02/1986
1610. KOKANOVIĆ ŽELJKO ( ANTUN ) MIJATA STOJANOVIĆA 086 20/02/1987
1611. KOKANOVIĆ IRENA ( ANTUN ) MIJATA STOJANOVIĆA 086 18/11/1990
1612. KOKANOVIĆ ANTUN ( ŠIMO ) BRAĆE RADIĆA 016A 21/10/1991
1613. KOLAR MARIJA ( LUKA ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 081 12/09/1948
1614. KOLOVRAT STIPAN ( IVAN ) B.J. JELAČIĆA 069 01/08/1903
1615. KOLOVRAT CVITA ( MATO ) B.J. JELAČIĆA 069 28/03/1909
1616. KOLOVRAT MIRKO ( STIPO ) KLASNO 004 29/06/1934
1617. KOLOVRAT ANA ( NIKOLA ) KLASNO 004 29/10/1942
1618. KOLOVRAT ANA ( NIKOLA ) KLASNO 004 31/10/1942
1619. KOLOVRAT ANTUN ( STIPO ) B.J. JELAČIĆA 001 04/05/1949
1620. KOLOVRAT LJUBICA ( ALEKSA ) B.J. JELAČIĆA 001 06/11/1956
1621. KOLOVRAT MARIJA ( MIRKO ) KLASNO 004 22/04/1963
1622. KOLOVRAT ANTO ( MIRKO ) KLASNO 004 05/02/1965
1623. KOLOVRAT ANKICA ( MIRKO ) KLASNO 004 25/10/1972
1624. KOLOVRAT MARIJA ( ANTUN ) B.J. JELAČIĆA 001 04/11/1991
1625. KOPAČ MATO ( JURE ) MATIJE GUPCA 090 01/11/1910
1626. KOPIĆ KATA ( PAVO ) VLADIMIRA NAZORA 152 30/10/1902
1627. KOPIĆ MARIJA ( PETAR ) VLADIMIRA NAZORA 138 25/01/1903
1628. KOPIĆ MANDA ( FRANJO ) VLADIMIRA NAZORA 283 16/01/1904
1629. KOPIĆ ILIJA ( PETAR ) VLADIMIRA NAZORA 118 01/07/1909
1630. KOPIĆ IVAN ( IMRA ) VLADIMIRA NAZORA 121 18/06/1910
1631. KOPIĆ MARIJA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 225 01/08/1910
1632. KOPAČ ANTONIJA ( MIJO ) MATIJE GUPCA 090 20/12/1910
1633. KOPIĆ GJURGJA ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 329 25/03/1911
1634. KOPIĆ LUCA ( MARIJAN ) SAJMIŠTE 076 09/04/1911
1635. KOPIĆ ANA ( ILIJA ) VLADIMIRA NAZORA 121 17/06/1911
1636. KOPIĆ PETRA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 111 08/08/1912
1637. KOPIĆ MARIJA ( IMRA ) VLADIMIRA NAZORA 221 12/03/1913
1638. KOPIĆ STANA ( MARIJAN ) MATIJE GUPCA 009 15/04/1913
1639. KOPIĆ MARIJA ( MIJO ) VLADIMIRA NAZORA 373 01/05/1913
1640. KOPIĆ KLARA ( ÐURO ) VLADIMIRA NAZORA 118 04/08/1913
1641. KOPIĆ DJURO ( STJEPAN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 033 09/04/1914
1642. KOPIĆ MATO ( ÐURO ) B.J. JELAČIĆA 041 06/09/1914
1643. KOPIĆ BARBARA ( ANDRIJA ) VLADIMIRA NAZORA 219 24/11/1914
1644. KOPIĆ RUŽA ( FRANJO ) VLADIMIRA NAZORA 217 31/10/1915
1645. KOPIĆ RUŽA ( GABRA ) B.J. JELAČIĆA 041 30/05/1916
1646. KOPIĆ MATIJKA ( FRANJO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 033 18/09/1917
1647. KOPIĆ ANA ( MIJO ) BRAĆE RADIĆA 051 09/05/1918
1648. KOPIĆ ILIJA ( MATO ) ŠTITARSKA 024 18/06/1918
1649. KOPIĆ ANICA ( JOZO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 037 28/10/1918
1650. KOPIĆ IVAN ( DJURO ) NOŽICE 118 24/02/1919
1651. KOPIĆ JAKOB ( ANDRIJA ) VLADIMIRA NAZORA 265 21/07/1919
1652. KOPIĆ JOSIP ( STJEPAN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 031 04/02/1920
1653. KOPIĆ MATIJA ( MATO ) MATIJE GUPCA 015 04/03/1920
1654. KOPIĆ KATA ( MARIJAN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 031 06/06/1920
1655. KOPIĆ RUŽA ( IVO ) VLADIMIRA NAZORA 149 18/06/1920
