Statistika

- klikni na foto za uvećanje -
slike ustupio Josip Lešić (adnađev)
Stanje duša na dan 31. prosinca 1993.
prikazano 1801 - 1900 od 4633

Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


PREZIME IME Ime oca ADRESA DATUM R.
1801. KOTURIĆ KATARINA ( MARIJAN ) SAVSKA 022 02/10/1989
1802. KOTURIĆ MATO ( ILJO ) VLADIMIRA NAZORA 078 07/03/1990
1803. KOTURIĆ TONI ( ANTO ) ŠTITARSKA 003B 16/09/1991
1804. KOTURIĆ STIVEN ( MIRKO ) ŠTITARSKA 036 23/03/1992
1805. KOTURIĆ ANITA ( ANTO ) ŠTITARSKA 003 30/12/1992
1806. KOVAČEVIĆ ANTUN ( ANTUN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 009 12/01/1933
1807. KOVAČEVIĆ MATIJKA ( ANTUN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 009 12/01/1933
1808. KOVAČEVIĆ DJURO ( ANTUN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 009 29/03/1940
1809. KOVAČIĆ DARIO ( ZLATKO ) KRALJA TOMISLAVA 004 02/04/1987
1810. KRALJ MARIJA ( PETAR ) KLADAVAC 000 17/10/1964
1811. KRETIĆ JOSIP ( BRANKO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 156 20/02/1961
1812. KRETIĆ ZDENKA ( JOSIP ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 156 30/07/1963
1813. KRNIĆ MARIJA ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 040 02/09/1906
1814. KRNIĆ VINKO ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 032 24/05/1908
1815. KRNIĆ ANKA ( ANDRIJA ) MIJATA STOJANOVIĆA 084 21/06/1909
1816. KRNIĆ LOVRO ( VALETA ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 079 10/08/1912
1817. KRNIĆ KATA ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 032 21/02/1914
1818. KRNIĆ MARIJA ( IVO ) MIJATA STOJANOVIĆA 090 06/01/1915
1819. KRNIĆ MARIJAN ( JOSIP ) MIJATA STOJANOVIĆA 029 01/08/1916
1820. KRNIĆ MARIJA ( JOSIP ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 079 21/03/1920
1821. KRNIĆ MANDA ( ANTUN ) MIJATA STOJANOVIĆA 092 29/05/1928
1822. KRNIĆ MIRKO ( IVAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 092 19/11/1928
1823. KRNIĆ IVAN ( VINKO ) MIJATA STOJANOVIĆA 030 25/06/1938
1824. KRNIĆ IVO ( MARIJAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 070 11/09/1938
1825. KRNIĆ ADAM ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 040 21/12/1939
1826. KRNIĆ ANTUN ( ADAM ) MIJATA STOJANOVIĆA 084 01/01/1941
1827. KRNIĆ FEMA ( STJEPAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 040 10/02/1942
1828. KRNIĆ KATA ( IVAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 030 11/04/1943
1829. KRNIĆ MARIJA ( MARIJA ) MIJATA STOJANOVIĆA 070 02/06/1944
1830. KRNIĆ EVA ( IVAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 084 02/02/1945
1831. KRNIĆ ILIJA ( LOVRO ) SAJMIŠTE 010 06/07/1945
1832. KRNIĆ RUŽA ( FRANJO ) SAJMIŠTE 010 08/05/1946
1833. KRNIĆ MATO ( VINKO ) MIJATA STOJANOVIĆA 032 25/05/1946
1834. KRNIĆ DJURO ( MARIJAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 029 17/03/1947
1835. KRNIĆ DRAGICA ( ALOJZ ) MIJATA STOJANOVIĆA 029 14/06/1947
1836. KRNIĆ KATA ( JAKOB ) MIJATA STOJANOVIĆA 032 08/11/1947
1837. KRNIĆ MARIJA ( ANTUN ) MIJATA STOJANOVIĆA 070 29/11/1960
1838. KRNIĆ FRANJO ( IVO ) MIJATA STOJANOVIĆA 070 25/09/1961
1839. KRNIĆ ANICA ( MIRKO ) MIJATA STOJANOVIĆA 092 01/01/1962
1840. KRNIĆ IVO ( ANTUN ) MIJATA STOJANOVIĆA 084 02/07/1964
1841. KRNIĆ KATICA ( ADAM ) MIJATA STOJANOVIĆA 040 07/02/1965
1842. KRNIĆ MARIJA ( ANTUN ) MIJATA STOJANOVIĆA 084 07/01/1969
1843. KRNIĆ JOSIP ( ILIJA ) SAJMIŠTE 010 19/03/1969
1844. KRNIĆ MATO ( ADAM ) MIJATA STOJANOVIĆA 040 02/02/1970
1845. KRNIĆ MARIJAN ( ÐURO ) MIJATA STOJANOVIĆA 029 30/07/1970
