Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. ? Lešić 15/07/1858 ž Božo Bara Kovačević 26
2. ? Stojanović 24/11/1866 m Stanko Kata Lešić 27 Brnjakovi
3. ? Knežević 06/12/1873 ž Ivan Bara Lešić 298 Šestini
4. ??eka ??ković 01/05/1791 ž Mato Ana Vlaović 0
5. Abram Vuković 21/11/1811 m Antun Eva Stojanović 0
6. Abram Babić 08/01/1812 m Krsta Ana Kladarić 0
7. Adalbert Kedačić 18/04/1792 m Marko Ana Lučić 0
8. Adalbert Biuklić 08/03/1794 m Mato Marija Lešić 0
9. Adalbert Babić 23/04/1796 m Pavo Ivica Vuković 0
10. Adalbert Čivić 09/04/1799 m Josip Sofija Knežević 0
11. Adalbert Lešić 10/04/1803 m Šimun Aga Stojanović 0
12. Adalbert Petričević 12/04/1804 m Gašpar Justina Kadić 0
13. Adalbert Knežević 17/04/1804 m Marijan Marija Gregorović 0
14. Adalbert Čivić 19/04/1804 m Augustin Delfa Kopić 0
15. Adalbert Stojanović 23/04/1804 m Luka Đula Gregorović 0
16. Adalbert Vuković 31/03/1806 m Mato Terezija Lešić 0
17. Adalbert Vuković 11/04/1807 m Ivan Đula Stojanović 0
18. Adalbert Verić 12/04/1808 m Pavo Cecilija Gregorović 0
19. Adalbert Verić 12/04/1808 m Antun Petra Lešić 0
20. Adalbert Đaković 21/04/1811 m Nikola Jozefa Lešić 0
21. Adalbert Vuković 22/03/1863 m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
22. Adalbert Stojanović 20/03/1864 m Ilija Kata Lešić 154
23. Adalbert Mišković 12/04/1869 m Marko Ruža Petričević 118 Aleksini
24. Adalbert Đaković 20/04/1870 m Andrija Ana Knežević 359
25. Adalbert Gregorović 14/04/1871 m Matija Đurđa Stojšić 197 Andrićevi
26. Adalbert Stojanović 20/04/1882 m Franjo Pola Verić 205
27. Adalbert Katušić 22/04/1764 m Pavo Manda 0
28. Adalbert Kopić 03/04/1766 m Marijan Kata Vuković 0
29. Adalbert Stojanović 29/01/1773 m Mato Stana Vuković 0
30. Adalbert Vuković 22/04/1779 m Petar Marija Topalović 0
31. Adalbert Vuković 29/03/1785 m Antun Marta Babić 0
32. Adalbert Vugić 22/04/1789 m Stjepan Manda ćosić 0
33. Adalbert Kopić 20/03/1840 m Ðuro Ruža Gregorović 295
34. Adalbert Lešić 11/04/1844 m Stanko Ana Vuković 20 Adnađev
35. Adalbert Vuković 17/04/1847 m Ðuro Barbara Čivić 137
36. Adalbert Babić 05/11/1848 m Grga Janja Kopić 68 Joseilina
37. Adalbert Verić 22/04/1856 m Mijo Marija Kopić 172
38. Adalbert Knežević 16/04/1814 m Ðuro Kata Lešić 0
39. Adalbert Đaković 21/06/1816 m Alojzije Kata Kopić 0
40. Adalbert Stojanović 07/04/1817 m Leopold Pola Vuković 0
41. Adalbert Knežević 28/08/1817 m Šimun Elisabeta Kobašević 0
42. Adalbert Biuklić 26/03/1818 m Antun Ana Vuković 0
43. Adalbert Gregorović 22/04/1818 m Stjepan Ana Kopić 0
44. Adalbert Kotorac 07/04/1820 m Ilija Ivica Ðaković 0
45. Adalbert Šokčević 15/04/1820 m Albert Helena Katušić 0
46. Adalbert Babić 26/03/1823 m Krsta Ana Kladarić 0
47. Adalbert Štivić 23/04/1823 m Ðuro Ruža Vuković 0
