Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Đuro Gregorović 04/03/1807 m Franjo Živka Ðaković 0
2. Đuro Vuković 11/03/1807 m Albert Živka Kovačević 0
3. Đuro Gregorović 09/04/1807 m Ilija Živka Štivić 0
4. Mijo Knežević 12/09/1809 m Kazimir Živka Lučić 0
5. Manda Kovačević 25/01/1845 ž Luka Živka Katušić 88 Kovačevi
6. Ana Kovačević 16/03/1847 ž Luka Živka Katušić 88 Kovačevi
7. Lovro Kovačević 11/08/1851 m Luka Živka Katušić 88 Kovačevi
8. Ilija Kovačević 14/07/1852 m Luka Živka Katušić 88 Kovačevi
9. Marija Kovačević 29/01/1857 ž Luka Živka Katušić 88 Kovačevi
10. Marijan Kovačević 31/01/1862 m Luka Živka Katušić 88 Kovačevi
11. Ivan Knežević 01/06/1882 m Ivan Živka Knežević 92
12. Ivan Gregorović 18/10/1818 m Franjo Živka Ðaković 0
13. Manda Vuković 04/11/1820 ž Kuzma Živka 0
14. Mato Štivić 17/02/1793 m Mato Vuković 0
15. Đula Gregorović 20/01/1809 ž Ilija Vinonia Štivić 0
16. Sibila Stojanović 12/03/1797 ž Viktorija Stojanović 0
17. Ilija Štivić 04/07/1798 m Josip Viktorija Vuković 0
18. Ana Vlaović 03/10/1799 ž Josip Viktorija Kopić 0
19. Srećko Mišković 18/03/1800 m Josip Viktorija Ostojčić 0
20. Ana Lešić 25/07/1800 ž Josip Viktorija Kedačić 0
21. Marija Gregorović 01/08/1800 ž Marijan Viktorija Ðaković 0
22. Matija Gregorović 23/02/1802 m Marko Viktorija Babić 0
23. Ivan Vlaović 27/03/1802 m Josip Viktorija Kopić 0
24. Janja Štivić 29/04/1802 ž Josip Viktorija Vuković 0
25. Terezija Vlaović 02/10/1802 ž Mato Viktorija Stojanović 0
26. Andrija Lešić 17/11/1802 m Josip Viktorija Kedačić 0
27. Marijan Knežević 23/01/1803 m Ivan Viktorija Mišković 0
28. Žaverije Vuković 27/01/1803 m Kuzma Viktorija 0
29. Pola Đaković 21/02/1803 ž Franjo Viktorija Ðaković 0
30. Terezija Stivaničević 27/09/1803 ž Mato Viktorija Gregorović 0 Anđini
31. Đuro Knežević 12/03/1804 m Ivan Viktorija Mišković 0
32. Manda Vlaović 22/03/1804 ž Josip Viktorija Kopić 0
33. Marija Vuković 09/04/1804 ž Ladislav Viktorija Kovačević 0
34. Stanko Vuković 07/06/1804 m Kuzma Viktorija 0
35. Ivan Gregorović 24/06/1804 m Marko Viktorija Babić 0
36. Kristina Lešić 23/07/1804 ž Josip Viktorija Kedačić 0
37. Kazimir Vlaović 04/03/1805 m Mato Viktorija Stojanović 0
38. Ivica Đaković 18/05/1805 ž Franjo Viktorija 0
39. Franjo Stivaničević 28/07/1805 m Mato Viktorija Gregorović 0
40. Kuzma Stojanović 27/09/1805 m Ivan Viktorija Vuković 0
41. Martina Vuković 11/02/1806 ž Kuzma Viktorija 0
42. Đuro Lešić 06/04/1806 m Josip Viktorija Kedačić 0
43. Marko Knežević 22/04/1806 m Ivan Viktorija Mišković 0
44. Stanko Vlaović 24/01/1807 m Mato Viktorija Vuković 0
45. Veronika Stojanović 06/02/1808 ž Ivan Viktorija Knežević 0
46. Đuro Gregorović 02/03/1808 m Marko Viktorija Babić 0
47. Antun Vuković 13/06/1808 m Kuzma Viktorija Kopić 0
48. Andrija Vlaović 07/07/1808 m Franjo Viktorija Kadić 0
49. Marko Vlaović 07/07/1808 m Franjo Viktorija Kadić 0
