Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18606
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Kopić 28/06/1792 n Šimun Marija Gregorović 0
2. ? Lešić 15/07/1858 ž Božo Bara Kovačević 26
3. ? Stojanović 24/11/1866 m Stanko Kata Lešić 27 Brnjakovi
4. ? Knežević 06/12/1873 ž Ivan Bara Lešić 298 Šestini
5. ??eka ??ković 01/05/1791 ž Mato Ana Vlaović 0
6. Abram Vuković 21/11/1811 m Antun Eva Stojanović 0
7. Abram Babić 08/01/1812 m Krsta Ana Kladarić 0
8. Adalbert Katušić 22/04/1764 m Pavao Manda 0
9. Adalbert Kopić 03/04/1766 m Marijan Kata Vuković 0
10. Adalbert Stojanović 29/01/1773 m Mato Stana Vuković 0
11. Adalbert Vuković 22/04/1779 m Petar Marija Topalović 0
12. Adalbert Lešić 23/04/1780 m Božo Manda Kedačić 0
13. Adalbert Vuković 29/03/1785 m Antun Marta Babić 0
14. Adalbert Vugić 22/04/1789 m Stjepan Manda ćosić 0
15. Adalbert Kedačić 18/04/1792 m Marko Ana Lučić 0
16. Adalbert Biuklić 08/03/1794 m Mato Marija Lešić 0
17. Adalbert Babić 23/04/1796 m Pavao Ivica Vuković 0
18. Adalbert Čivić 09/04/1799 m Josip Sofija Knežević 0
19. Adalbert Babić 09/04/1803 m Ivan Đula Kutuzović 0
20. Adalbert Lešić 10/04/1803 m Šimun Aga Stojanović 0
21. Adalbert Ilišević 09/04/1804 m Šimun Bara Stojanović 0
22. Adalbert Petričević 12/04/1804 m Gašpar Justina Kadić 0
23. Adalbert Knežević 17/04/1804 m Marijan Marija Gregorović 0
24. Adalbert Čivić 19/04/1804 m Augustin Delfa Kopić 0
25. Adalbert Stojanović 23/04/1804 m Luka Đula Gregorović 0
26. Adalbert Vuković 31/03/1806 m Mato Terezija Lešić 0
27. Adalbert Vuković 11/04/1807 m Ivan Đula Stojanović 0
28. Adalbert Verić 12/04/1808 m Pavao Ceca Gregorović 0
29. Adalbert Verić 12/04/1808 m Antun Petra Lešić 0
30. Adalbert Đaković 21/04/1811 m Nikola Jozija Lešić 0
31. Adalbert Knežević 16/04/1814 m Ðuro Kata Lešić 0
32. Adalbert Đaković 21/06/1816 m Alojzije Kata Kopić 0
33. Adalbert Stojanović 07/04/1817 m Leopold Pola Vuković 0
34. Adalbert Knežević 28/08/1817 m Šimun Elizabeta Kobašević 0
35. Adalbert Biuklić 26/03/1818 m Antun Ana Vuković 0
36. Adalbert Gregorović 22/04/1818 m Stjepan Ana Kopić 0
37. Adalbert Kotorac 07/04/1820 m Ilija Ivica Ðaković 0
38. Adalbert Šokčević 15/04/1820 m Adalbert Helena Katušić 0
39. Adalbert Babić 26/03/1823 m Krsta Ana Kladarić 0
40. Adalbert Štivić 23/04/1823 m Ðuro Ruža Vuković 0
41. Adalbert Kopić 23/11/1824 m Ðuro Ruža 0
42. Adalbert Babić 17/04/1827 m Žaverije Ana 176 Brdarovi
43. Adalbert Babić 14/04/1828 m Ðuro Ruža Kopić 264
44. Adalbert Babić 05/04/1829 m Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
45. Adalbert Gregorović 05/04/1830 m Ignjacije Đula Lešić 49
46. Adalbert Matić 14/04/1831 m Ðuro Sofija Kovačević 36
47. Adalbert Verić 05/04/1832 m Ivan Eva Stivaničević 178 Šumarovi
48. Adalbert Lešić 23/04/1833 m Ilija Aga Kopić 107
49. Adalbert Terzić 05/04/1835 m Ðuro Bara 169
50. Adalbert Kopić 20/03/1840 m Ðuro Ruža Gregorović 295
51. Adalbert Lešić 11/04/1844 m Stanko Ana Vuković 20 Adnađevi