1656. KOPIĆ ANTUN ( IVAN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 037 13/01/1921
1657. KOPIĆ MARTA ( ÐURO ) NOVO NASELJE 007 13/06/1921
1658. KOPIĆ ANA ( MANDA ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 045 28/05/1923
1659. KOPIĆ MANDA ( NIKOLA ) NOŽICE 118 30/06/1923
1660. KOPIĆ MARIJA ( TOMO ) VLADIMIRA NAZORA 044 09/01/1924
1661. KOPIĆ IVAN ( BOŽO ) VLADIMIRA NAZORA 092 05/03/1924
1662. KOPIĆ IVAN ( IVO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 057 15/05/1924
1663. KOPIĆ IVAN ( FRANJO ) VLADIMIRA NAZORA 323 17/08/1924
1664. KOPIĆ KATA ( STJEPAN ) VLADIMIRA NAZORA 164 23/11/1924
1665. KOPIĆ BARBARA ( FABIJAN ) VLADIMIRA NAZORA 247 03/12/1924
1666. KOPIĆ STJEPAN ( PAVAO ) VLADIMIRA NAZORA 164 18/05/1925
1667. KOPIĆ ANA ( MATO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 057 20/07/1925
1668. KOPIĆ MARIJA ( JOSO ) VLADIMIRA NAZORA 153 08/12/1925
1669. KOPIĆ DJURO ( LUKA ) VLADIMIRA NAZORA 195 18/03/1926
1670. KOPIĆ RUŽA ( JOZO ) SAJMIŠTE 029 22/05/1926
1671. KOPIĆ MANDA ( PETAR ) VLADIMIRA NAZORA 299 05/06/1926
1672. KOPIĆ KATA ( JOSIP ) VLADIMIRA NAZORA 013 19/12/1926
1673. KOPIĆ TUNJO ( IVO ) NOŽICE 000 15/03/1927
1674. KOPIĆ ANICA ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 263 24/03/1927
1675. KOPIĆ IVAN ( PAVO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 152 17/01/1928
1676. KOPIĆ ANA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 152 30/06/1928
1677. KOPIĆ MATO ( KATA ) VLADIMIRA NAZORA 105 07/12/1928
1678. KOPIĆ MATO ( IMRA ) VLADIMIRA NAZORA 167 15/02/1929
1679. KOPIĆ PETAR ( ÐURO ) NOŽICE 118A 03/03/1929
1680. KOPIĆ RUŽA ( ANDRIJA ) VLADIMIRA NAZORA 265 13/03/1929
1681. KOPIĆ ANA ( STJEPAN ) VLADIMIRA NAZORA 167 14/12/1930
1682. KOPIĆ ANA ( STJEPAN ) VLADIMIRA NAZORA 227 14/12/1930
1683. KOPIĆ IVO ( ANDRIJA ) VLADIMIRA NAZORA 011 01/06/1931
1684. KOPIĆ JAKOB ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 087 30/04/1932
1685. KOPIĆ FRANCISKA ( ANTUN ) MATIJE GUPCA 066 31/08/1932
1686. KOPIĆ IVAN ( DJURO ) VLADIMIRA NAZORA 225 09/12/1932
1687. KOPIĆ MARIJA ( ANDRIJA ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 092 01/02/1933
1688. KOPIĆ MANDA ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 295 20/05/1933
1689. KOPIĆ ADAM ( DJURO ) NOŽICE 117 20/12/1933
1690. KOPIĆ MIRKO ( ÐURO ) VLADIMIRA NAZORA 321 20/10/1934
1691. KOPIĆ ANTUN ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 295 01/11/1934
1692. KOPIĆ MATO ( ANTO ) SAJMIŠTE 029 16/05/1935
1693. KOPIĆ KATA ( JAKOB ) VLADIMIRA NAZORA 011 07/11/1935
1694. KOPIĆ KATA ( BARTOL ) VLADIMIRA NAZORA 321 02/04/1936
1695. KOPIĆ IVAN ( TOMO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 136 04/09/1936
1696. KOPIĆ BARA ( TOMO ) NOŽICE 117 12/11/1936
1697. KOPIĆ MARIJA ( MARKO ) VLADIMIRA NAZORA 087 25/08/1938
1698. KOPIĆ IVO ( ANDRIJA ) VLADIMIRA NAZORA 005 01/06/1939
1699. KOPIĆ MARIJA ( DJURO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 138 16/08/1939
1700. KOPIĆ ANDRIJA ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 299 30/11/1939--