Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Živko Vuković 03/06/1762 m Jakob Anđa 0
2. Živko Knežević 04/06/1767 m Ivan Kata Vincetić 0
3. Živko Mišković 30/05/1776 m Tadija Marta Kadić 0
4. Živko Stivaničević 14/06/1778 m Stjepan Marta Gašparić 0
5. Živko Stojanović 15/06/1785 m Mato Aga Čivić 0
6. Živko Verić 15/01/1791 m Martin Ana Kedačić 0
7. Živko Stojanović 03/05/1791 m Filip Marija Lešić 0
8. Živko Knežević 31/08/1796 m Ernest Terezija Vuković 0
9. Živko Knežević 08/09/1799 m Marijan Marija Gregorović 0
10. Živko Mišković 03/07/1803 m Tadija Marta Stivaničević 0
11. Živko Knežević 13/06/1805 m Karlo Kata Kedačić 0
12. Živko Stojanović 09/06/1812 m Vinko Ana Krnić 0
13. Živko Knežević 10/01/1836 m Lovro Đula Lešić 65
14. Živko Vuković 10/01/1836 m Ivan Elisabeta Stojanović 50
15. Živko Kedačić 03/05/1839 m Šimun Aga Petarčević 1
16. Živko Krnić 197002/09/1840 m Mijo Terezija Štivić 146 Vinkovi
17. Živko Babić 08/01/1847 m Antun Helena Ivić 69 Šapilovi
18. Živko Čivić 01/12/1847 m Mirko Terezija Karavidović 158 Rusovi
19. Živko Knežević 24/05/1853 m Lovro Ruža Stojanović 266
20. Živko Verić 19/11/1856 m Franjo Terezija Vuković 167 Ivančevi
21. Živko Čivić 14/06/1858 m Andrija Kata Krnić 261
22. Živko Kotorac 28/05/1859 m Ivan Kata Kedačić 22 Kotorčevi
23. Živko Verić 27/07/1861 m Luka Marija Verić 217 Ivančevi
24. Živko Knežević 20/08/1864 m Stjepan Đurđa Ðaković 87 Šovakini
25. Živko Vuković 24/03/1865 m Antun Kata Kedačić 237 Purakini
26. Živko Đaković 03/06/1865 m Ðuro Marija Verić 123
27. Živko Kedačić 03/09/1867 m Pavo Kata Gregorović 1
28. Živko Đaković 11/03/1873 m Andrija Ana Knežević 359
29. Živko Stojanović 05/05/1813 m Luka Đula Gregorović 0
30. Živko Kotorac 16/06/1815 m Mato Franca Stojanović 0
31. Živko Ilišević 28/05/1816 m Mato Kata Čivić 0
32. Živko Vuković 20/10/1816 m Martin Terezija Štivić 0
33. Živko Kopić 29/07/1820 m Ðuro Terezija Lukačević 0
34. Živko Matić 28/08/1820 m Toma Kata Babić 0
35. Živko Knežević 11/12/1820 m Nikola Stana Babić 0
36. Živko Babić 06/10/1821 m Stanko Marija Knežević 0
37. Živko Vuković 25/03/1822 m Martin Terezija Štivić 0
38. Živko Kopić 14/03/1828 m Božo Marija Babić 81
39. Živko Vuković 02/01/1829 m Mato Đula Vuković 133 Grgičini
40. Živko Knežević 15/10/1829 m Ðuro Ruža Gregorović 165 Belovi
41. Živko Petričević 16/09/1830 m Lazar Marija Krnić 119 Nedini
42. Žaverije Čivić 02/12/1814 m Mato Đula Kadić 0
43. Žaverije Kedačić 22/10/1818 m Ðuro Barbara Stojanović 0
44. Žaverije Stojanović 03/12/1823 m Šimun Đula Gregorović 0
45. Žaverije Šokčević 08/06/1827 m Dominik Lucija Kedačić 57
46. Žaverije Vuković 14/11/1836 m Luka Matija Lešić 199 Davidovi
47. Žaverije Kedačić 21/10/1837 m Grga Veronika Biuklić 13 pinjakovi
48. Žaverije Knežević 01/11/1837 m Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
49. Žaverije Čivić 16/07/1838 m Franjo Aga Malić 34 Šakini
50. Žaverije Verić 27/05/1839 m Ðuro Stana Mišković 178 Šumarovi