48. Adalbert Kopić 23/11/1824 m Ðuro Ruža 0
49. Adalbert Babić 17/04/1827 m Žaverije Ana 176 Brdarovi
50. Adalbert Babić 14/04/1828 m Ðuro Ruža Kopić 264
51. Adalbert Babić 05/04/1829 m Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
52. Adalbert Gregorović 05/04/1830 m Ignjacije Đula Lešić 49
53. Adalbert Matić 14/04/1831 m Ðuro Sofija Kovačević 36
54. Adalbert Verić 05/04/1832 m Ivan Eva Stivaničević 178 Šumarovi
55. Adalbert Lešić 23/04/1833 m Ilija Aga Kopić 107
56. Adalbert Terzić 05/04/1835 m Ðuro Barbara 169
57. Adalbert Vuković 25/03/1781 m Martin Magdalena Corvich 0
58. Adalbert Lešić 30/03/1783 m Martin Ana Ðaković 0
59. Adalbert Šokčević 18/04/1783 m Martin Eva Ðaković 0
60. Adam Knežević 20/12/1780 m Martin Aga Komesarović 0
61. Adam Gregorović 24/05/1781 m Marijan Marta Babić 0
62. Adam Watz 06/12/1888 m Jakob Marija čivić 0
63. Adam Gregorović 22/12/1892 m Lovro Marija Lešić 841
64. Adam Vuković 196617/12/1894 m Antun Eva Stivaničević 12 Čepretići
65. Adam Metesch 26/12/1894 m Pavao Marijana Gratz 0
66. Adam Gregorović 13/12/1897 m Lovro Eva Knežević 558 Bibini
67. Adam Lešić 24/12/1898 m Antun Marija Lučić 4 Pištini
68. Adam Stojšić 09/09/1743 m Marko Marija 0
69. Adam Vuković 28/03/1745 m Grga Kata 0
70. Adam Đaković 26/12/1753 m Augustin Ana 0
71. Adam Kedačić 23/05/1754 m Mato Marija 0
72. Adam Knežević 23/05/1754 m Filip Kata 0
73. Adam Vuković 03/01/1762 m Šimun Lucija 0
74. Adam Štivić 29/04/1762 m Vinko Eva 0
75. Adam Vuković 26/12/1762 m David Manda 0
76. Adam Kopić 04/05/1763 m Martin Kata 0
77. Adam Kedačić 06/08/1763 m Marko Pola 0
78. Adam Čivić 04/09/1763 m Blaž Marija 0
79. Adam Ilišević 27/09/1763 m Luka Kata 0
80. Adam Lešić 18/12/1763 m Ivan Ruža 0
81. Adam Čivić 30/08/1764 m Stanko Sofija 0
82. Adam Kedačić 24/12/1764 m Luka Lucija 0
83. Adam Knežević 25/12/1766 m Gabrijel Uršula 0
84. Adam Matić 30/03/1767 m Josip Lucija Lešić 0
85. Adam Vuković 23/12/1770 m Blaž Manda Stojanović 0
86. Adam Čivić 02/06/1771 m Stanko Sofija Vujnović 0
87. Adam Lešić 04/08/1771 m Marijan Manda Čivić 0
88. Adam Stojanović 19/11/1773 m Mijo Ana Vuković 0
89. Adam Stojanović 15/12/1778 m Stjepan Lucija Delić 0
90. Adam Vuković 08/09/1784 m Pavo Ana Kopić 0
91. Adam Čivić 09/12/1786 m Ivan Kola Vorić 0
92. Adam Stojanović 28/02/1787 m Marijan Kata Verić 0
93. Adam Vuković 16/12/1790 m Stanko Justina Stojanović 0
94. Adam Štivić 16/10/1794 m Mijo Uršula Stojšić 0
95. Adam Babić 24/12/1795 m Marijan Aga Knežević 0
96. Adam Gregorović 24/12/1795 m Mijo Ruža Kopić 0
97. Adam Milošević 22/12/1796 m Martin Kata Lučić 0
98. Adam Stivaničević 24/12/1796 m Antun Ruža Kopić 0
99. Adam Kopić 16/12/1797 m Adalbert Ivica Stojanović 0
100. Adam Kopić 25/12/1797 m Mato Marta Babić 0