Statistika

- klikni na foto za uvećanje -
slike ustupio Josip Lešić (adnađev)
Stanje duša na dan 31. prosinca 1993.
prikazano 2501 - 2600 od 4633

Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


PREZIME IME Ime oca ADRESA DATUM R.
2501. ROŠIĆ PETAR ( MARKO ) SAVSKA 015 02/12/1987
2502. RUDEŽ STIPE ( ANDRIJA ) VLADIMIRA NAZORA 128 24/09/1926
2503. RUDEŽ DANA ( JOZO ) VLADIMIRA NAZORA 128 03/07/1933
2504. RUDEŽ IVICA ( STIPE ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 128 31/01/1967
2505. SALIHOVIĆ RUŽA ( ANTUN ) KRALJA TOMISLAVA 029 19/03/1953
2506. SALIHOVIĆ DAMIR ( RASIM ) KRALJA TOMISLAVA 029 11/08/1983
2507. SAMARDŽIĆ MARIJA ( FRANJO ) LIPOVCI 291 01/11/1969
2508. SASTIĆ MANDA ( MATO ) B.J. JELAČIĆA 117 23/03/1925
2509. SASTIĆ IVO ( MATO ) B.J. JELAČIĆA 117 14/04/1927
2510. SASTIĆ TUNJO ( MATO ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 029 29/04/1936
2511. SASTIĆ ILIJA ( MATO ) KLASNO 009 28/05/1937
2512. SASTIĆ ANTO ( MARKO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 064 06/06/1938
2513. SASTIĆ ANKA ( PERO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 064 09/04/1939
2514. SASTIĆ KATA ( LOVRO ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 029 03/08/1940
2515. SASTIĆ MARIJA ( IVO ) B.J. JELAČIĆA 117 28/05/1955
2516. SASTIĆ MATO ( IVO ) B.J. JELAČIĆA 117 20/09/1957
2517. SASTIĆ ANA ( NIKOLA ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 064 21/09/1959
2518. SASTIĆ MARKO ( ANTO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 064 20/04/1962
2519. SASTIĆ IVAN ( ILIJA ) KLASNO 009 31/05/1963
2520. SASTIĆ LJUBICA ( ILIJA ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 022 10/05/1964
2521. SASTIĆ ÐURO ( ANTUN ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 029 29/10/1966
2522. SASTIĆ LOVRO ( TUNJO ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 029 09/12/1967
2523. SASTIĆ JOSIP ( TUNJO ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 029 10/04/1969
2524. SASTIĆ KATICA ( ILIJA ) KLASNO 009 29/08/1972
2525. SASTIĆ STJEPAN ( TUNJO ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 029 15/12/1976
2526. SASTIĆ DANIJEL ( MARIJA ) B.J. JELAČIĆA 117 11/05/1977
2527. SASTIĆ TANJA ( MARIJ ) B.J. JELAČIĆA 117 10/10/1981
2528. SASTIĆ ANITA ( MARIJA ) B.J. JELAČIĆA 117 01/06/1984
2529. SASTIĆ KRISTIAN ( MARKO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 064 22/03/1989
2530. SASTIĆ JASMINKA ( KATICA ) KLASNO 013 28/02/1990
2531. SASTIĆ KRISTINA ( MARKO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 064 15/02/1991
2532. SASTIĆ DARKO ( IVAN ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 022A 19/04/1992
2533. SASTIĆ-ÐURKOVIĆ ÐURO ( MATO ) B.J. JELAČIĆA 115 01/09/1923
2534. SASTIĆ-ÐURKOVIĆ MARA ( MATO ) B.J. JELAČIĆA 115 26/11/1931
2535. SCHMID MANDA ( ANTO ) KLADAVAC 038 24/03/1969
2536. SCHREINER MARIJA ( IVAN ) BRAĆE RADIĆA 014 05/04/1948
2537. SCHULZE MANDICA ( MATO ) SAJMIŠTE 076 15/11/1958
2538. SCHWARZJIRG DRAGICA ( PETAR ) BRAĆE RADIĆA 025 13/01/1957
2539. SCHWEIZER KATA ( ANICA ) VLADIMIRA NAZORA 219 14/11/1939
2540. SENKOVIĆ PETAR ( MIŠO ) MIJATA STOJANOVIĆA 003 29/05/1947
2541. SIMIĆ BLAGOJE ( LUKA ) VLADIMIRA NAZORA 080 20/03/1934
2542. SKEJO SNJEŽANA ( BARTOL ) MATIJE GUPCA 028 08/11/1966
2543. SLIŠKOVIĆ PAVKA ( IVO ) VLADIMIRA NAZORA 028 18/01/1928
2544. SLOBODJANAC VERONIKA ( ANDRIJA ) MATIJE GUPCA 018 25/12/1922
2545. SLOBODJANAC ANDJA ( ANTE ) SAJMIŠTE 068 08/05/1926
2546. SLOBOÐANAC ILIJA ( IVO ) VLADIMIRA NAZORA 251 05/07/1938
2547. SLOBOÐANAC MIRKO ( KRSTO ) SAJMIŠTE 068 11/02/1992
2548. SMAJLHODŽIĆ EDIB ( MEHO ) SAVSKA 010 24/08/1954
2549. SOKIĆ KATA ( NEPOZNATA ) B.J. JELAČIĆA 038 08/02/1956