51. Žaverije Verić 22/03/1844 m Albert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
52. Žaverije Petričević 185108/03/1846 m Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
53. Žaverije Stojanović 16/10/1849 n Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
54. Žaverije Stojanović 16/11/1849 n Mijo Lukra Marković 203 Andrijaševi
55. Žaverije Kopić 29/01/1797 m Martin Ruža Šokčević 0
56. Žaverije Stojanović 20/03/1797 m Mirko Klara Živić 0
57. Žaverije Biuklić 24/11/1800 m Marko Slava Matić 0
58. Žaverije Milošević 05/12/1800 m Vinko Manda Dominković 0
59. Žaverije Babić 04/12/1801 m Mato Đula Gregorović 0
60. Žaverije Petričević 197012/03/1802 m Mato Barbara Kopić 0
61. Žaverije Vuković 17/06/1802 n Antun Ruža Čobić 0
62. Žaverije Vuković 27/01/1803 m Kuzma Viktorija 0
63. Žaverije Katušić 09/10/1803 m Emanuel Sofija Stojanović 0
64. Žaverije Vuković 07/04/1804 m Lazar Marta Stojanović 0
65. Žaverije Knežević 17/02/1806 m Ðuro Manda Kopić 0
66. Žaverije Stojanović 21/08/1808 m Mirko Klara Čivić 0
67. Žaverije Stojanović 10/12/1808 m Žaverije Martina Krnić 0
68. Žaverije Knežević 11/05/1809 m Mijo Manda Verić 0
69. Žaverije Babić 16/11/1810 m Pavo Kata Knežević 0
70. Žaverije Vuković 13/11/1811 m Božo Kata Verić 0
71. žaverije Stojanović 197903/12/1894 m Pavao Ceca Vuković 633 korini
72. Žaverije Stojanović 191303/07/1913 m Ivan Marija 129 Andrijaševi
73. Žaveria Terzić 23/11/1850 ž Ðuro Luca Knežević 169
74. Zlatka Vrtarić 13/07/1898 ž Ivan Katica Vuljak 297
75. Zdenka Berić 197427/10/1898 ž Ivka Grgurević 0
76. Zaharije Babić 12/03/1776 m Antun Ana Ilišević 0
77. Walpurga Petričević 197022/02/1790 ž Toma Kata Mišković 0
78. Waldburga Vuković 20/02/1791 ž Martin Kata Kroković 0
79. Vuković 29/03/1789 n Josip Aga Čivić 0
80. Vlado Verić 17/06/1857 m Mato Kata Stivaničević 172
81. Vlado Gregorović 05/05/1860 m Ivan Bara Matić 270
82. Vlado Vuković 06/05/1860 m Ivan Eva Vuković 127 Lazini
83. Vlado Gregorović 17/05/1860 m Roko Ana Živić 40 Pejini
84. Vlado Verić 27/10/1860 m Mato Kata Stivaničević 172
85. Vladislav Delić 30/03/1874 m Antun Đula Matić 221
86. Vladislav Stjepančević 23/01/1898 m Antun Marija Szabo 0
87. Vjenceslav Vugić 28/09/1820 m Albert Lucija Stivaničević 0
88. Vjenceslav Petričević 02/08/1835 m Ivica Petričević 150
89. Vjekoslav Slobođanac 14/06/1878 m Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
90. Vinko Štivić 21/01/1860 m Andrija Đula Vuković 252
91. Vinko Kopić 04/12/1861 m Jakob Kata Gregorović 54
92. Vinko Babić 03/01/1864 m Božo Manda Kopić 383 Frćkovi
93. Vinko Đaković 20/01/1867 m Andrija Petra Ðaković 76
94. Vinko Babić 21/01/1870 m Živko Manda Čivić 69 Šapilovi
95. Vinko Kedačić 12/10/1875 m Pavo Manda Knežević 3
96. Vinko Pfaf 18/01/1876 m Mato Lucija Babić 423
97. Vinko Čivić 23/01/1876 m Antun Eva Čivić 633 korini
98. Vinko Kedačić 17/11/1812 m Vinko Eva Živković 0
99. Vinko Stojanović 21/01/1813 m Šimun Đula Gregorović 0
100. Vinko Kopić 22/01/1813 m Bartol Kristina Lešić 0