52. Adalbert Krnić 30/03/1847 m Pavao Marija Petričević 258
53. Adalbert Vuković 17/04/1847 m Ðuro Bara Čivić 137
54. Adalbert Babić 05/11/1848 m Grga Janja Kopić 68 Joseilini
55. Adalbert Verić 22/04/1856 m Mijo Marija Kopić 172
56. Adalbert Vuković 22/03/1863 m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
57. Adalbert Stojanović 20/03/1864 m Ilija Kata Lešić 154
58. Adalbert Mišković 12/04/1869 m Marko Ruža Petričević 118 Aleksini
59. Adalbert Đaković 20/04/1870 m Andrija Ana Knežević 359
60. Adalbert Gregorović 14/04/1871 m Matija Đurđa Stojšić 197 Andrićevi
61. Adalbert Santovac 18/04/1878 m Mato Ivica Feller 0
62. Adalbert Gregorović 10/04/1879 m Ilija Sofija Lešić 96 bibini
63. Adalbert Verić 04/04/1881 m Ivan Jozija Verić 370 Ivančevi
64. Adalbert Stojanović 20/04/1882 m Franjo Pola Verić 205
65. Adalbert Vuković 25/03/1781 m Martin Magdalena Corvich 0
66. Adalbert Lešić 30/03/1783 m Martin Ana Ðaković 0
67. Adalbert Šokčević 18/04/1783 m Martin Eva Ðaković 0
68. Adam Vuković 25/06/1865 m Luka Klara Štivič 11 Bubanovi
69. Adam Vuković 22/12/1865 m Ðuro Eva Petričević 10 Klecini
70. Adam Kopić 11/12/1866 m Mijo Ana Knežević 212 Karlićevi
71. Adam Stojanović 12/12/1867 m Valentin Ana Bunjevac 496 Andrijaševi
72. Adam Šokčević 24/12/1868 m Jakob Terezija Vuković 57
73. Adam Krnić 22/12/1870 m Antun Bara Stojanović 21 Marušini
74. Adam Kaičić 16/12/1873 m Ilija Lucija Pavić 274
75. Adam Babić 18/12/1873 m Jakob Matijka Petričević 85
76. Adam Čivić 01/03/1874 m Ðuro Kata Čivić 0
77. Adam Lešić 23/12/1875 m Andrija Bara Vuković 104 Čikića
78. Adam Vuković 23/12/1877 m Vinko Janja Gregorović 116 Ludovikovi
79. Adam Vuković 18/12/1878 m Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
80. Adam Štivić 24/12/1878 m Lovro Lucija Vuković 501 Zečevi
81. Adam Stivaničević +194924/12/1879 m Adam Kata Lešić 72
82. Adam Kedačić 15/12/1881 m Ðuro Eva Biuklić 697
83. Adam Vuković 23/12/1883 m Ilija Marija Ivezić 18 Turuckovi
84. Adam Verić 30/01/1885 m Toma Janja Kopić 171 Zurkini
85. Adam Matić 19/12/1886 m Ilija Lukra Ðaković 479 Drozdovi
86. Adam Verić +197014/09/1887 m Tomo Janja Kopić 171 Zurkini
87. Adam Knežević 20/12/1780 m Martin Aga Komesarović 0
88. Adam Gregorović 24/05/1781 m Marijan Marta Babić 0
89. Adam Watz 06/12/1888 m Jakob Marija čivić 0
90. Adam Gregorović 22/12/1892 m Lovro Marija Lešić 841
91. Adam Vuković +196617/12/1894 m Antun Eva Stivaničević 12 Čepretići
92. Adam Meteš 26/12/1894 m Pavao Marijana Gratz 0
93. Adam Gregorović 13/12/1897 m Lovro Eva Knežević 558 Bibini
94. Adam Lešić 24/12/1898 m Antun Marija Lučić 4 Pištini
95. Adam Ilišević +197823/12/1901 m Marko Marija Benaković 581 gluvakovi
96. Adam Stivaničević +194504/12/1902 m Božo Matijka Stojanović 782 Jozići
97. Adam Babić +195703/05/1903 m Vinko Terezija Gartner 69 šapilovi
98. Adam Stojanović 09/12/1903 m Adalbert Marija Čivić 205
99. Adam Đaković +190413/12/1903 m Valentin Kata Babić 359
100. Adam Mišković +196821/12/1903 m Roko Marija Vuković 118 Aleksini