Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Ivan Vuković 28/08/1913 m Ilija Marija 133 Grgičini
2. Kata Knežević 19/08/1913 ž Marijan Bara 245
3. Matijka Šokčević 15/08/1913 ž Ivan Mara 300
4. Mato Đaković 15/08/1913 m Andrija Eva 64 Lukića
5. Klara Stojanović 04/08/1913 ž Đuro Marija 155 Vidakovi
6. Hermina Kalmar 01/08/1913 ž Josip Liza
7. Matijka Gregorović 30/07/1913 ž Stjepan Matija 40 Pejini
8. Lovro Stojanović 28/07/1913 Imra Ruža 891
9. Anka Petričević 27/07/1913 ž Mato Franca 396 Nedini
10. Petar Babić 191317/07/1913 m Ivan Đula 691 Markovi
11. Ilija Stojanović 17/07/1913 m Jakob Đurđa 893
12. Lovro Babić 16/07/1913 m Mijo Eva 576
13. Stjepan Vuković 14/07/1913 m Imra Manda 116 Ludovikovi
14. Jakob Babić 11/07/1913 m Tomo Regina 874 Senkoi
15. Ilija Đaković 08/07/1913 m Valeta Kata 359
16. Žaverije Stojanović 191303/07/1913 m Ivan Marija 129 Andrijaševi
17. Ivan Vuković 01/07/1913 m Antun Franca 554
18. Eva Stojanović 29/06/1913 ž Alda Mara 472
19. Ilija Stojanović 26/06/1913 m Tomo Marija 677 Pavini
20. Elizabeta Gec 18/06/1913 Mato Elizabeta
21. Ivan Petričević 197018/06/1913 m Ivan Franca Stojanović 213 Blažićevi
22. Lovro Babić 15/06/1913 m Andrija Ruža 398 Šumarovi
23. Antun Kopić 09/06/1913 m Ivan Kata 609 Pulini
24. Ana Babić 06/06/1913 ž Đuro Lukra 68 Joseilina
25. Marija Stojanović 04/06/1913 ž Đuro Manda 610
26. Pavo Gregorović 26/05/1913 m Jakob Marija 246
27. Ivan Babić 20/05/1913 m Ivan Aga 593 Maričini
28. Mato Lešić 191617/05/1913 m Šimo Manda 402
29. Antun Čivić 13/05/1913 m Vinko Marija 653
30. Sofija Vuković 02/05/1913 ž Đuro Ana 311 Petrovi
31. Marija Vuković 01/05/1913 ž Mijo Kata 614
32. Jakob Čivić 28/04/1913 m Pavo Petra 621 Puzini
33. Ivan Kopić 26/04/1913 m Andrija Eva 827 pranjini
34. Manda Knežević 22/04/1913 ž Luka Marija 604 Stankovi
35. Stana Štivić 15/04/1913 ž Marijan Marija 280
36. Manda Kopić 13/04/1913 ž Pavo Kata 327
37. Franjo Vuković 13/04/1913 Andrija Anka 932
38. Eva Gregorović 191412/04/1913 ž Adam Franca 841
39. Ilija Gregorović 23/03/1913 m Antun Anka 43 Matini
40. Franjka Lešić 19/03/1913 ž Andrija Pola 695 Ružića
41. Josip Čivić 13/03/1913 m Tomo Marija 319
42. Marija Čivić 12/03/1913 ž Imra Matijka 223 Blaževi
43. Marija Knežević 19/02/1913 ž Matijka 0 Belovi
44. Mato Vuković 16/02/1913 m Valeta Ruža 570
45. Ivan Stivaničević 04/02/1913 m Jakob Kata 47 Anđini
46. Marija Petričević 26/01/1913 ž Dominik Jela 806
47. Matijka Stojanović 24/01/1913 ž Mijo Reza 142 Domini
48. Stjepan Krnić 31/12/1912 m Ivan Kata 146 Vinkovi
49. Franjka Verić 10/12/1912 ž Mato Kata 536
50. Andrija Verić 29/11/1912 m Jakob Sofija 855 basuljevi
51. Kata Čivić 22/11/1912 ž Martin Marija 124
52. Andrija Katušić 20/11/1912 m Lovro Marija 490