1846. KRNIĆ JADRANKA ( ÐURO ) SAVSKA 019A 20/10/1972
1847. KRNIĆ SUZANA ( ILIJA ) SAJMIŠTE 010 13/03/1974
1848. KRNIĆ ZDRAVKO ( ÐURO ) MIJATA STOJANOVIĆA 029 30/08/1974
1849. KRNIĆ IVICA ( IVAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 030 18/09/1974
1850. KRNIĆ MARINA ( ILIJA ) SAJMIŠTE 010 11/12/1976
1851. KRNIĆ DRAŽENKA ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 070 10/07/1981
1852. KRNIĆ IVANA ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 070 01/10/1982
1853. KRNIĆ IVICA ( ÐURO ) MIJATA STOJANOVIĆA 029 18/12/1984
1854. KRNIĆ DAJANA ( IVO ) MIJATA STOJANOVIĆA 084 07/11/1987
1855. KRNIĆ MARINA ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 070 04/03/1990
1856. KRNJIĆ DIJANA ( MIRKO ) VLADIMIRA NAZORA 000 29/07/1971
1857. KRNJIĆ MARIELA ( ŽARKO ) VLADIMIRA NAZORA 054 14/10/1992
1858. KRŠIĆ JURO ( MATO ) SAVSKA 019A 07/02/1956
1859. KRŠIĆ KATA ( MATO ) SAVSKA 019A 11/11/1960
1860. KRŠIĆ MATO ( JURO ) SAVSKA 019A 01/08/1985
1861. KRŠIĆ MARINA ( JURO ) SAVSKA 019A 08/03/1987
1862. KUJUNDŽIĆ JOSIP ( ANTE ) NOVO NASELJE 011 17/03/1949
1863. KUJUNDŽIĆ ANTE ( ANTE ) NOVO NASELJE 013 22/06/1950
1864. KUJUNDŽIĆ MARIJA ( ANDRIJA ) NOVO NASELJE 011 03/01/1953
1865. KUJUNDŽIĆ MARIJA ( MILKA ) NOVO NASELJE 013 28/08/1954
1866. KUJUNDŽIĆ MLADEN ( JOSIP ) NOVO NASELJE 011 05/08/1971
1867. KUJUNDŽIĆ MARIO ( ANTUN ) NOVO NASELJE 013 29/11/1972
1868. KUJUNDŽIĆ GORAN ( JOSIP ) NOVO NASELJE 011 28/09/1975
1869. KUJUNDŽIĆ DAVOR ( ANTE ) NOVO NASELJE 013 22/10/1975
1870. KULIŠIĆ KATA ( JOSO ) VLADIMIRA NAZORA 080 07/08/1911
1871. KULOVLJAK DJURO ( ANTUN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 046 03/04/1917
1872. KULOVLJAK MATO ( DJURO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 046 06/02/1963
1873. KULOVLJAK KATICA ( MATO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 046 21/11/1965
1874. KULOVLJAK ALEN ( MATO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 046 23/02/1990
1875. KYAS KATA ( STIPA ) VLADIMIRA NAZORA 114 21/08/1968
1876. LUCIĆ MARIJA ( ILIJA ) MATIJE GUPCA 025 10/01/1918
1877. LUCIĆ MARKO ( IVO ) ŠTITARSKA 016 10/09/1923
1878. LUCIĆ JOSO ( IVO ) ŠTITARSKA 007 16/03/1926
1879. LUCIĆ MANDA ( MIJO ) ŠTITARSKA 007 06/06/1927
1880. LUCIĆ IVO ( IVO ) ŠTITARSKA 016 24/10/1928
1881. LUCIĆ KATA ( PEJO ) SAVSKA 019 08/06/1929
1882. LUCIĆ PEJO ( IVO ) VLADIMIRA NAZORA 285 04/12/1929
1883. LUCIĆ KATA ( MARIJAN ) VLADIMIRA NAZORA 285 17/02/1932
1884. LUCIĆ MARIJA ( IVAN ) ŠTITARSKA 016 19/08/1932
1885. LUCIĆ MARKO ( MARIJAN ) SAVSKA 019 04/09/1933
1886. LUCIĆ IVAN ( MATO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 176 25/11/1943
1887. LUCIĆ MANDA ( MATO ) MATIJE GUPCA 025 24/04/1945
1888. LUCIĆ KATA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 090 05/07/1946
1889. LUCIĆ RUŽA ( MARIJAN ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 176 01/03/1948
1890. LUCIĆ STANKO ( MARKO ) SAVSKA 019 30/03/1955
1891. LUCIĆ KATA ( MATO ) SAVSKA 019 15/08/1956
1892. LUCIĆ IVO ( PEJO ) VLADIMIRA NAZORA 285 09/02/1958
1893. LUCIĆ IVAN ( JOSIP ) ŠTITARSKA 007 26/08/1958
1894. LUCIĆ MARICA ( ÐURO ) ŠTITARSKA 007 21/10/1958
1895. LUCIĆ FRANJO ( IVAN ) ŠTITARSKA 016 10/11/1958
1896. LUCIĆ MARIJA ( PEJO ) VLADIMIRA NAZORA 285 27/11/1960
1897. LUCIĆ STJEPAN ( IVO ) GRANICE 000 29/03/1964
1898. LUCIĆ LJUBICA ( IVO ) ŠTITARSKA 016 20/09/1966
1899. LUCIĆ STJEPAN ( ÐURO ) VLADIMIRA NAZORA 379 02/01/1967
1900. LUCIĆ MARIJA ( JOSIP ) ŠTITARSKA 016 06/01/1968--