2550. SPITZHIRN MANDA ( MARKO ) MATIJE GUPCA 029 09/06/1942
2551. SREMČEVIĆ ANA ( ILIJA ) VLADIMIRA NAZORA 015 01/03/1918
2552. SRŠA MATIJA ( ANTO ) BERAVA 194 27/06/1913
2553. SRŠA MARINKO ( BLAŽ ) BERAVA 198 08/12/1949
2554. SRŠA MARTA ( DJURO ) BERAVA 198 09/08/1952
2555. SRŠA BRANKA ( MARINKO ) BERAVA 196 13/10/1979
2556. STANIĆ JANJA ( ANTUN ) NOVO NASELJE 008 11/08/1911
2557. STANUŠIĆ LUCA ( MATE ) VLADIMIRA NAZORA 211 15/05/1921
2558. STANUŠIĆ FRANJO ( ILIJA ) VLADIMIRA NAZORA 277 27/09/1932
2559. STEINROHDER MARA ( ANTO ) KLADAVAC 020 19/06/1949
2560. STIVANČEVIĆ BLANKA ( VLADIMIR ) VLADIMIRA NAZORA 021 02/03/1969
2561. STIVANČEVIĆ IVAN ( ILIJA ) VLADIMIRA NAZORA 105 09/01/1990
2562. STIVANČEVIĆ MARIJA ( ADAM ) LOŽA 339 18/08/1990
2563. STIVANIČEVIĆ MARIJA ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 097 13/01/1906
2564. STIVANIČEVIĆ ANA ( BARTOL ) VLADIMIRA NAZORA 099 19/07/1914
2565. STIVANIČEVIĆ ILIJA ( ILIJA ) VLADIMIRA NAZORA 073 06/02/1915
2566. STIVANIČEVIĆ MARIJA ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 073 17/01/1921
2567. STIVANIČEVIĆ DJULA ( MATIJKA ) VLADIMIRA NAZORA 063 04/04/1926
2568. STIVANIČEVIĆ FRANJO ( ANTUN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 089 02/09/1932
2569. STIVANIČEVIĆ IVAN ( ANTUN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 091 23/10/1933
2570. STIVANIČEVIĆ ÐURO ( STANKO ) VLADIMIRA NAZORA 065 05/04/1934
2571. STIVANIČEVIĆ MATIJKA ( LUCA ) VLADIMIRA NAZORA 076 14/09/1934
2572. STIVANIČEVIĆ MATIJKA ( STANKO ) VLADIMIRA NAZORA 099 21/06/1935
2573. STIVANIČEVIĆ REZA ( ÐURO ) VLADIMIRA NAZORA 065 31/07/1935
2574. STIVANIČEVIĆ VLADIMIR ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 015 04/03/1939
2575. STIVANIČEVIĆ ÐURO ( ILIJA ) VLADIMIRA NAZORA 107 09/04/1939
2576. STIVANIČEVIĆ ANTUN ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 076 22/04/1940
2577. STIVANIČEVIĆ KATA ( ILIJA ) VLADIMIRA NAZORA 015 19/11/1943
2578. STIVANIČEVIĆ RUŽA ( LOVRO ) VLADIMIRA NAZORA 072 27/02/1944
2579. STIVANIČEVIĆ MATO ( STANKO ) VLADIMIRA NAZORA 067 01/04/1944
2580. STIVANIČEVIĆ ANA ( KATA ) VLADIMIRA NAZORA 099 24/08/1945
2581. STIVANIČEVIĆ MATO ( DJURO ) VLADIMIRA NAZORA 063 22/10/1950
2582. STIVANIČEVIĆ LJILJANKA ( JURE ) VLADIMIRA NAZORA 063 23/11/1956
2583. STIVANIČEVIĆ ILIJA ( DJURO ) VLADIMIRA NAZORA 075 13/07/1965
2584. STIVANIČEVIĆ ADAM ( DJURO ) LOŽA 257 02/07/1966
2585. STIVANIČEVIĆ RIKARDO ( VLADIMIR ) VLADIMIRA NAZORA 015 03/06/1967
2586. STIVANIČEVIĆ JASMINKA ( ANTUN ) LOŽA 257 08/03/1971
2587. STIVANIČEVIĆ LIDIJA ( ANTUN ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 076 27/09/1971
2588. STIVANIČEVIĆ LJERKA ( VLADIMIR ) VLADIMIRA NAZORA 015 20/07/1974
2589. STIVANIČEVIĆ IVAN ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 063 04/08/1974
2590. STIVANIČEVIĆ BLAŽ ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 063 02/01/1976
2591. STIVANIČEVIĆ IVICA ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 067 22/03/1978
2592. STIVANIČEVIĆ MIRKO ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 099 03/08/1979
2593. STIVANIČEVIĆ IVANA ( IVAN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 091 24/07/1986
2594. STIVANIČEVIĆ DORA ( ILIJA ) VLADIMIRA NAZORA 107 24/10/1991
2595. STIVANIČEVIĆ RUŽICA ( ADAM ) LOŽA 257 23/03/1993
2596. STOJANOVIĆ IMRA ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 170 01/07/1902
2597. STOJANOVIĆ KATA ( PETAR ) MIJATA STOJANOVIĆA 170 30/10/1904
2598. STOJANOVIĆ ÐURO ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 095 19/04/1905
2599. STOJANOVIĆ BARA ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 023 06/11/1906
2600. STOJANOVIĆ MARIJA ( NIKOLA ) MIJATA STOJANOVIĆA 166 16/07/1907--