53. Kata Knežević 17/11/1912 ž Mato Matijka 732
54. Marija Knežević 14/11/1912 ž Josip Manda 305
55. Ruža Mišković 11/11/1912 ž Mato Lucija 118
56. Terezija Krnić 191315/10/1912 ž Josip Marija 364 marušini
57. šimo štivić 12/10/1912 m Franjo Manda 819
58. Dimitrije Verić 11/10/1912 m Jakob Karolina 856
59. šimo Stojanović 09/10/1912 m Mirko Kata 916
60. Franca Babić 03/10/1912 ž Bartol Marija Kopić 176 brdarovi
61. Franjo Knežević 29/09/1912 m Mijo Fema 716
62. Mijo Knežević 197029/09/1912 m Mijo Marija 778 Adamčićevi
63. Mijo Vuković 28/09/1912 m Marko Sofija 109 Davidovi
64. Mijo Knežević 28/09/1912 m Jakob Aga 65
65. Kata Vuković 25/09/1912 ž Mato Anka 368
66. Matijka čivić 21/09/1912 ž Ivan Kata 702
67. Mirko Gregorović 191919/09/1912 m Ilija Matija 558 bibini
68. Mato Stojanović 13/09/1912 m Marijan Janja 513 katačini
69. Mijo Stojanović 11/09/1912 m Antun Marija 129 andrijaševi
70. Mato Vuković 04/09/1912 m Ivan Marija 463 grgoševi
71. đula Katušić 199330/12/1898 ž Ivo Manda Katušić 89 Bajkanovi
72. Antun Knežević 198130/12/1898 m Antun Lukra Verić 175 Mačkovi
73. Pavo štivić 29/12/1898 m David Marija Verić 122 Zečevi
74. Božidar Kopić 198128/12/1898 m đuro Marija Babić 371
75. Adam Lešić 24/12/1898 m Antun Marija Lučić 4 Pištini
76. Eva Vuko 21/12/1898 ž Luka Marija Mišković 111 Bubanovi
77. Eva Babić 19/12/1898 ž Josip Anka Vuković 617
78. Eva Lučić 197518/12/1898 ž Grga Martinka Stojanović 765 brdarića
79. Lucija Knežević 13/12/1898 ž Josip Marija Miler 298 Šestini
80. Tomo Kedačić 13/12/1898 m Nikola Ruža Vuković 3
81. Mirko Serfezi 08/12/1898 m Marija Serfezi 0
82. Marijan Stojanović 197007/12/1898 m đuro Franca Ilišević 155 Vidakovi
83. Marija Janković 29/11/1898 ž Marijan Marija Verić 361
84. Andrija Kedačić 197027/11/1898 m Gašpar Kata Vuković 393 Drcini
85. Kata Krnić 24/11/1898 ž Mato Martinka Stojanović 146 Vinkovi
86. Kata Gregorović 23/11/1898 ž Antun Lukra šokčević 543
87. Martin Verić 195707/11/1898 m živko Lucija Lučić 544 Ivančevi
88. Zdenka Berić 197427/10/1898 ž Ivka Grgurević 0
89. šimun Verić 26/10/1898 m Mijo Ruža Verić 55
90. šimun Gregorović 24/10/1898 m đuro Franca Kopić 543
91. Manda Gregorović 198121/10/1898 ž šimo Lukra Stojanović 96 bibini
92. Olga Blašković 03/10/1898 ž Hinko Eva Domac 0
93. Anka Gerard 19830/09/1898 ž Stjepan Eva Wolf 0
94. Kata Kopić 30/09/1898 ž Marijan Mara Lešić 795 Bonini
95. Matijka Vuković 195121/09/1898 ž Ilija Marija Kokanović 135
96. Matijka Vuković 18/09/1898 ž Mijo Anka Lešić 345
97. Bartol Stojanović 09/09/1898 m Mato đurđa Kedačić 679 Kundrini
98. Mato Babić 04/09/1898 m Martin Manda Vuković 749 Joseilini
99. Anka Terzić 24/08/1898 ž Franjo Marija Vuković 882
100. Stjepan đaković 195118/08/1898 m živko Matijka Babić 888