Statistika

- klikni na foto za uvećanje -
slike ustupio Josip Lešić (adnađev)
Stanje duša na dan 31. prosinca 1993.
prikazano 2701 - 2800 od 4633

Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


PREZIME IME Ime oca ADRESA DATUM R.
2701. STOJANOVIĆ MARIJA ( STJEPAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 043 21/05/1948
2702. STOJANOVIĆ ANA ( IVAN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 033 13/10/1948
2703. STOJANOVIĆ ÐURO ( GRGA ) SVINČIĆI 059 26/04/1949
2704. STOJANOVIĆ KATA ( LOVRO ) MIJATA STOJANOVIĆA 039 22/10/1949
2705. STOJANOVIĆ MIRKO ( STJEPAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 064 10/11/1949
2706. STOJANOVIĆ KATA ( DJURO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 033A 12/03/1950
2707. STOJANOVIĆ MARIJA ( MARIJAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 072 03/04/1950
2708. STOJANOVIĆ MATO ( IVAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 080 19/08/1951
2709. STOJANOVIĆ MIJO ( IVAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 049 25/09/1951
2710. STOJANOVIĆ JAKOB ( IVAN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 033A 31/05/1952
2711. STOJANOVIĆ BARICA ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 080 27/11/1952
2712. STOJANOVIĆ RUŽICA ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 112 20/02/1954
2713. STOJANOVIĆ IVAN ( GRGA ) MIJATA STOJANOVIĆA 117 27/01/1955
2714. STOJANOVIĆ FRANJO ( IVAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 049A 10/07/1956
2715. STOJANOVIĆ MARTIN ( MIRKO ) MIJATA STOJANOVIĆA 094 07/11/1956
2716. STOJANOVIĆ IVAN ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 112 04/03/1957
2717. STOJANOVIĆ JAKOB ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 106 11/05/1957
2718. STOJANOVIĆ FRANJO ( MANDA ) MIJATA STOJANOVIĆA 128 28/08/1957
2719. STOJANOVIĆ MATO ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 023 09/09/1959
2720. STOJANOVIĆ KATA ( JOSIP ) MIJATA STOJANOVIĆA 106 30/10/1959
2721. STOJANOVIĆ IVO ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 172 05/02/1960
2722. STOJANOVIĆ DJURO ( BLAŽ ) MIJATA STOJANOVIĆA 176 10/04/1960
2723. STOJANOVIĆ MARIJA ( ANTUN ) MIJATA STOJANOVIĆA 094 15/06/1960
2724. STOJANOVIĆ MIRKO ( LOVRO ) MIJATA STOJANOVIĆA 118 24/08/1961
2725. STOJANOVIĆ MATO ( MARIJA ) B.J. JELAČIĆA 065 03/09/1961
2726. STOJANOVIĆ MATO ( ANDRIJA ) MIJATA STOJANOVIĆA 208 06/09/1961
2727. STOJANOVIĆ IVAN ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 095 16/06/1962
2728. STOJANOVIĆ MARIJA ( JOSIP ) MIJATA STOJANOVIĆA 172 20/01/1963
2729. STOJANOVIĆ IVAN ( MATO ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 015 24/01/1963
2730. STOJANOVIĆ RUŽICA ( MILAN ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 015 19/05/1963
2731. STOJANOVIĆ LJUBICA ( JOSIP ) MIJATA STOJANOVIĆA 049A 15/07/1963
2732. STOJANOVIĆ IVAN ( JAKOB ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 009 15/08/1963
2733. STOJANOVIĆ BRANIMIR ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 046 01/01/1964
2734. STOJANOVIĆ MARIJA ( ANDRIJA ) MIJATA STOJANOVIĆA 118 24/01/1964
2735. STOJANOVIĆ MIRKO ( IVAN ) BRAĆE RADIĆA 058 13/07/1964
2736. STOJANOVIĆ STJEPAN ( FRANJO ) KLASNO 010 01/11/1964
2737. STOJANOVIĆ IVICA ( STJEPAN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 038 02/04/1965
2738. STOJANOVIĆ MARIJA ( ANTUN ) B.J. JELAČIĆA 065 19/12/1965
2739. STOJANOVIĆ ANTUN ( LOVRO ) MIJATA STOJANOVIĆA 110 23/05/1966
2740. STOJANOVIĆ ANICA ( STJEPAN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 038 23/06/1966
2741. STOJANOVIĆ MATO ( ANTUN ) MIJATA STOJANOVIĆA 054 24/06/1966
2742. STOJANOVIĆ DJURO ( FRANJO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 028 26/10/1966
2743. STOJANOVIĆ VESNA ( JOSIP ) MIJATA STOJANOVIĆA 046 10/03/1967
2744. STOJANOVIĆ ANA ( MATO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 038 05/05/1967
2745. STOJANOVIĆ LJUBICA ( IVAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 176 02/02/1968
2746. STOJANOVIĆ MATO ( LOVRO ) MIJATA STOJANOVIĆA 056 11/04/1968
2747. STOJANOVIĆ IVO ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 072 21/12/1968