50. Manda Lešić 22/07/1808 ž Josip Viktorija Vuković 0
51. Manda Vlaović 11/08/1808 ž Mato Viktorija Vuković 0
52. Luka Knežević 07/10/1808 m Ivan Viktorija Mišković 0
53. Luka Knežević 15/10/1808 m Karlo Viktorija Kopić 0
54. Mato Lešić 26/02/1809 m Josip Viktorija Kedačić 0
55. Josip Gregorović 12/03/1809 m Franjo Viktorija Ðaković 0
56. Pavao Vuković 25/05/1810 m Kuzma Viktorija 0
57. Mato Stojanović 17/09/1810 m Ivan Viktorija Knežević 0
58. Martin Knežević 29/10/1810 m Ivan Viktorija Mišković 0
59. Franca Gregorović 20/02/1811 ž Franjo Viktorija Ðaković 0
60. Mato Lešić 25/02/1811 m Josip Viktorija Kedačić 0
61. Terezija Vlaović 17/04/1811 ž Mato Viktorija Vuković 0
62. Ivica Vlaović 16/05/1811 ž Franjo Viktorija Kadić 0
63. Marijan Knežević 31/01/1812 m Kazimir Viktorija Lučić 0
64. Martin Gregorović 22/11/1812 m Marko Viktorija Babić 0
65. Manda Knežević 28/12/1812 ž Ivan Viktorija Mišković 0
66. Đuro Vuković 11/03/1813 m Kuzma Viktorija 0
67. Jakob Stojanović 28/04/1813 m Ivan Viktorija Vuković 0
68. Antun Vlaović 31/05/1813 m Mato Viktorija Vuković 0
69. Pavao Vlaović 30/06/1813 m Franjo Viktorija Kadić 0
70. Stana Gregorović 21/02/1814 ž Franjo Viktorija Ðaković 0
71. Antun Knežević 08/05/1814 m Kazimir Viktorija Lučić 0
72. Ivica Vuković 24/06/1814 ž Ladislav Viktorija Kolarević 0
73. Kata Vuković 21/10/1814 ž Kuzma Viktorija Vuković 0
74. Antun Stojanović 27/05/1815 m Ivan Viktorija Knežević 0
75. Kata Vlaović 24/11/1815 ž Mato Viktorija Vuković 0
76. Ana Vlaović 21/12/1815 ž Franjo Viktorija Tadić 0
77. Pola Knežević 09/02/1816 ž Ivan Viktorija Mišković 0
78. Manda Kedačić 03/03/1816 ž Mato Viktorija Vuković 0
79. Dominika Gregorović 03/05/1816 ž Franjo Viktorija Ðaković 0
80. FranjoŽaverije Knežević 29/01/1817 m Kazimir Viktorija Lučić 0
81. Đula Kedačić 11/01/1818 ž Mato Viktorija Vuković 0
82. Josip Stojanović 19/03/1818 m Mijo Viktorija Štivić 0
83. Marija Lešić 24/04/1818 ž Josip Viktorija Kedačić 0
84. Ivan Vlaović 16/05/1819 m Franjo Viktorija Kadić 0
85. Margarita Knežević 09/07/1819 ž Ivan Viktorija Mišković 0
86. Stjepan Knežević 17/08/1819 m Kazimir Viktorija Lučić 0
87. Ivan Stojanović 30/08/1819 m Mijo Viktorija Štivić 0
88. Đurđa Vuković 05/04/1820 ž Vladimír Viktorija Kovačević 0
89. Manda Lešić 31/05/1820 ž Josip Viktorija Kedačić 0
90. Pavao Stojanović 23/01/1821 m Mijo Viktorija Štivić 0
91. Ruža Gregorović 28/04/1821 ž Franjo Viktorija Ðaković 0
92. Antun Vuković 14/01/1822 m Kuzma Viktorija 0
93. Margarita Kedačić 16/02/1822 ž Mato Viktorija 0
94. Mato Kedačić 16/02/1822 m Mato Viktorija 0
95. Ana Stojanović 15/08/1822 ž Mijo Viktorija Štivić 0
96. Kata Gregorović 16/10/1822 ž Adam Viktorija Matić 0
97. Barbara Stojanović 08/10/1823 ž Mijo Viktorija Štivić 0
98. Eva Kedačić 17/12/1823 ž Mato Viktorija Vuković 0
99. Ruža Stojanović 21/02/1825 ž Mijo Viktorija Gregorović 0
100. Pavao Lešić 24/01/1826 m Ðuro Viktorija Lukačević 0