2748. STOJANOVIĆ MIRKO ( BARTOL ) MIJATA STOJANOVIĆA 096 05/05/1969
2749. STOJANOVIĆ RUŽICA ( ANTUN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 033 09/08/1969
2750. STOJANOVIĆ MIHAILA ( JOZO ) MIJATA STOJANOVIĆA 054 16/01/1970
2751. STOJANOVIĆ IVO ( LOVRO ) MIJATA STOJANOVIĆA 110 28/01/1970
2752. STOJANOVIĆ IVICA ( BARTOL ) MATIJE GUPCA 136 08/07/1970
2753. STOJANOVIĆ LJUBICA ( PERO ) BRAĆE RADIĆA 058 12/12/1970
2754. STOJANOVIĆ ADAM ( JAKOB ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 009 23/12/1970
2755. STOJANOVIĆ MARIJA ( MATO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 028 01/01/1971
2756. STOJANOVIĆ ŽELJKO ( BARTOL ) MATIJE GUPCA 136 13/07/1971
2757. STOJANOVIĆ FRANJO ( ANTUN ) MIJATA STOJANOVIĆA 043 17/10/1972
2758. STOJANOVIĆ MARIJANA ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 080 01/02/1973
2759. STOJANOVIĆ IVO ( FRANJO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 033 02/08/1973
2760. STOJANOVIĆ LJUBICA ( ŠIMO ) MATIJE GUPCA 038 19/08/1973
2761. STOJANOVIĆ MIRKO ( JAKOB ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 033A 03/02/1974
2762. STOJANOVIĆ BLAŽENKA ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 080 07/09/1974
2763. STOJANOVIĆ IVAN ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 080 07/09/1974
2764. STOJANOVIĆ BRANKO ( BARTOL ) MATIJE GUPCA 136 10/05/1975
2765. STOJANOVIĆ TOMISLAV ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 080 31/10/1975
2766. STOJANOVIĆ ANICA ( LOVRO ) MIJATA STOJANOVIĆA 056 15/04/1976
2767. STOJANOVIĆ FRANJO ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 072 30/05/1977
2768. STOJANOVIĆ KATA ( LOVRO ) MIJATA STOJANOVIĆA 054 01/11/1977
2769. STOJANOVIĆ ÐURÐICA ( MARTIN ) MIJATA STOJANOVIĆA 094 27/02/1978
2770. STOJANOVIĆ ÐURÐICA ( MARTIN ) MIJATA STOJANOVIĆA 094 27/02/1978
2771. STOJANOVIĆ ADAM ( ANTUN ) MIJATA STOJANOVIĆA 043 09/12/1978
2772. STOJANOVIĆ DAMIR ( MARTIN ) MIJATA STOJANOVIĆA 094 06/03/1979
2773. STOJANOVIĆ BRANKA ( BARTOL ) MATIJE GUPCA 136 15/09/1979
2774. STOJANOVIĆ MARIJA ( ANTUN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 033 05/05/1980
2775. STOJANOVIĆ IVAN ( JAKOB ) MIJATA STOJANOVIĆA 106 01/12/1981
2776. STOJANOVIĆ ANTUN ( JAKOB ) MIJATA STOJANOVIĆA 106 26/03/1983
2777. STOJANOVIĆ FRANJO ( FRANJO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 033 11/06/1983
2778. STOJANOVIĆ IVO ( JAKOB ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 033 30/08/1983
2779. STOJANOVIĆ JASNA ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 049 12/10/1983
2780. STOJANOVIĆ MIRKO ( MIRKO ) MIJATA STOJANOVIĆA 110 01/03/1984
2781. STOJANOVIĆ ANTUN ( ANTUN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 033 19/01/1985
2782. STOJANOVIĆ BLAŽENKA ( MARTIN ) MIJATA STOJANOVIĆA 094 24/02/1985
2783. STOJANOVIĆ DANIJELA ( JAKOB ) MIJATA STOJANOVIĆA 106 01/06/1985
2784. STOJANOVIĆ IVANA ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 128 16/08/1985
2785. STOJANOVIĆ SANDRA ( IVAN ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 015 16/09/1985
2786. STOJANOVIĆ BRANKA ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 049 02/09/1986
2787. STOJANOVIĆ ANA ( ANTUN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 033 21/10/1986
2788. STOJANOVIĆ KATARINA ( FRANJO ) MIJATA STOJANOVIĆA 128 22/10/1986
2789. STOJANOVIĆ IVO ( IVO ) MIJATA STOJANOVIĆA 172 20/12/1986
2790. STOJANOVIĆ ANTUN ( ÐURO ) MIJATA STOJANOVIĆA 176 06/08/1987
2791. STOJANOVIĆ ADAM ( MIRKO ) MIJATA STOJANOVIĆA 118 12/09/1987
2792. STOJANOVIĆ LJUBICA ( JAKOB ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 033 19/09/1987
2793. STOJANOVIĆ MIRELA ( MIRKO ) BRAĆE RADIĆA 058 09/01/1988
2794. STOJANOVIĆ SANJA ( IVAN ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 015 25/06/1988
2795. STOJANOVIĆ MARTIN ( ÐURO ) MIJATA STOJANOVIĆA 176 18/07/1989
2796. STOJANOVIĆ DAVOR ( MATO ) B.J. JELAČIĆA 065 22/07/1989
2797. STOJANOVIĆ SANJA ( MIRKO ) BERAVA 056 19/04/1990
2798. STOJANOVIĆ TOMISLAV ( MATO ) MIJATA STOJANOVIĆA 056 19/04/1990
2799. STOJANOVIĆ VLATKA ( BRANIMIR ) MIJATA STOJANOVIĆA 046 11/04/1991
2800. STOJANOVIĆ SUZANA ( MATO ) B.J. JELAČIĆA 065 28/07/1991--